A Forum...The Place to be, voor tech- en andere neuten ( Technologie-Hobbie, Mens & Maatschappij )

Welkom gast! Registreren
contact  
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #81
Re:contact
Contact: Het is tijd geworden voor actie (22-10)
[Afbeelding: http://www.gfindutch.blogspot.com/]
Jullie hebben grote verwachtingen over de komende paar maanden, en terecht, want we hebben aangekondigd dat het tijd is geworden voor actie. Zoals we onlangs opmerkten, bevinden we ons nu op een punt waar bepaalde zaken in vervulling moeten gaan. Ons geduld en dat van onze bondgenoten was prijzenswaardig, maar het geduld raakt op als het geconfronteerd wordt met herhaalde weigeringen door de duistere kliek om zich terug te trekken. We zullen ze daarom in een positie brengen waar slechts ??n uitweg is. Het zal het einde te zien geven van hun machtsbasis en het teloor gaan van hun vermogen de toekomst voor de hele wereld te dicteren. Het Nieuwe Jaar zal een aaneenschakeling van verrassende ontwikkelingen inluiden, al hebben jullie een zeker fundamenteel bewustzijn van wat er staat te wachten. We willen de wereld aan jullie teruggeven, en dat gaat samen met de macht om het mogelijk te maken.
Er zijn schitterende zielen op Aarde die eenvoudigweg op de gelegenheid wachten om hun kennis te geven, en bij te dragen aan het opzetten van een nieuwe machtsbasis die volledig vertegenwoordigt wat de mensen willen. Oorlog en Vrede gaan van nature niet samen, en vrede zal het signaal worden om bijeen te komen en zal over de hele wereld een immense support krijgen. Mensen hebben er genoeg van dat hun families en levens worden vernietigd door de ambitie van degenen die de wereld regeren. Er is in de toekomst geen plaats voor dictators en in plaats daarvan zal delen de manier van leven worden. De veranderingen zullen de mensheid op een nieuw pad brengen, en niets zal Ascentie dan kunnen uitstellen. Het is belangrijk dat iedere ziel zich bewust is van de prachtige kans om te ascenderen, en wij kijken er heel erg naar uit dat de media van controle en censuur wordt bevrijd. Jullie nieuws wordt verknipt en in elkaar gezet om de waarheid buiten jullie bereik te houden, maar dat zal veranderen en journalisten de vrijheid geven verslag te doen van het nieuws zoals het is. Te veel kanalen worden vanuit ??n punt gecontroleerd, en dat verhindert vrijheid van meningsuiting. We merken echter op dat er een geleidelijke ontwikkeling is naar een vrijere expressie, maar het is nog verre van bevredigend.
Wanneer disclosure, de bekendmaking, wordt aangekondigd, willen we dat het correct en nauwkeurig in de publiciteit komt, en dat mensen begrijpen wat we vertegenwoordigen en wat onze echte redenen zijn om contact met jullie te maken. Er zullen onvermijdelijk mensen zijn met standpunten waarin wij als bedreiging worden gezien voor hun (geloofs)overtuigingen, maar dat is te verwachten. De vraag is of ze kunnen accepteren dat er in het verleden zoveel informatie en leringen zijn gebaseerd op minder betrouwbare of onnauwkeurige bronnen. We veroordelen dergelijke zielen niet en wensen alleen dat zij zorgvuldig overdenken wat wij te zeggen hebben. De waarheid zal vele geaccepteerde overtuigingen en praktijken aantasten en het is bedoeld om een grote stap vooruit te zetten.
Met de veranderingen zullen jullie bewustzijnsniveaus toenemen, en jullie vermogen om grotere waarheden te begrijpen zal tienvoudig en nog meer toenemen. Jullie worden natuurlijk scherpzinniger en al deze veranderingen brengt jullie dichter bij het worden van een Galactisch Wezen. Jullie wordt alle hulp gegeven als jullie je verder naar dat moment ontwikkelen, want onze zorg betreft niet alleen jullie veiligheid maar ook de succesvolle afronding van deze cyclus. De toekomst is goudkleurig en zo?n verschil met wat jullie kennen uit het verleden. Jullie zullen vrij zijn om te reizen, en beperkingen zoals jullie nu kennen, zullen verdwijnen. Jullie kunnen, als je dit wenst, volledig onafhankelijk zijn van een ander omdat jullie zelfvoorzienend worden en jullie al je behoeften zelf gaan cre?ren. De kans is groot dat jullie de Melkweg willen onderzoeken en dat jullie daarom waarschijnlijk lid worden van ??n van de Federaties om dit te kunnen doen. Een bezoek aan jullie Ruimtefamilie zal ook aantrekkelijk zijn, om contacten te vernieuwen met degenen die lang uit jullie geheugen zijn weggevaagd.
De dualiteit heeft jullie verhinderd de waarheid over jullie zelf te kennen, en jullie werden geleid om te geloven dat jullie bestemd waren om als minderwaardig Wezen dienstbaar te zijn aan de machthebbers. Als de Illuminati inderdaad hun gang hadden kunnen gaan en waren geslaagd in het besturen van de wereld, hadden jullie niet anders gekund. Door jezelf uit hun klauwen te bevrijden, zijn jullie ogen geopend voor wat er werkelijk om jullie heen gebeurde. Jullie kunnen nu je soevereiniteit terugeisen, en jullie beginnen op te komen voor het terugkrijgen van jullie volledige rechten. Er zullen bepaalde veranderingen in de Wetgeving worden aangebracht om onrechtvaardige wetten te verwijderen die bedoeld waren om jullie onder draconische controles te plaatsen. We praten over landen over de hele wereld heen, want er is er niet ??n uitgezonderd met betrekking tot oneerlijke wetgeving. Jullie werden voor de gek gehouden met het denkbeeld dat jullie vrij waren, maar dat was verre van de waarheid.
Jonge maar wijze zielen komen al langere tijd naar de Aarde, en nu bereiden ze zich voor om hun kennis met jullie te delen. Na disclosure, de openbaarmaking, zullen ze klaar staan om hun wijsheid met jullie te delen, en zullen ze mensen helpen te begrijpen wat er nog gedaan moet worden om op Ascentie voor te bereiden. Ze mogen jong zijn, maar het zijn zeer oude zielen die doelbewust voor deze tijd hebben gekozen om degenen van dienst te zijn die aan het ontwaken zijn. Dienstbaarheid zoekt een manier om te kunnen delen, welke bekwaamheden men ook heeft, om die zielen vooruit te helpen die ook hun weg gaan langs de paden naar de hogere dimensies. Waar jullie ook heen gaan in de Melkweg, jullie zullen zien dat alle zielen door een onveranderlijke band van liefde met elkaar zijn verbonden. Dat is misschien het mooie aan het ontdekken van andere beschavingen die zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden, en te ervaren dat alles uit een gemeenschappelijke bron afkomstig is. Het grote ontwerp van de Schepper kent geen einde, en het wemelt van leven overal om jullie heen.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat aan ons, de Galactische Federatie, de taak is toegewezen om jullie allemaal naar Ascentie te leiden. Het is een privilege dat aan ons is verleend vanwege onze banden met jullie genetische evolutie in het verleden en onze hulp bij jullie groei en bewustwording. Jullie zullen dus begrijpen dat wij al duizenden jaren bij jullie zijn en geen enkele tijd is zo belangrijk geweest als de periode waar jullie nu in zitten. Wat gaande is, is in het hele Universum bekend, en vele bezoekers trekken opgewonden dichter naar jullie toe om getuige te zijn van de unieke Ascentie van jullie en Moeder Aarde. Dan is er ook nog het spektakel van aardse veranderingen, wat heel veelomvattend zal zijn en jullie Aarde naar opperste schoonheid zal transformeren. De veranderingen zullen passen bij de hogere dimensies die jullie betreden, en waar slechts Liefde en Licht kan bestaan. Waar voortdurend vrede en harmonie is, en waar jullie volledig jullie creatieve krachten kunnen gebruiken.
Ik zou jullie willen vragen jezelf klaar te maken voor de opwindende tijden die voor ons liggen, en je te richten op de voordelen en veranderingen die jullie op een verheffing gaan voorbereiden. Blijf ten alle tijden in je Licht, en geef hiervan vrijelijk aan anderen. Namens de leden van de Galactische Federatie stuur ik onze Liefde en Zegeningen naar jullie.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
22-10-2010, 21:46
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #82
Re:contact
Contact: De finale nadert en het doek valt voorgoed (27-10)

Wij zien de weifelende bewustzijnsniveaus die van de ene op de andere seconde veranderen. Degenen die zich bewust zijn van de binnenkort plaatsvindende veranderingen zijn meer op de toekomst gericht en weten dat alles goed zal uitpakken. Er is echter nog steeds een groot percentage die het aan richting ontbreekt, en die slingeren als schepen in de storm heen en weer. Bij sommigen veroorzaakt dit uiterste wanhoop omdat ze niet bij machte zijn te zien hoe de mensheid de problemen kan oplossen waar ze zich voor geplaatst ziet. Dat gaat inderdaad over onze aanwezigheid, want wij zijn volledig voorbereid in actie te komen wanneer we eenmaal officieel aan jullie worden voorgesteld. Jammer genoeg kan dat niet voor die tijd maar we kijken altijd oplettend naar wat er op Aarde gebeurt. We kunnen beslist preventieve actie ondernemen als zaken uit de hand lopen, en onze bondgenoten zijn zich heel goed bewust van hun rol bij het beschermen van jullie. Wij staan te popelen om met de reinigingsprogramma?s aan de slag te gaan, en ons te richten op de vervuiling van de zee?n die het leven bedreigen, want dat is een prioriteit. Jullie zijn het misschien beu ons te horen vertellen dat zaken zo dicht bij de verlossing zitten van de tegenspoed die jullie momenteel ervaren. Voor degenen die echter nauwgezet onze activiteiten volgen, is het overduidelijk dat een grote bekendmaking nabij is, en wij zijn er klaar voor.
Onze focus is op de VS gericht omdat daar zowel de zetel van de duisteren is, als ook het centrum van Licht dat een wereldwijde gunstige verandering zal bewerkstelligen. Jullie bevinden je in het hart van alles wat gaande is en jullie krachtige invloed is nog steeds voldoende om veranderingen in andere landen tot stand te brengen. Het verhindert hen niet invloed uit te oefenen op de gebeurtenissen en soms is hun invloed behulpzaam om wat er wereldwijd gebeurt, te matigen. Tenslotte is Ascentie voor elke ziel een mogelijkheid, ongeacht waar ze leeft of wat haar levensovertuiging is. Een andere prioriteit is zoveel mogelijk mensen, in zo kort mogelijke tijd te bereiken zodat er een helder begrip is van wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Onze boodschap zal voor alle zielen exact hetzelfde zijn, of ze nu athe?sten zijn of sterke religieuze volgelingen. De waarheid zal een krachtige beproeving zijn van de flexibiliteit van de mensen, die een keuze moeten maken of ze wel of niet gaan ascenderen. Als het antwoord 'ja' luidt, zal alle hulp worden gegeven om die persoon te helpen een andere geesteshouding aan te nemen, een houding die hen tot volledig inzicht zal leiden in wat ze moeten doen om succesvol te zijn. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het moeilijker nog van pad te veranderen omdat er werk moet worden verzet als jullie meer van het Licht willen worden en willen worden opgetild.
Laat ons heel duidelijk maken dat door het aanvaarden van de uitdaging de dualiteit te doorleven, jullie ook wisten dat jullie vanwege de aan jullie gegeven vrije wil ook aansprakelijk zouden zijn voor de gevolgen. Jullie hebben gewillig de uitdaging aanvaard als onderdeel van een experiment dat volgens goddelijk plan is voorbereid. Het gaf jullie de verzekering dat, ongeacht hoe diep jullie in de lagere vibraties zouden afdalen, er altijd een tijd zou komen waarop de cyclus zou sluiten en jullie volledig bewustzijn zou worden hersteld. Die tijd is gekomen, en vanuit karmisch oogpunt moeten jullie nu de schade herstellen die de Aarde is toegebracht. Dat is een andere reden waarom we hier zijn want jullie hebben onze hulp nodig om de reinigingsoperaties in relatief korte tijd te voltooien. We kunnen jullie garanderen dat wanneer dingen eenmaal van de grond komen, het leven ??n groot avontuur is want het belooft jullie van alle ornamenten van de dualiteit te bevrijden. Kijk ernaar op deze manier, en jullie angsten zullen niet langer zo?n grote rol spelen in jullie leven.
Het plezier en geluk dat jullie toekomt, nadert en onthoud dat waar jullie nu na vele levens in de dualiteit toe worden opgeroepen te doen, de finale is en het doek valt voorgoed. Jullie hebben in goede stijl in de illusie geleefd en jullie hebben jullie rollen heel serieus genomen. Inderdaad, jullie leefden en geloofden in de afscheiding die het duister en het Licht in onenigheid plaatsten met elkaar. Nu is het Licht dominant en de lagere energie?n hebben weinig meer te bieden dan een halsstarrige reactie tot ze zijn uitgespeeld. Wees niet bezorgd over hun capriolen want ze zijn niet langer een samenhangende kracht en kunnen niet veel meer dan hun gebruikelijke angsttactieken toepassen. We weten waar ze zijn en wat ze doen en ze zullen verhinderd worden iets geks te doen. Ze weten wat we op dat gebied kunnen, en het is volstrekt zinloos voor ze in hun weerstand te volharden.
De Galactische Federatie zou de duistere machten kunnen verbrijzelen maar zij zijn net als ieder ander door karmische oorzaken gebonden. Zij zullen nu het resultaat van hun eigen inspanningen ervaren en voor hun daden ter verantwoording worden geroepen. Gerechtigheid zal plaatsvinden, en geen enkele ziel zal ontsnappen aan de verantwoordelijkheid voor wat zij heeft gedaan. Opnieuw benadrukken we dat we geen straf bedoelen, al zou het met jullie aardse maatstaven, overeenkomstig jullie wetten, als zodanig kunnen worden gezien. Jullie zijn zelf de hoogste rechter wanneer jullie op je leven terugkijken, en jullie zullen zwakke plekken en een gebrek aan inzicht willen overwinnen. Jullie bevinden je echter in de eindtijd en karma ontstaat snel, en wanneer jullie ascenderen zal wat er overblijft door de Wet van Genade worden weggeveegd. De Schepper is Al Wat Is, en heeft geen enkele bedoeling om aspecten van de Schepper, waarmee vrije wil werd geschonken om eigen ervaringen uit te kiezen, te bestraffen. De Schepper is volledige Liefde en Licht, en alles wat bestaat bevindt zich daarin.
Jullie hebben de overwinning over de duistere kliek al in handen, en ze hebben geen antwoord op de kracht van het Licht. Als individu zouden jullie dat niet hoeven te weten maar vanuit ons grotere perspectief zien we dat de strijd tussen het duister en het Licht bijna ten einde is. Het van de Aarde afkomstige Licht is schitterend en neemt exponentieel toe en het oefent druk uit op gebieden waar de negativiteit nog erg actief is. Naarmate de tijd verstrijkt zal het voor degenen die nog niet zijn ontwaakt moeilijker worden om het Licht te negeren. Het dringt in de lagere energie?n door, transformeert en zorgt voor een stimulatie van nieuwe bewustzijnsniveaus. Het kan voor degenen die tevreden zijn op een niveau te blijven verwarrend zijn, omdat het lijkt of ze controle over zichzelf verliezen. Het Licht is echter zo prachtig en verheffend dat het uiteindelijk zal worden aanvaard. Weinigen hebben de kracht het te negeren, maar door dit te doen boeken ze hun overtocht naar een nieuw niveau in de 3e dimensie. Jullie hoeven je daarom geen zorgen te maken over andere zielen, want alles zal perfect overeenkomstig ieders eigen plan worden uitgewerkt.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en als wij tijd ervaren als zijnde in het Nu, lijken jullie resterende dagen in deze cyclus slechts op de tijdsduur van een oogwenk. Jullie ervaren dat natuurlijk op jullie eigen manier en wij zullen jullie op jullie reis vergezellen. Wij zijn E?n en daarom zal het zo zijn.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
27-10-2010, 19:51
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #83
Re:contact
Contact: Wij blokkeren de plannen van de Illuminati (29-10)
Naarmate meer mensen kennis opdoen over de tijd waar we ons in bevinden, worden sommige opgewonden bij het vooruitzicht hun goedgezinde Ruimtevrienden te ontmoeten, terwijl anderen een zekere mate van verwarring ervaren zonder dat ze echt begrijpen waarom. Voor het merendeel is het angst voor het onbekende maar velen hebben ook diep verstopte onderbewuste herinneringen aan de tijd waarin zij getuige waren van Galactische Oorlogen. Jullie zonnestelsel heeft daar heel zwaar onder geleden en miljoenen zielen verloren hun leven toen Maldek werd vernietigd. We willen dat bekend wordt dat goddelijk is bepaald, dat een dergelijke gebeurtenis niet opnieuw zal worden toegestaan. In deze cyclus zal de reconstructie te zien zijn van het hele zonnestelsel en Maldek, want echt alles moet worden hersteld. Is het niet ergens een schijnbare tegenstrijdigheid dat als de gunstige veranderingen op het punt staan plaats te vinden, dan ook de chaos en de ineenstorting van het oude systeem toeneemt. Lieve vrienden, laat het oude wegvagen omdat het zijn doel heeft gediend, want het is tijd de stap omhoog te maken naar de hogere dimensies. Niemand houdt van massale veranderingen maar alles moet worden vernieuwd. Niets wordt ooit definitief vernietigd of gaat permanent verloren, het verandert alleen van toestand of vorm.
De gelegenheid tot Ascentie heeft een dusdanig belang dat jullie jezelf als zeer bevoorrecht mogen beschouwen dat je in de eind-tijd bent betrokken. Dat is van toepassing op iedere ziel, ongeacht hoe zij gepland hebben deze cyclus te verlaten. Het feit dat jullie vele levens in de dualiteit hebben doorgebracht, heeft jullie bewustzijnsniveau veel sneller verhoogd dan welke andere methode dan ook. Houd in gedachten dat jullie bij elk leven dat jullie op Aarde hebben gehad met veel verschillende rollen hebben ingestemd, moeilijke taken, en iedere keer voerden jullie het plan uit dat jullie met je meebrachten. Elk plan werd zorgvuldig samengesteld om jullie exact de mogelijkheden te laten ervaren die je nodig had om je evolutie te bevorderen. Jullie al of niet succesvol zijn, heeft bepaald of je wel of niet klaar bent om een grote sprong vooruit te nemen en te ascenderen. Als je naar andere mensen kijkt in deze tijd, beoordeel ze dan niet op hun uiterlijke verschijning of hun bezigheden. Samenlevingen zijn op zo?n manier gepland dat degenen die verkozen zijn erin te incarneren, de vereiste vaardigheden of kennis bezitten om correct te functioneren. Jullie mogen daarom terecht aannemen dat jullie gedurende vele levens verschillende vaardigheden hebben verkregen, zowel als persoon met hoge status als door het uitvoeren van ondergeschikte taken.
De eind-tijden vormen het hoogtepunt van een zeer lange periode die vele beschavingen heeft zien komen en gaan, waarbij elke beschaving zijn sporen achterliet voor de volgende. Jullie kunnen zo zien dat het heel natuurlijk is om een hoogtepunt te bereiken, en op het einde weg te vallen. Er worden lessen geleerd die de volgende beschaving in staat stelt succesvol te zijn waar zij faalden. De uitdaging van jullie beschaving was boven de verleiding uit te stijgen om met behulp van technologische vooruitgang te heersen, en hierin heeft zij gefaald. Jullie zijn echter verhinderd in het vernietigen van de Aarde omdat de Schepper besloot dat de ondergang van nog een planeet in jullie zonnestelsel niet zou worden toegestaan. Wat er aan succes is geweest, zijn meer individuele resultaten en dit komt tot uitdrukking in het aantal zielen dat nu klaarstaat en ernaar verlangt te ascenderen. Wat opmerkelijk is en wordt geprezen, is de manier waarop jullie de duisternis hebben overwonnen om jullie ware zelf van binnen te vinden. Het is geen wonder dat jullie als machtige Wezens worden gezien, gereed om hun Christusbewustzijn op te eisen.
Wat voor jullie ligt, is een prachtige reis die jullie naar de hogere dimensies zal verheffen en weet dat jullie ze niet zouden kunnen betreden tenzij jullie je eigen trilling overeenkomstig hebben verhoogd. Eerlijkheid en rechtvaardigheid in het leven is op Aarde moeilijk te vinden omdat jullie niet noodzakelijk als soevereine Wezens worden erkend, maar wanneer jullie ascenderen zullen jullie automatisch alles naar jezelf aantrekken wat gebalanceerd is en in harmonie met Universele Wetten. De beloning is iedere benodigde inspanning waard om je succesvol in te zetten, en niets wat je op dit moment bezit zal enige waarde of noodzaak hebben om met je mee te reizen. Alles wat jullie nodig hebben is jezelf om iets te vragen, en jullie zullen uiteindelijk je gedachtekracht uitoefenen om exact te cre?ren wat je wenst. Jullie kunnen door middel van gedachtekracht reizen maar laten we zeggen dat jullie in plaats daarvan ervan dromen je eigen vloot te hebben, nou, ook dat kan door jullie worden gecre?erd. Net als bij de Galactische Federatie zijn er tijden waarin een fysieke vloot noodzakelijk is om binnen de lagere dimensies te kunnen reizen, en het is slechts in de hogere dimensies dat cre?ren door middel van gedachten mogelijk is.
Elke ziel heeft creatieve krachten en het meest gebruikelijke voorbeeld op Aarde heeft met genezen te maken. Meer zielen zouden het kunnen toepassen als ze de overtuiging hadden, en soms gebeurt het zonder dat ze het beseffen. Wanneer naar jullie wordt verwezen als zijnde Mede-Scheppers is dit geen onbeduidende opmerking omdat jullie binnen jullie eigen dimensie collectief jullie wereld hebben gecre?erd. Vandaar, Dierbaren, dat jullie op jullie pad naar de eind-tijden verantwoordelijk zijn voor wat jullie nu ervaren. Het is ook de reden waarom jullie nu meer dan ??n mogelijkheid hebben die jullie naar Ascentie zal leiden. Let op dat iedereen die klaar is om te ascenderen dit uiteindelijk, ongeacht het te nemen pad, zal doen en het kan net zo gemakkelijk of moeilijk zijn als je het zelf maakt. Wij moedigen jullie aan verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en een vredig pad te cre?ren. Anderen kunnen je helpen maar het is heel sterk een persoonlijke kwestie voor ieder van jullie. Als je aan jezelf twijfelt, onthoud dan alsjeblieft dat de krachtige instromende energie?n jullie bewustzijnsniveaus verheffen, en mettertijd zullen jullie aanzienlijk meer begrijpen dan je nu doet.
Er zijn zo veel dingen gaande die invloed uitoefenen op hoe de veranderingen zullen plaatsvinden. Wees er echter van verzekerd dat wij onze doelen op tijd bereiken, en we hebben nooit dichter bij disclosure, de publieke bekendmaking, gezeten dan nu. De druk op de duistere kliek wordt heel snel opgevoerd en dwingt hen tot handelen, in weerwil van hun wens zich met ons plan te bemoeien. We zullen altijd ten opzichte van hen in het voordeel zijn omdat we nauwgezet hun activiteiten en intenties volgen. We hebben al een escalatie verhinderd van de problemen in het Midden-Oosten en ook grotere incidenten die bewust gepland waren om de angst voor terrorisme toe te laten nemen. Wij blokkeren ook hun plannen om redenen te cre?ren zodat de krijgswet, de oorlogstoestand, kan worden opgelegd en zodoende hun mate van controle kan worden ge?ntensiveerd. We hebben de duisteren beziggehouden met hun eigen problemen en de positie van onze bondgenoten versterkt.
Ik ben SaLuSa van Sirius en wanneer wij eindelijk open bezoeken kunnen afleggen aan de Aarde, zullen jullie veel leden van de Galactische Federatie ontmoeten. De eerste ontmoetingen zullen plaatsvinden met degenen die de sterkste banden met jullie hebben. Houd er rekening mee dat jullie van origine allemaal Ruimtewezens zijn, en het is jullie familie die op hun kans wacht om opnieuw aan jullie te worden voorgesteld.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
29-10-2010, 21:18
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #84
Re:contact
Contact: Onze focus op de Aarde is krachtiger dan ooit (1-11)

Zaken blijven op zo?n manier in omvang toenemen dat de waarheid niet veel langer verborgen kan worden gehouden. Er is een verfrissende golf van Licht die mensen bewust maakt van hoe zij zijn misleid om leugens en onwaarheden te geloven aangaande hun recht op een vreedzaam leven. Oorlogen en de dreiging van oorlog zijn bijna alleen gecre?erd om het plan van de duistere kliek te voeden en jullie tot gevangene te maken. Vrede heeft nooit een serieuze kans gehad om tot bloei te komen, doordat de nadruk werd gelegd op bedreigingen en angsten in jullie leven en veiligheid. Feit is dat inwoners van verschillende landen over de hele wereld geen geschillen met hun buren hebben gehad, met uitzondering van wat opzettelijk werd geprovoceerd. Jullie verlichting heeft jullie in staat gesteld aan te dringen op het onbetwistbare recht op een behoorlijke kwaliteit van leven, en om met respect en correct, in overeenstemming met jullie behoeften, behandeld te worden.
Dualiteit was altijd bestemd de strengste toetsing te worden van jullie vermogen je verbinding met het Licht te handhaven. Er zijn tijden geweest waarin jullie diep de lagere vibraties in werden getrokken en jullie het zicht verloren op jullie ware zelf. Wanhoop en vertwijfeling kwamen in de plaats van hoop en verwachting, en vooruitgang stagneerde vrijwel geheel. Toch hielden jullie je op de een of andere manier vast aan de overtuiging dat het leven bedoeld was om iets meer te bieden dan jullie ervoeren. Jullie ontdekten dat als de juiste zielen de leiding hadden in jullie leven, het heel goed mogelijk zou zijn gelukkig en welvarend te worden. De rijkdom van de wereld is in handen van een hele kleine minderheid, die het hebben gebruikt om macht over jullie te verkrijgen. Er heeft nooit enige intentie bestaan jullie levenskwaliteit te verhogen. Jullie werden echt doelbewust in een behoeftige toestand gehouden, en jullie mochten geen vooruitgang boeken zoals de bedoeling was. Dat gaat echter snel veranderen, en die zielen die jullie wensen gaan vervullen, staan klaar om plaatsen van macht en gezag over te nemen.
Jullie spirituele vooruitgang is te allen tijde altijd verder gegaan, zelfs als die werd gesmoord door degenen die de waarheid voor jullie verzwegen. Gelukkig kan jullie Licht nooit worden gedoofd en jullie goddelijke vonk heeft jullie door de Donkere Tijdperken heengevoerd. Jullie hebben enkele harde lessen geleerd maar deze vormden de middelen voor een opmerkelijke periode van vooruitgang. Jullie Licht scheen door en jullie overwonnen de meest ongunstige situaties, die bedoeld waren om jullie vooruitgang te stoppen en jullie in het duister te houden. Jullie hebben nu het initiatief teruggenomen van de duisteren en de kracht en overtuiging gevonden om tegen hen in verzet te komen. Samen met de hulp om jullie bewustzijnsniveaus en inzichten te verhogen, hebben jullie een stevig en prachtig raster van Licht om de Aarde geplaatst. Het zal blijven groeien doordat in de komende maanden een serie energetische hoogtepunten wordt bereikt, waarvan ieder hoogtepunt de trilling tot een nieuw niveau brengt. Het maakt allemaal deel uit van een lang geleden ontworpen plan, bedoeld om een grote sprong vooruit te kunnen maken die jullie meevoert naar een succesvolle eindtijd. Ascentie zal plaatsvinden, ongeacht wat er in de tussentijd gebeurt, en het kan door geen enkele actie op of buiten de Aarde worden verhinderd.
Het is beter dat jullie niet de zware en moeilijke reis herinneren die jullie gedurende duizenden jaren hebben gemaakt. Jullie beschaving moest na de val van Atlantis naar een eenvoudige leefstijl terugkeren en een nieuwe reis beginnen om jullie evolutie te stimuleren. Vanwege de lage trilling konden jullie nooit het eerder bereikte niveau aan spirituele evolutie bereiken, maar jullie vonden een manier om vooruitgang te boeken, al was het langzaam. Jullie uitingen van vroomheid waren voor het merendeel op religieuze leringen gebaseerd maar jullie vonden daarin een sterk geloof in de woorden en daden van de Schepper. Jullie geloof heeft jullie nu naar een meer verlichte periode geleid waarin jullie de antwoorden in jezelf hebben gevonden. Het idee dat alle kennis binnenin zit, is wijd verspreid en geaccepteerd, en jullie hebben het vertrouwen gevoeld je eigen leraar te gaan worden.
We hebben jullie altijd aangemoedigd de tijd te vinden voor die rustige momenten waarop jullie diep naar binnen kunnen gaan om te mediteren. Het is op dat soort momenten dat jullie contact krijgen met je Hoger Zelf, en dit laat zeker wijsheid en kennis bij jullie achter. Uitgevoerd met zuivere tonen van muziek kan het erg verheffend zijn, en is het eigenlijk weldadig door het brengen van harmonie en balans in jullie lichaam. Te veel van het moderne leven is gehaast en gestrest, en geen van beide is bedoeld om je enig goed te doen. Rust is ook belangrijk om je lichaam van overwerktheid en vermoeidheid te laten herstellen. Deze omstandigheden zijn opnieuw een symptoom van een cultuur die weinig of geen ruimte kent voor jullie ware behoeften, maar jullie beginnen te begrijpen welke veranderingen in jullie leefstijl noodzakelijk zijn. Medicijnen en met chemicali?n bewerkt voedsel beschadigen jullie lichaam en leidt tot vele ziektes.
Zoals we eerder te kennen gaven, moet jullie lichaam en haar behoeften worden gerespecteerd. Dit verhoogt op haar beurt jullie trilling en uiteindelijk krijgen jullie een fysiek lichaam dat een gezonde conditie handhaaft. We hebben jullie ook verteld dat jullie niet zoveel hoeven te doen om Ascentie te bereiken, maar het helpt aandacht te besteden aan jullie lichamelijke behoeften. Jullie intentie om te ascenderen en het richten van jullie aandacht op alles wat een hogere trilling heeft, houdt jullie op het juiste pad. Het uiteindelijke doel is nu te leven zoals je het leven in de hogere dimensies verbeeldt, waar jullie permanent in het Licht zullen bestaan. Druk jezelf, waar mogelijk, nu uit als iemand die in staat is tot Onvoorwaardelijke Liefde. Als je op deze manier vooruitgang boekt, zal je duidelijk geen problemen hebben met ascenderen. Zo?n verandering is niet gemakkelijk, want het wordt moeilijk je aandacht daarop gericht te houden.
Als jullie niet veel vooruitgang boeken, weet dan dat er zeer spoedig een aantal krachtige verheffingen zullen zijn die jullie aanzienlijk zullen helpen. In feite zal het komende jaar, wat betreft de energie?n, fenomenaal zijn. Zij worden vanuit het hele Universum naar de Aarde uitgestraald. Het is maatgevend voor hoeveel hulp jullie krijgen, en voor hoe het Goddelijk Plan voorzieningen heeft getroffen voor de verheffing van alle zielen. Zij, die om wat voor reden dan ook niet op de hogere energie?n reageren, blijven zich, door het betreden van een nieuwe cyclus, ontwikkelen, tot zich een nieuwe mogelijkheid voordoet. Evolutie staat nooit stil en iedere ziel zal uiteindelijk opnieuw verrijzen.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zeg jullie dat onze focus op de Aarde zeer veel krachtiger is dan in welke eerdere tijd dan ook. De nabijheid van het werkelijk succesvol in gang zetten van de veranderingen vraagt onze aandacht. Veel landen komen tot overeenstemming over hoe het nieuwe financi?le systeem zal werken. Het is bijna klaar om te worden aangekondigd en in werking te worden gezet. Het zal voor een gezond systeem zorgen dat door edele metalen wordt gedekt en het zal niet zoals in het verleden worden blootgesteld aan bemoeienis door de Illuminati.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
01-11-2010, 18:37
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #85
Re:contact
Contact: Wij hebben een nucleaire oorlog verhinderd (3-11)
Veel verschillende berichten bevestigen dat jullie grote Wezens zijn en we kunnen dat feit niet genoeg benadrukken, om jullie duidelijk te maken dat jullie veel meer zijn dan jullie in je fysieke incarnatie lijken te zijn. Jullie beeld van jezelf is vertroebeld door de sluier die jullie in de lagere dimensies heeft bedekt. Dit werd ook niet beter door degenen die gezag over jullie uitoefenden en de waarheid van jullie weghielden. Jullie werden ertoe aangezet te geloven dat jullie nederige Wezens waren, terwijl jullie in feite soevereine Wezens zijn, die ook als zodanig zouden moeten worden behandeld. Jullie zijn gelijkwaardig aan iedere andere ziel, waar dan ook in het Universum. Sommige religieuze leringen hebben beweerd dat jullie zondig zijn geboren terwijl jullie een dergelijke last niet dragen. Jullie zijn ieder leven met een schone lei begonnen, om eventuele fouten uit eerdere levens goed te maken. Dat is het gevolg van eerlijke en rechtvaardige wetten die niet bestraffen, maar ervaringen toelaten die je met gebruik van je vrije wil hebt gekozen.
Jullie doel in de dualiteit was alles te ervaren wat je ook maar wenste, en jullie Licht en Liefde moest je er doorheen helpen. Velen van jullie zijn nu geslaagd in het overwinnen van de negatieve aspecten van de dualiteit en zijn klaar om te ascenderen. Dit zegt absoluut niets over degenen die zo?n niveau nog niet hebben bereikt, want jullie is altijd net zoveel tijd gegeven als jullie nodig hebben om je te ontwikkelen. De enige factoren die jullie be?nvloeden zijn de periodieke cycli, zoals deze die jullie nu voltooien. Het is het einde van een cyclus, en een nieuwe begint die duizenden jaren zal duren voor hij ook weer eindigt. Het is niettemin voor een ziel mogelijk om op elk willekeurig moment te ascenderen, maar het zal niet zo gemakkelijk zijn als de kans die jullie nu hebben met groepsgewijze ascentie. Het is een unieke gelegenheid en het sluit niet alleen een zonnecyclus af van meer dan 26.500 jaar maar ook een grotere Galactische cyclus.
Dierbaren, de Schepper is in jullie manier van denken het bewustzijn van Al Dat Is en omvat daarin alle leven. Jullie Moeder/Vader God is de schepper van jullie Universum en heeft de verantwoordelijkheid voor alles wat erin plaatsvindt, maar houd in gedachten dat het een, zoals jullie zouden zeggen, experiment uit Vrije Wil is, en dat ook jullie je eigen verantwoordelijkheden hebben. We weten dat veel zielen niet begrijpen waarom de Schepper niet op Aarde heeft ingegrepen, om de duistere kliek te stoppen jullie en Moeder Aarde te misbruiken. Het is terug te voeren op de vrije wil en de Wet van Aantrekkingskracht, en de Schepper kan zich niet bemoeien met wat jullie zelf hebben veroorzaakt. De Schepper zal zeker andere planeten tegen jullie activiteiten beschermen, zoals het activeren van nucleaire wapens. Ons, de Galactische Federatie, is inderdaad die verantwoordelijkheid gegeven om de resultaten van jullie proeven onder controle te houden, door jullie te beschermen tegen de straling en nucleaire radioactieve neerslag. Jullie zullen inmiddels weten dat wij ook een nucleaire oorlog hebben verhinderd en de mogelijkheid dat de Aarde werd vernietigd. Ja, wij hebben namens jullie een heleboel werk verricht waar jullie je volstrekt niet bewust van zijn en dat is het kenmerk van onze dienstbaarheid aan de mensheid.
Onze rol was ervoor te zorgen dat jullie veilig het einde van de cyclus bereiken en dat jullie allemaal de mogelijkheid hebben om te ascenderen. De duisteren zouden tot het uiterste gaan om jullie tot stoppen te brengen omdat hun agenda de overname van de Aarde inhoudt en jullie tot slaaf te maken. Dat gaat echter niet gebeuren omdat de Schepper heeft bevolen dat Ascentie doorgaat, en dat er in geen geval iets tussenkomt. Wees ervan verzekerd dat wij wat dit betreft onze verantwoordelijkheid hebben genomen, en jullie staan op het punt de volle omvang te zien van wat wij hebben gepland om jullie door de eindtijd te begeleiden. De energie?n die met disclosure, publieke bekendmaking, gepaard gaan, zijn in het tienvoudige toegenomen en het breekt de kwestie open zodat het zeer spoedig naar buiten moeten komen.
Wij kunnen daar net als jullie opgewonden van worden, en in het bijzonder omdat jullie prestatie, zover te zijn gekomen, heel opmerkelijk is gegeven de tegenwerking waar jullie mee werden geconfronteerd. Bewustzijnsniveaus blijven stijgen en dat betekent dat meer mensen bewust worden van hun ware zelf. En niet alleen dat, ze eisen een betere regering die echt haar taken en verantwoordelijkheden naar de mensen uitvoert. Dat zal feitelijk tot stand komen, maar eerst moeten gebeurtenissen mogelijk maken dat de oude regering wordt verwijderd. Dan zal het mogelijk zijn die zielen te introduceren die voor dat doel hier zijn, en in veel gevallen hebben zij zichzelf al bekend gemaakt.
Diep van binnen weten jullie dat je succesvol zal zijn maar jullie moeten er nog steeds aan werken door zo veel mogelijk Licht naar de Aarde te brengen. De toestand kan nog wat moeilijker worden maar zoals we echt geprobeerd hebben uit te leggen, zal het allemaal veel sneller ten goede keren dan jullie je kunnen voorstellen. Het was nooit de bedoeling of voorzien dat jullie juist tegen het einde van de cyclus zouden moeten lijden. In feite is altijd bekend geweest dat jullie ruim voor de laatste dagen van de overheersing van de duistere kliek zouden worden bevrijd. Zaken komen nu tot een breekpunt, en wanneer de bal eenmaal begint te rollen, is hij niet meer te stoppen. Op sommige momenten zal jullie hoofd tollen als jullie de aan jullie te geven informatie in je opnemen. Het omvat jullie geschiedenis, onze betrokkenheid bij jullie, en het pad dat we nemen om ervoor te zorgen dat Ascentie zoals gepland plaatsvindt. Sommige van jullie zullen ons vergezellen, terwijl anderen de voor hen bestemde paden inslaan die hen naar de hogere dimensies zullen voeren. Je zou kunnen zeggen dat het einde van deze cyclus in feite meer een begin is van iets wat volledig verschilt van wat jullie gewend zijn. Het is gewenst en verdiend door jullie doorzettingsvermogen en vastbeslotenheid de dualiteit succesvol door te komen. Zij die niet klaar zijn voor Ascentie zullen de voordelen van hun ervaringen met zich meenemen. Het betekent dat zij een goede uitgangspositie hebben in de volgende cyclus van dualiteit, die op een met de Aarde vergelijkbare planeet zal plaatsvinden.
Evolutie stopt nooit, en het tempo is in overeenstemming met jullie wens en intentie om je door middel van hogere dimensies te ontwikkelen. Jullie kiezen hoe snel je verder gaat en jullie zullen merken dat je altijd een innerlijke drang hebt om door te blijven gaan. Op het moment stuwt diezelfde drang jullie verder omdat jullie je blik hebben gericht op het grijpen van de kans om de dualiteit te verlaten. Wanneer de moeilijke lessen zijn geleerd, is er geen noodzaak jullie verblijf in de 3e dimensie te verlengen, en jullie kijken uit naar nieuwe uitdagingen in de hogere dimensies.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij met het Menselijk Ras te zijn verbonden. Jullie hebben enorme moed getoond door het ervaren van de lagere vibraties, en een groots vertrouwen in de Schepper met het plan voor jullie bevrijding en Ascentie. Ik zegen jullie allemaal en zend mijn liefde om jullie, prachtige zielen, te verheffen.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
03-11-2010, 21:08
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #86
Re:contact
Contact: Waarnemingen van onze vloot vinden doelbewust frequenter plaats (5-11)

Ieder van jullie heeft immense creatieve krachten maar slechts weinigen beseffen het of geloven in hun eigen capaciteiten. Soms komen mensen van gelijksoortige geest bij elkaar, en met name wanneer het doel ervan genezen is, ervaren zij een toename in hun mate van succes. Als je meer groepen opricht, wordt het zelfs nog krachtiger, totdat hun intentie vooruit wordt geholpen door een enorme gedachtevorm van extreem krachtige energie. Alles kan echt worden bereikt wanneer sterke aandacht wordt gericht op het onderwerp van je gedachten. Vertaal dat eens naar een landelijke beweging en jullie hebben een werkelijk niet te stuiten kracht ten goede, of omgekeerd. Dit heeft in het verleden tot oorlogen geleid waarbij het ene land tegen het andere werd uitgespeeld, en dit werd vaak door volkomen leugenachtige propaganda en haat aangewakkerd.
Nu Dierbaren, zijn de bakens verzet, zoals jullie zouden zeggen omdat de wereldwijde beweging van mensen-macht een groot verlangen heeft opgewekt om vrede in de wereld tot stand te brengen. De resulterende energie wordt aangetrokken door degenen die op dat front actief zijn en het heeft hen boven hun verwachting bekrachtigd. Vrede en een volledig einde aan oorlogen komt er aan, en hoe zou je inderdaad Ascentie kunnen bewerkstelligen zonder dat de trilling op Aarde wordt verhoogd. Omdat jullie deze strijd hebben gewonnen, is de toekomst verzekerd, en geen enkele hoeveelheid vertragingstactieken door de tegenstanders zal enig verschil maken. Weet daarom dat welk probleem je ook tegenkomt, het slechts van korte duur zal zijn, en jullie worden je spoedig bewust van veranderingen die de mensheid heel snel vooruit helpen.
Er zijn maar weinig mensen die niet de manier hebben opgemerkt hoe dingen om hen heen veranderen. Ze begrijpen misschien niet allemaal waarom er zoveel onzekerheid bestaat maar wanneer we openlijk contact met jullie hebben, zal de situatie helder worden. Er zal geen weg terug zijn naar oude methoden, en ze zullen snel geschiedenis worden om nooit meer terug te keren. De toekomst is in meer opzichten goudgekleurd en het Gouden Tijdperk wenkt om alle aan jullie gedane beloften te vervullen. De dualiteit is echt genoeg, maar als hij eenmaal achter jullie ligt, zal hij in de verte verdwijnen als een nare droom. Jullie blijven achter met het voordeel van enorm veel ervaringen, die van nut zijn bij het verlenen van hulp aan anderen die jullie evolutieniveau nog niet hebben bereikt.
In de VS veranderen de tussentijdse verkiezingen niet echt iets aan wat voor de nabije toekomst staat gepland. Politiek zal, net als andere belangrijke kwesties die jullie ernstig be?nvloeden, volledig worden vernieuwd om in lijn te komen met het Nieuwe Tijdperk. Door er even over na te denken, wordt duidelijk dat vooruitgang richting Ascentie niet hals over kop kan plaatsvinden voordat het nieuwe pad is geopend. De warboel en restanten van de dualiteit moeten worden opgeruimd en het herstel van de Aarde moet zo snel mogelijk worden voltooid. Wij zijn hier volledig op voorbereid en wachten alleen op de juiste omstandigheden om van start te gaan. Het kan niet worden uitgevoerd zonder jullie volledige samenwerking, waarvan we weten dat die wordt verleend wanneer jullie over jullie plaats in ons plan worden ge?nformeerd.
Van onze kant, en die van andere bezoekers aan de Aarde, kunnen we niet veel meer doen om ons bestaan te bekrachtigen. Waarnemingen van onze vloot vinden doelbewust frequenter plaats en onze aantallen nemen toe. De geheimhouding werkt niet langer, en het uitoefenen van druk voor het vrijgeven van de waarheid forceert een doorbraak bij de betrokkenen. We verwachten dat disclosure, de publieke bekendmaking, waarschijnlijk uiterlijk binnen een paar maanden plaatsvindt. Het is alleen een bevestiging van wat algemeen bekend is en het zal zeer weinig mensen verrassen. Wat het echter zal doen, is mogelijk maken dat mensen naar voren treden om te onthullen wat zij weten. Het zal ook nieuwe vragen oproepen aan de autoriteiten ten aanzien van waarom zoveel verborgen werd gehouden en in wiens belang dit gebeurde. Dergelijke onthullingen zullen uiteindelijk tot een publiek protest leiden tegen de onderdrukking van apparaten die met vrije energie werken. Dit zal worden beschouwd als een van de meest criminele daden die hebben plaatsgevonden, omdat daarmee het gebruik van ontdekkingen is verhinderd die de levenskwaliteit van mensen immens had kunnen verhogen. Het wordt een eindeloze lijst van dingen die jullie zijn ontzegd, en de woede van de mensen wordt niet minder door het feit dat veel vooruitgang louter aan militaire doeleinden werd voorbehouden.
Ons advies is rustig te blijven en woede te beheersen vanuit de wetenschap dat gerechtigheid zal plaatsvinden. Weet verder dat jullie niet alleen vele geavanceerde technologie?n van ons krijgen, maar dat vele daarvan in feite ook meer recente uitvindingen betreffen waar jullie nog meer profijt van zullen hebben. We willen dat jullie onafhankelijk van anderen worden als het gaat om energie voor verwarming en andere behoeftes binnenshuis. Het Universum is gevuld met vrije energie en leden van de Galactische Federatie, Sterren Naties, en andere meer geavanceerde beschavingen gebruiken dit. We willen jullie niet in ??n keer met alles overweldigen, we willen jullie in een aantal opeenvolgende stappen, die we zorgvuldig zullen uitleggen, naar het Galactisch Tijdperk brengen.
Wanneer er eenmaal contact is gelegd, zullen we het heel druk blijven hebben, maar we hebben geen moeite dit te hanteren omdat we over miljoenen voertuigen beschikken met bijbehorend personeel. Wat we meer en meer registreren is het geleidelijk afnemen van angst voor ons. Dat is hartverwarmend omdat we geduldig hebben gewerkt aan het cre?ren van vertrouwen en vriendschap tussen ons. Niemand kan ontkennen dat we een vreedzaam karakter hebben laten zien, en wij zijn nooit bij een confrontatie met jullie betrokken geweest. Zoals we vaak hebben opgemerkt, vertrekken wij liever bij een situatie die eruit ziet of die in geweld zou kunnen losbarsten. Dat hebben we in veel gevallen gedaan, met name wanneer onze vloot, zonder enige provocatie van onze kant, onder vuur werd genomen. We weten dat er incidenten zijn geweest met de Greys, maar zij zijn noch leden van onze Federatie, noch staan zij onder onze controle. Zij kregen middels overeenkomsten met vorige regeringen van de VS basissen op de Aarde, en dat is vrij lang geleden.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en terugkijkend zien wij hoeveel tijd er voor jullie is versneld. Dit zal aanhouden totdat jullie het moment van Ascentie bereiken, wanneer jullie verheffing je in de hogere dimensies brengt en waar alles zich in het Nu bevindt. Jullie levens zullen getransformeerd worden in wat een droomwereld lijkt te zijn, maar voor jullie zal het perfect echt zijn. Jullie keren terug naar een levenservaring die eens zo vertrouwd voor jullie was, en jullie grote vreugde en geluk brengt. Wij zijn zeker heel blij voor jullie en na jullie reizen in de dualiteit hebben jullie volkomen de kans verdiend te ascenderen. De Schepper heeft zich aan het plan gehouden voor jullie bevrijding uit de dualiteit, zodat jullie unieke Wezens kunnen worden met een volledig bewustzijnsniveau. We worden dan als het ware E?n en bereizen het Universum als Galactische Wezens.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
05-11-2010, 19:02
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #87
Re:contact
Contact: Wij monitoren individuen die geheime operaties tegen jullie plannen (8-11)
Er zit veel vaart in gebeurtenissen maar in jullie beleving lijkt het langzaam te gaan omdat jullie niet het voordeel hebben het gehele plaatje te zien. Wij monitoren bepaalde individuen die plannen maken voor geheime operaties tegen jullie, en ook onze bondgenoten die onze bescherming nodig hebben. We mogen zo ver gaan zonder dat dit als bemoeienis met jullie zaken wordt beschouwd omdat we toch een belangrijke speler zijn in jullie nabije toekomst. We ervaren regelmatig kleine problemen maar niets kan het plan voor jullie Ascentie stoppen. Iedere ziel zal in werkelijkheid de oude Aarde achter zich laten om haar plaats in overeenstemming met haar levensplan in te nemen. Zij die met Moeder Aarde ascenderen zijn de zielen die dit ook specifiek zo hebben gepland en zij zijn hier volledig op voorbereid. Het is een speciale gelegenheid waarin jullie heel snel, met immense hulp van buitenaf, vooruitgang kunnen maken. Individueel heeft er altijd Ascentie plaatsgevonden door middel van absolute vastbeslotenheid en werken in het Licht. De mogelijkheid wordt nu aan zo veel mogelijk zielen bekend gemaakt.
Ieder individu zal tegen het einde van de cyclus helder begrijpen wat er gaande is. Op het moment is er enige verwarring omdat er veel verschillende versies van de eindtijden bestaan. Het maakt bij wijze van spreken niet uit hoe je het ziet, omdat jullie uiteindelijk het pad bewandelen dat jullie bestemming vervult. Het heeft echter de voorkeur een bepaald doel in gedachten te hebben waar je naar toe kan werken. Laat je niet van de wijs brengen door de verwachtingen van anderen, die een andere uitkomst dan die van jou visualiseren. Jullie weten onderbewust al waar je op afstevent, omdat die kennis innerlijk reeds bestaat. Want jullie ontdekken dat de eindtijden duizenden jaren terug al bekend waren, omdat ze deel uitmaakten van het plan voor jullie beschaving. Jullie meer recente cycli eindigden tot nu toe in een verwoesting als gevolg van eigen handelen van de Mens, en deze keer werd verordend dat het succesvol zal eindigen. Dat is de reden waarom wij de afgelopen eeuw openlijker bij jullie zijn geweest, en waarom onze aanwezigheid heel recentelijk wordt benadrukt. Het is juist heel begrijpelijk dat we jullie in de laatste periode van voltooiing zullen vergezellen.
We hebben onszelf niet aan jullie opgedrongen maar hebben stapsgewijs met veel mensen contact gemaakt en communicatiekanalen opgericht. Onze opdracht is ervoor te zorgen dat jullie en Moeder Aarde volledig klaar zijn om te ascenderen en jullie te assisteren wanneer jullie een kwantumsprong in de toekomst maken. Wij hebben ook, als zelf geascendeerde Wezens, vele spirituele aspecten opgenomen in ons contact met jullie. Er is veel dat verduidelijking behoeft als jullie volledig bewust worden van de waarheid over jullie soevereiniteit, en over jullie bestaan als zielen van Licht. Dat gebeurt nu met de instroom van Licht, en de daaruit volgende stijging van jullie bewustzijnsniveaus. We moeten zeggen dat jullie nu zeer snel wakker worden, en het brengt jullie op een punt waarop alles wat jullie altijd als waarheid werd gegeven, ter discussie wordt gesteld. Jullie hebben jezelf te lang, met het volste vertrouwen, in bijna alle aspecten van jullie leven laten leiden. En jullie leven had heel veel beter moeten zijn dan wat jullie hebben ervaren. Er bestond aan de zijde van de duistere kliek een doelbewust plan om jullie in onwetendheid te houden over jullie werkelijke kwaliteiten en rechten.
Dierbaren, jullie bevinden je al op het pad dat tot Ascentie leidt, en er zal geen weg terug zijn naar het oude paradigma. Degenen onder jullie die onzeker zijn over waar hun toekomst ligt, hoeven zich geen zorgen te maken omdat jullie doorgaan naar jullie zelf verkozen pad om dit leven volgens plan af te maken. Weinigen begrijpen de volledige drijfkracht van wat er gebeurt maar het zal in de zeer nabije toekomst duidelijk worden. Deze tijd is heel bijzonder en alle aanwezigen zijn bevoorrecht er deel van uit te maken. Vergeet jullie directe problemen en ontberingen want weldra zullen jullie begrijpen hoe dergelijke omstandigheden snel ten goede zullen veranderen. We zien dat jullie vertrouwen in de toekomst jullie in staat stelt de angstfactor achter je te laten, vanuit de wetenschap dat weinig of niets jullie kan schaden wanneer je eenmaal jezelf met Licht omringt. Jullie zijn machtige wezens en jullie beseffen dat jullie de duisteren kunnen confronteren, zonder voor hun angstzaaiende tactieken te bezwijken. Jullie zijn het, de mensen, die de lakens beginnen uit te delen, en jullie zijn niet gebonden aan degenen die geloofden dat zij de macht bezaten.
De Zon verandert, de Aarde verandert, en het is een teken hoe verreikend de veranderingen zich uitstrekken in jullie zonnestelsel. We verwachten niet dat jullie helemaal begrijpen hoe massaal de veranderingen zijn, laat staan het volledige effect binnen jullie Universum. Kunnen jullie voor een ogenblik de kracht van Lichtwezens beseffen die een dergelijke taak uitvoeren? We verwachten niet dat jullie daar in dit stadium toe in staat zijn, want jullie hebben met je eigen ascentie al genoeg om je geest mee bezig te houden. Er heeft echter een tijd bestaan waarin ook jullie in de hogere dimensies aanwezig waren en begrepen hoe de hi?rarchie functioneerde. Sommige van jullie waren leden van de Raden of groepen die uit de hoogst ontwikkelde Wezens waren samengesteld en daalden, uit dienstbaarheid aan de Mensheid, af naar de lagere trillingen. Verlaag jezelf niet door te denken dat je geen waarde hebt, want jullie gaan nu de waarheid over jezelf leren.
Kijk naar anderen met de ogen van je ziel en probeer het glorieuze Wezen van Licht te zien dat voor je staat en onthoud dat hun aardse status in dit opzicht zeer weinig betekent. Zelfs drugsverslaafden en criminelen zijn zielen die op een manier ervaringen opdoen die hen opnieuw verheft. Dat klinkt jullie zonder twijfel vreemd in de oren maar houd in gedachten dat wij over lessen praten die als onderdeel van de weg terug naar het Licht moeten worden geleerd. Dergelijke zielen hebben jullie liefde net zo zeer nodig als ieder ander, zo niet meer, omdat zij hun zwakte hebben erkend en de uitdaging accepteerden deze te overwinnen. Jullie hebben allemaal dergelijke periodes tijdens jullie levens op Aarde meegemaakt, en het is een kwestie van anderen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Laat met andere woorden het oordelen of beoordelen van anderen gaan, want het is niet aan jou de feiten omtrent het levensplan van een andere ziel te kennen.
Beschouw het leven als ??n groot spel, waarin iedereen de rol van zijn of haar keuze heeft. Wanneer het doek valt, wordt alles weer normaal, en keert terug tot het Licht. De Liefde voor je mede-Mens werd aangetast door de waargenomen verschillen die jullie van elkaar verwijderden. In werkelijkheid is niemand beter dan een ander, zelfs als het er uiterlijk anders uitziet. Wanneer jullie de eindtijd naderen, zullen jullie beseffen dat dit waar is, omdat jullie bewustzijnsniveaus en inzichten aanzienlijk zullen zijn toegenomen.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat jullie allemaal je bestemming bereiken, en wij van de Galactische Federatie hebben de eer jullie te vergezellen.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
08-11-2010, 18:39
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #88
Re:contact
Contact: Wij bezoeken geheime bijeenkomsten van de Illuminati (10-11)

Jullie gaan steeds verder vooruit en jullie doel is goed in beeld omdat het Licht jullie omhoog tilt. Dit is een maand die belooft een golf van energie te laten zien, waarmee opnieuw het Licht Raster op Aarde zal worden bekrachtigd. Het zal geleidelijk iedere ziel op Aarde be?nvloeden en hun bewustzijnsniveau verhogen. Zelfs degenen die zich nauwelijks bewust zijn van hun ware zelf, voelen een beroering van binnen. Ze weten niet wat er gebeurt, maar voelen de atmosfeer van verwachting en hebben het gevoel dat er veranderingen plaatsvinden. Na geduldig op enkele grote veranderingen te hebben gewacht, gaan jullie binnenkort een nieuw jaar in dat bijna elk antwoord dat jullie zoeken, in handen heeft. Het wordt een zeer uitdagende periode omdat de oude structuren wegvallen om plaats te maken voor de nieuwe. Het wordt een jaar waarin nieuwe hoogtepunten worden bereikt en het pad van de Mens zal helder worden vastgesteld.
Chaotische tijden liggen in het verschiet maar kunnen niet worden vermeden wanneer het nieuwe met het oude in conflict komt. Mensen vinden het moeilijk op te geven waar ze aan gewend zijn, en verandering veroorzaakt vaak angst. Alle veranderingen zijn echter noodzakelijk om jullie snel vooruitgang te laten boeken wanneer de oude machtsbasis eenmaal is opengebroken. Regeringswisselingen staan hoog op de lijst van urgente acties die ondernomen moeten worden. Alles is voorbereid en wacht slechts op de wettelijke goedkeuring om van start te gaan. Het wordt op zo?n manier opgebouwd dat het een voldongen feit zal zijn wanneer de permissie wordt gegeven. We hebben jarenlang gepland voor dit moment en er is geen ruimte voor fouten aangezien alle mogelijkheden zorgvuldig zijn bestudeerd. Succes is gegarandeerd en wordt volledig door de Galactische Federatie ondersteund.
Er is dit jaar nog maar een korte tijd te gaan maar voordat het jaar eindigt zal zichtbaar worden dat andere landen zich ook op grote veranderingen voorbereiden. De V.S. is niet langer in staat de toon aan te geven maar niettemin zal haar rol behoorlijk belangrijk zijn. Het duister heeft dat land lange tijd in zijn greep gehad en kreeg het op z?n knie?n, maar onder leiding van leiders die spiritueel bewust zijn, zal het weer opnieuw verrijzen. Er zal een terugkeer naar de Grondwet plaatsvinden, en veranderingen zullen de financi?le markten weer gezond maken. Mensen zullen niet langer met de levens en eigendommen van anderen kunnen gokken, en verantwoordelijkheid en zorg zullen voorop staan. Het Licht is nu zo krachtig dat het mensen bij elkaar brengt, met een nieuw plan om in liefde en vrede te leven. Dat doel gaat voorafgaand aan Ascentie in vervulling, en zal in omvang toenemen om in ieders persoonlijke leven harmonie en balans te brengen. Het is bijna onmogelijk het gevoel te omschrijven dat in het Nieuwe Tijdperk overheerst, om een vrije ziel te zijn die volledig van alle beslommeringen en zorgen is bevrijd.
We weten dat jullie soms in je eigen wereld kunnen ontsnappen en plezier ervaren. De toekomst zal echter een permanente verandering te zien geven, en niet alleen een voorbijgaande ervaring van hoe het zal zijn. Ieder van jullie die met het Licht werkt, zal zijn of haar eigen toekomstbeeld tot stand brengen, en die zijn er niet om gewoon te blijven maar om te worden vergroot. Volg de ingevingen van jullie hart en laat anderen zien hoe het is om Liefde en Licht te verspreiden, en nog belangrijker, hoe het vrede en sereniteit laat ontstaan. Mensen worden tot elke ziel aangetrokken die een dergelijke energie verspreidt, en hun eigen trilling wordt daardoor verhoogd. Geluk is besmettelijk, net zoals lachen ook de trilling kan verhogen.
Jullie evolutie gaat over het meer en meer Licht, en inzicht brengen in jullie leven. Het verspreidt het Licht, waar jullie ook heen gaan, en jullie voorbeeld toont anderen hoe ze hun leven kunnen leiden. Het heeft geen enkele zin jouw overtuiging aan een ander op te dringen, dus maak je geen zorgen om die zielen die er de voorkeur aan geven te worden geleid, want het is hun keuze op die manier ervaring op te doen. Elke ervaring heeft een bepaalde waarde, zelfs als het als een mislukking wordt gezien. Door de geheimen van de liefde te leren wordt jullie geesteshouding in voorbereiding op Ascentie verbeterd, en jullie zullen merken dat Liefde en Licht in overvloed aanwezig zijn in de hogere dimensies.
Wij, van de Galactische Federatie, blijven onze vloot zo zichtbaar maken dat het niet langer mogelijk is ons weg te verklaren. Wijd en zijd wordt geaccepteerd dat wij van buitenaardse origine zijn, en men ziet dat hoe dicht we ook bij jullie komen, er geen bedreiging ontstaat voor jullie veiligheid. Het roept daarom de vraag op hoeveel langer de geheimhouding met betrekking tot onze aanwezigheid nog kan worden verlengd. Ons bestaan erkennen is ??n ding, maar uitleggen waarom het zolang geheim werd gehouden is een tweede. De echte waarheid zal niet worden verteld, maar om zelfs te beweren dat de nationale veiligheid in gevaar kwam, is pertinent onwaar, omdat we nooit enige daad van agressie tegenover jullie hebben vertoond. De geheimhouding van de waarheid voert helemaal naar de top, en naar de leden van de Illuminati die de geheime regering vormden. Jullie zien dus dat de deur naar de waarheid open kan, maar alle mogelijke pogingen zullen worden gedaan om nog steeds het ware doel van de geheimhouding te verbergen.
De volledige waarheid zal echter bijtijds uitkomen, voor jullie evaluatie van, en inzicht in de afgelopen eeuw. Het zal voor de meeste mensen schokkend zijn en haast niet te geloven. Het is niet de bedoeling dat jullie te veel energie aan dergelijke zaken verspillen, want jullie aandacht kan het beste bij jullie nabije toekomst blijven. De Wetten van het Universum zijn onveranderlijk, en wees ervan verzekerd dat iedere ziel die zich in haar beoordeling en daden heeft vergist, de waarheid van de consequenties onder ogen ziet. Jullie wetten zijn de wetten van de Mens, en zijn te draconisch, te streng, wanneer ze met spiritueel inzicht worden bekeken. Ondanks dat er weinig tijd over is tot het einde van de dualiteit, zal er toch een hervorming plaatsvinden van jullie wetten zodat waar onrecht heeft plaatsgevonden, dit kan worden verholpen. Jullie moeten beginnen met naar jullie waarheid te leven als iemand die het Licht zowel van binnen als van buiten heeft ontdekt. Word het Wezen dat je verbeeldt te zijn in voorbereiding op Ascentie, en verbind je met anderen op dat hogere niveau. Door dit te doen, zullen jullie van binnen enorme vrede vinden en zullen jullie succesvol de moeilijkere aspecten van de veranderingen doorstaan.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wil jullie vertellen dat wij al heel erg op Aarde aanwezig zijn. Het is alleen dat onze basissen aan jullie zicht zijn onttrokken, en een behoorlijk aantal bevinden zich veilig en buiten jullie bereik op de zeebodem. Er bestaan ook andere diep in de bergen, zoals Mount Shasta waar onze activiteiten worden opgemerkt. Indien nodig plaatsen we onszelf en onze vloot in een mantel van onzichtbaarheid terwijl er omgekeerd voor ons geen verbergplaatsen bestaan, zoals wij regelmatig aanwezig zijn bij de geheime bijeenkomsten van de Illuminati. Dus Dierbaren, wij weten wat er wordt gepland en handelen overeenkomstig, binnen de grenzen waartoe wij zijn bevoegd. Wij dienen uit liefde voor jullie, en uit liefde voor de grote Allerhoogste Schepper.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
10-11-2010, 16:16
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #89
Re:contact
Contact: Moeder Aarde en jullie Zon passen zich aan de nieuwe energie?n aan (12-11)
Er is weer een dag voorbijgegaan, waarin de energie?n die de Aarde bereiken, zijn toegenomen als onderdeel van de aanhoudende verheffing van degenen die in staat zijn de energie?n naar zich toe te trekken. De hulp die jullie krijgen, wordt voortgezet en heeft al tot hogere bewustzijnsniveaus geleid, maar die worden zelfs nog hoger. Het maakt allemaal deel uit van een plan om ervoor te zorgen dat jullie goed op Ascentie zijn voorbereid. Het is ook opvallend dat het een positieve reactie veroorzaakt in lang bestaande problemen waar grote aantallen mensen bij zijn betrokken. Jullie maken je eigen standpunten kenbaar, en staan er in sommige gevallen op dat de machtshebbers jullie eisen serieus nemen. Dit is met name van belang in kwesties omtrent jullie welzijn en vanwege een sterk verlangen vrede in de wereld tot stand te brengen.
Jullie worden voor je doorzettingsvermogen beloond en die ongrijpbare vrede wordt bereikt. Dan, en slechts dan, kan het militaire apparaat worden ontmanteld en kan al het personeel ervan het volk gaan dienen door vrede te bewaken. Wapens van welke aard dan ook zullen onklaar worden gemaakt en vernietigd, want vreedzame en godvruchtige landen hebben ze niet langer nodig. Grote rijkdom en geldmiddelen hebben de afgelopen eeuw voortdurend oorlogen en defensieprogramma?s gevoed, terwijl ze ook de levenskwaliteit van miljoenen mensen hadden kunnen verbeteren. Daarnaast bestonden nog de clandestiene operaties van de geheime regering, die soms met geld afkomstig uit de drugshandel werden gefinancierd. Immense bedragen gaan erin om, terwijl geen rekening wordt gehouden met de daaruit voortvloeiende ellende die wordt veroorzaakt. Alle activiteiten die niet door het Licht worden ondersteund, zoals criminaliteit, moeten uiteindelijk ophouden te bestaan. De voorspoedprogramma?s en de herverdeling van rijkdom zullen ook als middel fungeren om veel oorzaken van criminaliteit te elimineren, omdat zij de omstandigheden opheffen die vaak tot deze criminaliteit leiden.
De duisteren hebben jullie doelbewust in een behoeftige toestand gehouden, en afhankelijk van hen voor hulp. Maar bij het aanpakken van zulke kwesties hebben ze het vaak erger gemaakt, want het was juist hun bedoeling jullie onderdrukt te houden en geconditioneerd aan een dergelijk leven. Feit is dat als jullie hulpmiddelen en rijkdommen reeds voor het welzijn van de mensen waren gebruikt, jullie nu van een veel grotere levensstandaard hadden kunnen genieten. Om verder te gaan naar het Nieuwe Tijdperk betekent het noodzakelijkerwijs dat veel van wat jullie nu ondersteunt, moet worden verwijderd. Jullie staan daarom voor een periode met uitdagende veranderingen, en jullie wordt gevraagd veel los te laten waar jullie nu dagelijks afhankelijk van zijn. Chaotische omstandigheden zijn onvermijdelijk maar de introductie van nieuwe manieren om dingen te doen, zal spoedig alle hindernissen overwinnen. Het is duidelijk dat het nieuwe pad redelijk snel moet worden geopend, met een soepele overgang zodat de mensen kunnen zien en begrijpen wat er gebeurt. De Galactische Federatie zal de noodzaak om jullie over dergelijke zaken te informeren op zich nemen, en geavanceerde communicatiesystemen zullen aan jullie worden gegeven zodra het nieuwe leiderschap op zijn plaats is.
Laten we zeggen dat los van hoe chaotisch dingen ook worden, wij zoals altijd achter de schermen aan het werk zijn. We zullen ervoor zorgen dat jullie kunnen zien wat er uit die omstandigheden tevoorschijn komt, en besef dat het voor jullie bestwil is. De toekomst is veelbelovend en er komt een kwantumsprong die jullie naar een hoger bewustzijnsniveau lanceert, en naar de verschijning van Liefde en Licht op Aarde. Het is een droomwereld die jullie werkelijkheid wordt en deze zal al jullie behoeften vervullen en een gelukkig en vredig leven geven. Door een dergelijk visioen te accepteren, trek je die energie?n naar jezelf aan.
Zoals altijd is de beste aanpak van alle omstandigheden waar jullie in terecht komen, je aandacht op de toekomst te richten en naar dat gevoel van voltooiing beginnen te leven. Dat zal je verder voeren naar een hogere trilling, zodat je niet wordt meegesleept in kwesties op emotioneel niveau. Wanneer jullie eenmaal de positieve veranderingen beginnen te ervaren die jullie ook zullen verheffen, laveren jullie door de laatste periode van deze cyclus heen. Hoe jullie reageren is echt aan jullie, en er is geen noodzaak de veranderingen in te worden gezogen, behalve dat jullie genieten van je eigen visie op de toekomst. Jullie benadering zal een kalmerende invloed hebben op anderen die minder goed zijn ge?nformeerd. Vergeet tenslotte nooit dat wij naast jullie staan, zelfs als jullie je niet bewust zijn van ons, en in ieder geval zijn jullie Gidsen altijd aanwezig. Vertel ons jullie zorgen en je wordt gehoord, en misschien voelen jullie onze aanwezigheid om je heen.
Jullie weer is wereldwijd aan het veranderen, en het zijn Moeder Aarde en jullie Zon die zich aanpassen aan de nieuwe inkomende energie?n. Het resultaat zal uiteindelijk een meer gematigd klimaat te zien geven zonder de extremen die jullie nu gewend zijn te ervaren. Dit be?nvloedt niet alleen jullie maar alle levensvormen, die kunnen verdwijnen of naar een nieuwe passende locatie kunnen verhuizen. De fauna zal ook worden be?nvloed en de veranderingen zullen opnieuw de groei van sommige vari?teiten stimuleren, terwijl anderen misschien niet langer als voorheen floreren. Het effect van alle veranderingen is de verheffing van alle levensvormen op jullie planeet, en datgene met een lagere trilling zal volledig verdwijnen. Alles wat minder is kan niet meekomen, tenzij het ook van de hogere trillingen is. Wat op Aarde gebeurt, vindt door het hele zonnestelsel plaats, maar op planeten die al enigszins in een hogere dimensie werkten, zijn de veranderingen minder veelomvattend.
Jullie hebben weinig invloed op wat er gebeurt, maar jullie helpen de ervaring minder ongemakkelijk of traumatisch te maken door gecentreerd te blijven in je eigen Licht. Er zal onvermijdelijk in sommige gebieden een grotere mate van reiniging plaatsvinden dan in andere, en dan met name in de zones van de aardbevingen. Moeder Aarde zal de noodzakelijke veranderingen laten gebeuren, waardoor de topografie van dergelijke gebieden verandert. Het betekent echter niet noodzakelijk dat het verwoestende gevolgen heeft. Wij overzien dergelijke gebeurtenissen en we zullen helpen de gevolgen met betrekking tot menselijk leven te verminderen. Enig verlies aan levens is onvermijdelijk, maar we herinneren jullie eraan dat alle zielen die de Aarde voor Ascentie verlaten, dit in overeenstemming met hun levensplan doen. In dergelijke omstandigheden is hun niet de mogelijkheid ontzegd te ascenderen, maar hebben zij ervoor gekozen deze cyclus op een manier af te sluiten die het beste bij hun spirituele behoeften past.
Ik ben SaLuSa van Sirius en sprekend namens de groepsenergie die ik vertegenwoordig, wil ik jullie laten weten dat wij veel liefde voor jullie voelen. We zullen al het mogelijke doen om de laatste maanden van jullie reis uit de dualiteit zo gemakkelijk mogelijk te maken. Belangrijker is dat wij er voor zorgen dat de reis met Ascentie wordt afgesloten.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
14-11-2010, 00:09
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #90
Re:contact
Contact: Wat is gepland, gaat volgens plan door (15-11)
Laat niemand je van het pad afhalen waarvan jij hebt besloten dat het de juiste is voor jou. Jullie hebben je leven met alle grote beslissingen van te voren gepland, en jullie spirituele ervaringen zijn zo voor jullie ontworpen dat jullie evolutie vooruit komt. Omdat jullie je duidelijk allemaal in verschillende stadia van inzicht bevinden, volgt hieruit dat jullie leven een plan volgt dat specifiek aan je eigen behoeften voldoet. Al hebben misschien veel zielen Ascentie als doel, er kan om die reden niet slechts ??n pad zijn wat daar naartoe leidt. Verrijk in ieder geval je kennis door over de verschillende geloven te leren, maar volg op het beslissende moment je eigen intu?tieve gevoelens. Je hoeft het niet altijd bij het juiste eind te hebben maar het is bij voor- of tegenspoed in ieder geval je eigen pad. Soms trek je misschien ongewenste ervaringen aan, die toch bedoeld zijn als opbouwende stappen om je de kracht en motivatie te geven door te gaan met je zoektocht naar kennis.
Jullie is de mogelijkheid geschonken je op een snelheid te ontwikkelen die bij je past, en niemand dwingt je sneller te gaan. Als het echter je intentie is te ascenderen kan je niet afwachten tot het naar je toe komt, dus werk naar een afsluiting toe door het leven vanuit jullie hoogste idealen te doorleven. Leef in Liefde en Licht als het serene en vredige Wezen dat jullie in feite zijn, en verspreid de vreugde en het geluk waar jullie toe in staat zijn en jullie zullen succesvol zijn. Op hetzelfde moment zullen jullie, omdat jullie trilling toeneemt, nog meer Licht naar jezelf aantrekken. De uitdaging om je Licht vast te houden is niet gemakkelijk wanneer je overal om je heen de lagere trillingen tegenkomt. Maar vanwege wie jullie zijn, hebben jullie de kracht je op je hartcentrum te focussen en jezelf met krachtige liefdevolle energie?n te omringen. Dat is alles wat jullie voor je bescherming nodig hebben omdat het de duistere energie?n laat afbuigen of omvormt.
Ascentie is slechts ??n belangrijke stap op jullie pad van evolutie en het zal altijd door blijven gaan als jullie door de dimensies omhoog gaan. Het zal in feite eenvoudiger worden omdat jullie nooit meer zo?n massale tegenwerking zullen tegenkomen als jullie op Aarde hebben ondervonden. Wat jullie hebben gedaan door naar de lagere dimensies af te dalen wordt als een hele moedige daad beschouwd, al wisten jullie dat jullie kennis en inzichten in het leven daar veel sneller verrijkt zouden worden dan in de hogere dimensies, die jullie achter je lieten. Als jullie je vasthouden aan het vertrouwen wat jullie hadden toen dat plaatsvond, draagt het jullie veilig en succesvol naar het einde van de cyclus. Als jullie terugblikken op het begin van deze eeuw, zullen jullie het er zonder twijfel mee eens zijn dat de tijd zich heeft versneld en dat het als in een flits voorbij lijkt te zijn gegaan, en dit blijft zo doorgaan. De duisteren ervaren hetzelfde effect, en samen met de beperkingen die we hen hebben opgelegd, beseffen zij dat hun zaak is verloren. Hun weerstand om zich terug te trekken en de veranderingen van start te laten gaan, doet niet ter zake, want wat is gepland, gaat volgens plan door.
We weten dat sommige van jullie moe zijn van het oponthoud en velen hebben een grote behoefte aan materi?le hulp. Heb geen angst dat daar niet voor zal worden gezorgd, want wij kijken naar het grotere plaatje en wanneer dingen eenmaal beginnen te gebeuren, zijn er wereldwijde veranderingen. Het duurt echt niet lang een eerlijke verdeling van rijkdom en materi?le hulp op te zetten. Houd in gedachten dat dergelijke veranderingen slechts het begin zijn van een immens programma dat na Ascentie wordt voortgezet. Het is pas nadat jullie zijn geascendeerd dat jullie de schoonheid en harmonie van de hogere dimensie gaan ervaren. In jullie huidige dimensie kan het gewoon niet plaatsvinden, maar jullie gaan niettemin naar een grotere mate van voorspoed en geluk dan voorheen. De verplaatsing van de fysieke trillingen naar die van het Licht zal een schitterend mooi bestaan openbaren, wat constant is en waar niets wat ermee botst, kan materialiseren. Alleen zielen van Licht bewonen dergelijke sferen, en individueel weerspiegelt het wat jullie in de periode van de dualiteit hebben bereikt.
Wij verblijven al in die hogere dimensies, en af en toe mochten sommigen van jullie ons bezoeken. Jullie achterblijvende indruk betreft hoe verheffend de energie?n zijn, en het zachte licht dat alle objecten lijken uit te stralen. De hele atmosfeer is er ??n van vrede en alle Wezens die jullie ontmoeten verspreiden duidelijk voelbaar de liefdestrilling. Het is dan ook geen wonder dat bezoekers in het Licht willen blijven, want door te vergelijken beseffen ze hoe zwaar en beladen de energie?n van de Aarde zijn. Welnu Dierbaren, het duurt niet zo lang meer voor het allemaal jullie werkelijkheid wordt. De eerste stappen gaan jullie omhoog tillen uit de lagere vibraties waar jullie nu in leven, en onze acties zullen dit doen door de oorzaak te verwijderen van jullie opgesloten zitten op jullie eigen planeet. Het weghalen van de nog aanwezige macht van de duisteren over jullie, zal het belangrijkste zijn. Zij zullen zich tegenover het goddelijk decreet moeten schikken en indien nodig machtigt het ons hen met dwang te verwijderen. We bedoelen geen fysieke kracht maar toch een technologie die hen verhindert zich tegen onze eisen te verzetten.
Wat jullie vaker dan in de afgelopen paar jaren zullen opmerken is dat jullie eigen gevoelens en expressie daarvan, zachtaardiger en zorgzamer zijn geworden. De agressiviteit en scherpte in de houding van mensen naar elkaar heeft zich verzacht, en iets anders lijkt misplaatst en zelfs overbodig. Dit mag worden aangemoedigd aangezien de duistere kliek de media heeft gebruikt om jullie gedachten voor je ware Zelf te verhullen, door jullie te laten geloven dat jullie sterk en assertief moesten zijn door elkaar te domineren. De trend is in wezen geweest de verschillen te vergroten en in plaats van jullie bij elkaar te brengen, redenen voor opsplitsing te veroorzaken. Houdingen moeten veranderen en de soevereiniteit van ieder individu moet worden erkend en gerespecteerd. Het is jullie goddelijke plicht voor elkaar te zorgen, zoals wij binnen de Galactische Federatie doen met jullie beschaving. Wij beoordelen jullie daden niet, want wij begrijpen dat jullie voortdurend in de lagere vibraties worden getrokken door wat er om jullie heen gebeurt.
Het is inderdaad de uitdaging van de dualiteit die jullie vastbeslotenheid om het te overwinnen versterkt en jullie worden geholpen wanneer jullie eenmaal het voornemen aangeven dit te willen. Wanneer jullie je oude karmische schuld inlossen, worden jullie nog meer naar het Licht getrokken, en hebben jullie minder bagage mee te nemen voor de laatste periode in de dualiteit. Het moet op de een of andere manier worden opgeruimd, en dat was jullie onderneming toen jullie aan dit leven begonnen. De Wet van Genade kan echter, zoals we eerder opmerkten, in werking treden en er een streep onder zetten.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik stuur jullie, geliefde zielen, allemaal mijn liefde en zegeningen.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
16-11-2010, 00:42

Keywords: