The Place to be, voor tech- en andere neuten ( Technologie-Hobbie, Mens & Maatschappij )
Welkom gast! Registreren
Mars  
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #1
Mars
Mars lijkt verrassend veel op de Aarde
[Afbeelding: http://neuralgourmet.com/wp-content/uplo...lander.jpg]
Gegevens die in 2008 zijn verzameld door de Amerikaanse Marslander Phoenix wijzen erop dat water tot op de dag van vandaag het oppervlak van de planeet Mars be?nvloedt.
Ook blijkt uit het onderzoek dat er op Mars tot enkele miljoenen jaren geleden nog vulkanische activiteit was. Beide ontdekkingen zijn vandaag te lezen in het tijdschrift Science.
Hoewel Phoenix al geruime tijd buiten werking is, is de analyse van de gegevens die de Marslander heeft verzameld nog in volle gang.
De recente bevindingen zijn gebaseerd op metingen van het gas kooldioxide, dat 95 procent van de ijle Marsatmosfeer voor zijn rekening neemt.
Kooldioxide
De koolstof- en zuurstofatomen die kooldioxide vormen kennen verschillende varianten of isotopen, die kenmerkend zijn voor hun herkomst.
Uit de analyse van het kooldioxide in de atmosfeer blijkt dat de verhoudingen tussen de koolstof- en zuurstofisotopen op Mars vergelijkbaar is met die op Aarde.
Actiever
Dit verrassende resultaat wijst erop dat Mars in geologisch opzicht veel actiever is dan tot nog toe werd gedacht.
Sterker nog: uit de metingen blijkt dat de kooldioxide in de Marsatmosfeer in relatief recente tijden is 'aangevuld' door vulkanische activiteit, en dat er in die periode ook vloeibaar water op de planeet moet zijn geweest. Ook is vastgesteld dat de temperatuur van dat vloeibare water dicht bij het vriespunt lag.
Bron: http://www.nu.nl/wetenschap/2330306/mars...aarde.html
______________________________________________________________
10-09-2010, 21:16

Keywords: