A Forum...The Place to be, voor tech- en andere neuten ( Technologie-Hobbie, Mens & Maatschappij )

Welkom gast! Registreren
contact  
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #61
Re:contact
[glow=red,2,300]Contact: Wij zorgen ervoor dat massavernietigingswapens niet worden gebruikt (20-8)[/glow]
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Je kunt je soms afvragen wat wij doen om onze tijd te vullen. De meeste van onze taken betreffen het bestuderen van gegevens die worden verzameld door onze computers. Wij observeren bijvoorbeeld continu plaatsen waar wapens gereed staan voor gebruik. Onze opdracht is om ervoor te zorgen dat zulke massavernietigingswapens niet gebruikt worden, tot het punt waarop, als ze gelanceerd worden, wij ze zullen vernietigen. Het is ook de bedoeling dat wij oorlogen onder valse voorwendselen voorkomen, evenals elke poging om de spanning op te voeren tussen rivaliserende landen. Wij houden de voortgang tegen van alle verdere pogingen om het 11 september scenario te herhalen, omdat de duistere kabbalisten, zoals jullie wel weten, chaos en angst cre?ren waar ze maar kunnen. Het is niet alleen de Galactische Federatie die hierbij betrokken is, maar ook onze bondgenoten die zich vaak midden in deze zaken bevinden. In algemene termen gezegd volgen wij Moeder Aarde, zodat wij kunnen voorspellen waar en wanneer veranderingen zullen plaatsvinden. Dat geeft ons de tijd actie te nemen om de gevaren te beperken, omdat wij niets kunnen be?nvloeden buiten de marges die ons gegeven zijn. Moeder Aarde moet worden toegestaan verder te gaan met Ascentie, en dat is natuurlijk van groot belang als jullie, samen met haar, vooruit willen gaan.
Zoals wij jullie soms vertellen, worden onze plannen continu aangepast aan de terugkoppeling die wij krijgen van onze computers en onze bronnen op Aarde. Wij weten waar gebeurtenissen zich waarschijnlijk zullen voltrekken maar niet noodzakelijkerwijs de details ervan, omdat er meestal een aantal opties zijn. Het belangrijkste punt is dat de uitkomst van deze cyclus verzekerd is, en dit zal onder geen enkele omstandigheid veranderd worden. Te zijner tijd zullen jullie allemaal weten wat er gepland is, en dat zal jullie je vrijheid teruggeven en jullie voorbereiden voor Ascentie. Er zijn momenten dat je denkt dat er geen verdediging is tegen de duistere kliek, maar omdat wij weten wat zij van plan zijn wordt hun bedreiging beperkt door ons. Herinner je dat wij de wetten van de vrije wil moeten respecteren, evenals de karma situaties waar jullie verantwoordelijk voor zijn. Deze kunnen hele tijdperken terug ontstaan zijn en kunnen worden uitgespeeld op elk passend moment. Jullie reden om door dualiteit te gaan is het leren van lessen, en het zou niet helpen als wij die zouden verkorten.
Indien nodig zijn wij op afroep beschikbaar door het hele Universum en wij hebben miljoenen schepen in onze vloot tot onze beschikking. Er zijn ook miljoenen aantallen personeelsleden van de diverse beschavingen die met ons samenwerken, dus in feite kunnen wij hen wijd en zijd verspreiden. Zij zijn allemaal zoals wij in die zin dat zij hoge niveaus van spiritualiteit bereikt hebben, en zij leven in de hogere dimensies die veel verder ontwikkeld zijn dan de dualiteit zoals jullie die kennen. Dus waarom zijn wij hier zouden jullie je kunnen afvragen? Het antwoord is dat alle geascendeerde Wezens handelen in dienstverlening aan andere zielen die zich bewegen naar het Licht. Ook is jullie hele Universum betrokken bij Ascentie en dat is een behoorlijk belangrijke gebeurtenis. Omdat jullie hulp nodig hebben om te ascenderen, mag dat wat aan jullie gegeven wordt gezien worden als onevenredige bijstand volgens jullie maatstaven. Volgens andere maatstaven, zelfs in jullie eigen zonnestelsel, zijn jullie in feite maar een kleine planeet. Echter, jullie plaats in Ascentie is van zo?n groot belang voor een succesvolle voltooiing, dat een sterke focus is gericht op Aarde en haar inwoners. Dit zal ervoor zorgen dat, ongeacht wat er in tussentijd gebeurt, jullie zullen slagen in het bereiken van jullie doelen.
Ons werk is niet georganiseerd op dezelfde manier die jullie gewend zijn. Wij hebben geen noodzaak onszelf te beperken tot strikte werktijden, alhoewel wij onze verantwoordelijkheden zeer serieus nemen. Het is ons leven, en het is een vreugde om andere te dienen, en niet in het minst vervelend. Wij zijn gelukkig in ons werk, en omdat wij geen geld gebruiken hebben wij geen concurrentie in banen gebaseerd op beloning. Alle vaardigheden worden ingezet waar zij het beste kunnen worden gebruikt voor ons voordeel, en er zijn geen mensen die nergens aan kunnen bijdragen. Het werk is niet vermoeiend om dat wij geen uitputting ervaren, want onze lichamen zijn meer verfijnd dan die van jullie, en wij herladen onze energie continu uit de energie?n om ons heen. Wij kunnen genieten van enkele kleine versnaperingen of lichte maaltijden, maar dat is meer puur voor het genieten. Te zijner tijd zullen jullie ook zulke niveaus bereiken. Jullie behoeften zijn anders, omdat jullie een zwaar fysiek lichaam te onderhouden hebben, en eten is zowel essentieel als een genot voor jullie. Echter, jullie zullen ontdekken dat als jullie nieuwe lichaam zich ontwikkeld en zich meer verfijnd, jullie minder zullen eten.
Zoals jullie beginnen te begrijpen, zullen de veranderingen die jullie zullen ervaren erg ver gaan en een nieuwe Mens zal ontstaan. Jullie zullen gaan van de bedrieglijke lagere dimensies naar de niveaus van spiritualiteit die alleen reageren op het Licht. Alles zal in harmonie en balans zijn, in tegenstelling tot de onevenwichtigheden die jullie op Aarde ervaren. Het contrast is zo groot dat het moeilijk is voor jullie je voor te stellen dat je van de hel naar de hemel gaat, maar dat is hoe het jullie voor zal komen. Misschien is de meest indrukwekkende ervaring het voelen van de liefdesenergie die de hogere dimensies doordringt, waar alleen de waarheid kan bestaan.
In overweging nemend met wat jullie over jullie toekomst leren, kunnen wij ingaan op de noodzaak daarop gefocust te blijven, en de aardse materie niet toe te staan je hiervan af te leiden. Wat oud is heeft haar doel gediend, en het nieuwe wacht om ge?ntroduceerd te worden. Eerst moet de reiniging plaatsvinden en het herstel van jullie rechtmatige aanspraak op alles wat jullie gegeven is om te gebruiken door de Schepper. Tegen de tijd dat jullie het einde van de cyclus bereiken, zullen jullie al goed op weg zijn naar Ascentie en klaar om zelfs nog verder te gaan. Zoals vaak is benadrukt, zijn de eindtijden simpelweg het einde van dualiteit, en het leven gaat verder naar de volgende fase. Op dit moment zijn jullie een slechte afspiegeling van wat jullie voorbestemd zijn te worden.
Wanneer jullie onder pijntjes, kwaaltjes, teleurstellingen en angsten lijden, kun je je voorstellen dat je hiervan vrij bent, want dat is onze belofte aan jullie. Dualiteit is een harde les geweest om te leren op de niveaus waar jullie je bevinden, maar jullie vooruitgang op de spirituele ladder is fenomenaal geweest. Jullie zouden deze resultaten nergens anders bereikt kunnen hebben. Misschien is het op een bepaalde manier beter dat jullie je vorige levens niet kunnen herinneren en weten hoe moeilijk het was om vooruitgang te boeken. Dat is echter niet belangrijk, omdat dat wat je van hen meeneemt bepaalt hoe ver en hoe snel je evolueert. Diegenen van jullie die ontwaakt zijn kunnen het Licht naar jezelf aantrekken, en tenzij je een uitzonderlijke terugval krijgt ben je verzekerd van Ascentie.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en geef jullie graag bijval waar dat gerechtvaardigd is. Jullie zijn prachtige zielen die op de drempel staan van bevrijding van alle banden met de lagere dimensies. Zij kunnen in geen geval bestaan in de hogere dimensies, en alles wordt gedaan om jullie hierbij te helpen.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
20-08-2010, 13:51
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #62
Re:contact
Contact: Elke daad van vriendelijkheid cre?ert een nieuw Lichtpunt op Aarde (23-8)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Dierbaren, laat het gezegd zijn dat jullie, voordat jullie naar de lagere vibraties afdaalden, je volledig bewust waren van jullie herkomst als Vonk van de Bron. Dat was zo lang geleden dat er niet in lineaire termen over kan worden gesproken, want aanvankelijk zaten jullie niet in een fysiek lichaam zoals jullie nu hebben. Intelligente levensvormen zijn echter al miljoenen jaren op Aarde, en gaandeweg werd de Aarde een gevangenisplaneet waar om verschillende redenen zielen naartoe werden gezonden. Als gevolg hiervan zijn jullie nogal een mix van zielen geworden, van de onhandelbaren die de duistere energie?n exploiteerden, tot degenen die het Licht met zich mee brachten. Dit leidde gedurende duizenden jaren tot een constante strijd tussen duister en Licht om de zeggenschap over de Aarde. Beide hebben perioden gehad waarin zij de dominante macht waren, en geleidelijk kwam het Licht als overwinnaar tevoorschijn. Dit was echter niet voordat de duistere kliek bijna haar plan bereikte voor volledige beheersing van de wereld en slavernij van de Mensheid.
Het Licht beweegt zich in feite op mysterieuze wijze wat de duisteren niet hebben ontdekt. Ze hebben geen antwoord wanneer het aanwezig is, en kunnen de krachtige energie ervan niet hanteren. Ze proberen hoogstens angst op te wekken en de vibraties te verlagen, maar dat alles voorziet slechts in een tijdelijk uitstel. Het Licht kan het duister omvormen, maar niet omgekeerd. Daarom hoeft iedere ziel die begrijpt wat voor krachtig wapen zij draagt, niet bang te zijn voor de duisteren. Wanneer jullie ook de Wet van Aantrekkingskracht toepassen, wint het Licht met gemak en trekt zij immense hoeveelheden Licht aan vanuit het Universum. Het Licht is liefde en als jullie je plaats als kanaal ervan kunnen behouden, zal je helpen met het gronden ervan op Aarde. Het komt erop neer in hoeverre jullie de duistere energie kunnen omvormen, waarmee de noodzaak voor Moeder Aarde om een grote reiniging uit te voeren, wordt verminderd. Jullie zijn gezegend met een vrije wil en dat is de reden waarom wat jullie doen grote invloed heeft op hoe de eindtijden eruit gaan zien. Het zal echter op geen enkele manier de daaruit volgende overwinning voor het Licht wijzigen.
Wanneer jullie eindelijk over jullie echte geschiedenis gaan leren, zullen jullie begrijpen hoe extreem sluw de duisteren zijn geweest. Ze hebben alles wat binnen hun macht lag, gebruikt om jullie te verhinderen tot het besef van jullie innerlijke kracht en jullie Bron te komen. Ze hebben geprobeerd jullie te laten geloven dat jullie niets meer dan een fysiek lichaam waren, en dat jullie op hen moesten steunen om te overleven. Nu zo velen van jullie hun spirituele zelf hebben ontdekt en beseffen dat ze onsterflijk zijn, hollen ze bang weg. Jullie zijn het die de rollen hebben omgedraaid, en zeer binnenkort zal hun machtsbasis volledig instorten. Hun macht zat niet in de aantallen, want in feite bestaat de Illuminati uit een heel gering aantal, maar ze hebben ten koste van jullie buitengewone rijkdom vergaard. In de fysieke sferen is met geld praktisch alles te koop, van exotisch wapentuig tot individuele loyaliteit, en zij hebben dit vrijwel zonder tegenspraak gedaan. Zoals jullie inmiddels zullen weten, is de financi?le toestand van de wereld precair en aan het instorten en daarmee verdwijnt hun machtsbasis. Wanneer ze eenmaal ernstig zijn verzwakt, zullen wij door middel van onze Bondgenoten onze maatregelen nemen en ervoor zorgen dat zij zich niet kunnen herstellen.
De volgende stappen zullen heel snel volgen, hetgeen jullie allemaal plezier zal doen na geduldig te hebben gewacht op wat jullie de ?lancering? zouden kunnen noemen. We moeten het beest ontwapenen zodat ze niet langer het vermogen heeft zich met jullie Ascentie te bemoeien. Zoals we vaak aangeven, is dat het belangrijkste deel van jullie afsluitende ervaring in de dualiteit. Niets zou echt beter bepaald of vaststaand kunnen zijn, omdat het goddelijk is verordend. Maak je daarom geen zorgen over de uitkomst en hoezeer wij ook weten dat jullie graag een gemakkelijke overgang zouden hebben, wat jullie ook te verduren hebben, het zal van korte duur zijn. Als je in het centrum blijkt te zitten van een bepaalde actie, weet dan dat je van te voren wist dat je er zou zijn. Wanneer dit tot moeilijkheden leidt, zie het dan alsjeblieft als een les die geleerd moest worden, want karma wordt tot in de laatste dagen van deze cyclus uitgewerkt. Als je er op deze manier naar kan kijken, zal het je niet zo hard raken als anders het geval zou zijn.
Is het niet zo dat deze tijden zo uitdagend zijn dat duidelijk is dat mensen op de proef worden gesteld om te zien of ze geleerd hebben medelevend te zijn. Er is juist op dit moment zoveel hulp vereist in de armere gebieden van de wereld. Het gezegde ?behandel anderen als je zelf behandeld zou willen worden? komt in gedachten, en als jullie je E?n voelen met alle leven, zul je zo handelen. In feite ondersteunen mensen over het algemeen anderen in extreme omstandigheden, en elke daad van vriendelijkheid die wordt geplant, cre?ert een nieuw punt van Licht op Aarde. Schooltijd op Aarde is bijna voorbij, en omdat jullie kracht hebben vergaard en bewust zijn geworden van jullie taken, zullen de laatste dagen voorbij vliegen. Wij zijn ons te allen tijde bewust van wat er gaande is, en wij werken op veel manieren om de impact van wat er gebeurt te verminderen om jullie pad zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Wanneer we jullie vertellen dat jullie je eigen realiteit hebben gecre?erd, verwijzen we naar de periode waarin jullie in de lagere vibraties verbleven. In de huidige cyclus werd het dieptepunt aan het begin van de vorige eeuw bereikt. Oorlog voeren werd meer gemechaniseerd en jullie ontwikkelden methoden om massa?s zielen sneller te kunnen doden. In de Tweede Wereldoorlog breidden jullie dit uit naar degenen die er niet direct bij waren betrokken, en de tol hiervoor bereikte onvoorstelbare niveaus. Sindsdien hebben jullie geavanceerd wapentuig ontwikkeld waarmee gebieden kunnen worden verwoest met bijna het volledige verlies van alle leven en de hele wereld liep gevaar. Gelukkig kregen wij toestemming om een einde te maken aan eventuele ambities van de duistere kliek om een Derde Wereldoorlog te beginnen. Het zou de potentie hebben gehad om de Aarde volledig te vernietigen en dat mocht onder geen omstandigheid worden toegestaan.
Jullie waren evengoed niet in staat te stoppen wat er in het verre verleden is gebeurd, en dat speelde zich ver af voor jullie geschreven geschiedenis. In die perioden vonden er Galactische oorlogen plaats en kolonisatie door de duisteren breidde zich uit naar de Aarde. Verschillende beschavingen zijn sinds die tijd gekomen en gegaan, maar hebben hun stempel op de Mensheid achtergelaten. De Aarde werd een planeet die letterlijk een gevangenis was, en slechts de komst van het Licht heeft jullie opgetild en bevrijd. Een dergelijke vooruitgang mag niet worden verspild of stopgezet op zo?n belangrijk moment in jullie evolutie. Dus hier staan jullie nu op de drempel van het ervaren van een grote verandering die de Aarde in voorbereiding op Ascentie van de duistere energie?n zal zuiveren.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat jullie begrijpen wat voor enorme grote stap vooruit jullie gaan nemen. We zullen allemaal hetzelfde pad bereizen, en het zal oplichten door het Licht van Liefde van miljoenen zielen die hun reis voltooien.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
23-08-2010, 18:01
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #63
Re:contact
Contact: De waarheid over jullie wordt langzaam geopenbaard (25-8)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
We horen sommigen van jullie vragen of we hier zijn om jullie te redden, en als dat zo is, waarom we het niet doen. Het antwoord is dat we al zeer lange tijd bij jullie zijn en dat we jullie geleid hebben op een manier die jullie in staat stelde je vibraties te verhogen en jezelf te redden. De enige manier waarop jullie de lagere vibraties verlaten is door jezelf naar een hoger niveau op te tillen, zodat jullie je daarmee kunnen verheffen. We praten dus over jullie succes vanwege het verlaten van de 3e dimensie en de dualiteit, en jezelf buiten het bereik plaatsen van de klauwen van de duistere kliek. Wij zullen individuen die in gevaar zijn redden, maar dat zijn uitzonderingen, en dat is heel wat anders dan ons te bemoeien met jullie spirituele evolutie. Om te ascenderen moeten jullie je bewustzijnsniveau hebben verhoogd, en zoveel zielen worden nog steeds tegengehouden door hun gebrek aan spirituele ontwikkeling. De moeilijkste taak voor jullie leraren is jullie bewust te maken van het denkbeeld dat jullie meer zijn dan louter je lichaam.
Onze aanwezigheid, en die van vele zielen die ge?ncarneerd zijn om jullie te helpen, heeft herinneringen opgewekt over grotere kennis die binnenin zit. Onderbewust weten jullie veel meer dan jullie veronderstellen, en wanneer jullie eenmaal beginnen te ontwaken, beginnen jullie jezelf te zien zoals jullie echt zijn. Jullie beperkingen onderdrukken jullie niet langer, en de waarheid wordt minder angstig en staat jullie toe de ziel te herkennen die jullie zijn. Jullie verliezen niets maar winnen integendeel alles, wat jullie voeten stevig op het pad naar ware vrijheid zet. Omdat de Aarde een open gevangenis is, geloven jullie dat jullie al vrij zijn, maar dat is verre van de waarheid. In het verleden, waar oudere beschavingen bij waren betrokken, zijn er perioden van grote spirituele prestaties geweest. Deze hebben echter nooit stand gehouden omdat de duisteren langzaam maar zeker hun lagere vibraties invoerden. Dit zal altijd een probleem zijn omdat zoals nu, terwijl jullie in een periode van transformatie zitten, de lagere trillingen toch om jullie heen blijven. Jullie antwoord hierop ligt in jullie vermogen je eigen trilling te verhogen, hoog genoeg om je bescherming te geven. Het Licht is zoals altijd de meest krachtige bescherming die je kan hebben.
Wanneer jullie eenmaal een bepaald niveau hebben bereikt en dit kunnen handhaven, zal je in feite niet meer aan de lagere trillingen worden onderworpen. Het stelt jullie dan in staat een observeerder te worden van alles wat om je heen gaande is, zonder erbij betrokken te raken. Het is een schitterend niveau om te bereiken omdat jullie je los kunnen maken en beschermd zijn tegen alles wat minder is dan je eigen trilling. Onder dergelijke omstandigheden kan je spirituele evolutie veel sneller gaan en het werken op intu?tief niveau kan een wezenlijk verschil vormen wanneer er nieuwe informatie tot jullie komt. Voor sommige van jullie is de acceptatie van onze aanwezigheid een grote stap, door de angstige beelden die men op onderbewust niveau met zich meedraagt. Soms is dit verergerd door religieuze overtuigingen maar we moeten vermelden dat het Vaticaan ons officieel en publiekelijk heeft erkend. Accepteren dat het leven veel verder reikt dan jullie planeet, en dat het overal aanwezig is en vooral in de hogere dimensies, zorgt voor een grotere uitbreiding van jullie bewustzijn. Op zeker moment moesten jullie uit je cocon komen, met betrekking tot buitenaards leven. Het is nu tijd jullie voorouders te ontmoeten, die jullie Ruimtefamilie is, en die verantwoordelijk zijn geweest voor de evolutie van het Menselijk Ras zoals jullie het vandaag de dag zien.
Jullie bestaan niet als gevolg van een soort speling van de natuur, en niet als resultaat van natuurlijke selectie, maar jullie zijn doelbewust en liefdevol gecre?erd om in jullie omgeving te bestaan. Jullie zijn een speciale soort Mensen die het van de Cro-Magnon-Mens, de prehistorische mens, hebben overgenomen en die genetisch zo in elkaar zijn gezet dat een versnelling in jullie evolutie mogelijk werd. Dat is, zullen we maar zeggen, bijzonder goed geslaagd en het bewijs ligt in hoeveel van jullie nu klaar staan voor Ascentie. Van jullie kant is het in feite een geweldig resultaat, om in de donkerste dagen levens te hebben gehad en daaruit te zijn verrezen. Jullie zijn nu de onaantastbaren en op voorwaarde dat jullie je blik stevig op ascenderen gericht houden, zal niets jullie aandacht van succes kunnen afleiden.
Het meeste van wat er op dit moment gebeurt, is buiten jullie zicht maar wees ervan overtuigd dat alles nog steeds goed verloopt. Gebeurtenissen nemen een vorm aan die er uiteindelijk voor zal zorgen dat er tekenen zijn van de richting waar jullie op afstevenen, en het zal afkomstig zijn van offici?le bronnen. Daardoor kan een hele reeks van gebeurtenissen beginnen, die een start aangeven van het aftellen naar Ascentie. Het proces is altijd in beweging omdat verandering de enige constante is, en Licht en Liefde blijven op Aarde toenemen. Het is niet zonder immense hulp en echte opoffering bereikt maar dat is het resultaat van jullie grote succes in het verhogen van de vibraties. Tegen degenen die nog geen beslissing hebben genomen zouden we willen zeggen dat de mogelijkheid waar jullie nu voor staan, lange tijd niet opnieuw op je pad zal komen. Overdenk alsjeblieft zorgvuldig wat de betekenis is van deze tijd in je huidige leven. Jullie zullen zonder twijfel voorafgaand aan je incarnatie hierover zijn ge?nformeerd, en met de vrijheid van keuze is het mogelijk op tijd voor de waarheid te ontwaken om te kunnen ascenderen.
We kijken naar jullie geschiedenis en zien dat jullie in het begin goden waren, en dat jullie je krachten gebruikten om alles wat jullie hart begeerde te cre?ren. Jullie waren als opgewonden kinderen die zich over hun capaciteiten verwonderen, en jullie speelden spelletjes met elkaar. Jullie kenden immers niets anders en alles wat bestond, was jullie speelterrein. In de loop van de tijd vergaten jullie je afkomst vanuit de Bron en jullie creatieve vermogens namen af. Uiteindelijk raakten jullie verstrikt in jullie eigen creaties, maar jullie verloren nooit je goddelijke vonk en het is jullie opstapje geweest toen jullie terugkeerden naar het Licht. De meesten van jullie zullen het ongelooflijk vinden de waarheid over hun zelf te leren, en toch beginnen jullie nu aan de reis terug naar waar jullie vandaan zijn gekomen. Jullie hebben nog een heleboel meer te begrijpen, en jullie Licht zal exponentieel blijven groeien.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik probeer te bevatten waar jullie doorheen zijn gegaan om zo ver te komen. Ik vind het werkelijk verbazingwekkend dat jullie bereid waren door de vallei des doods te lopen, en dat jullie er toch sterker dan ooit uit zijn gekomen. Jullie kracht is jullie geloof in de Schepper geweest, wetende dat jullie nooit in de steek zouden worden gelaten. Ook wisten jullie dat jullie in je uren van nood hulp zou krijgen om je donkerste uur te overwinnen. Jullie verrijzen nu zoveel krachtiger dan ooit tevoren, doordat jullie een strijder van Licht zijn geworden. Mettertijd zal dit besef volledig tot jullie komen, want de waarheid over jullie wordt langzaam geopenbaard. Jullie hebben door de dualiteit gewandeld met aan iedere kant van de afscheiding een voet, en niets anders had jullie aan een zwaardere test kunnen onderwerpen. Jullie zijn inderdaad grote Wezens, en ik ben trots met jullie samen te werken.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
25-08-2010, 15:16
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #64
Re:contact
Contact: Onze bondgenoten zijn ook mensen in belangrijke posities (27-8)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Wij zijn hier bij jullie om jullie te begeleiden, en wij zijn maar ??n van de vele bronnen die dat doen. Door met jullie mee te gaan tot Ascentie, verplichten wij ons zeker te stellen dat jullie dat bereiken. Het is daarom een dubbele rol, die jullie moet voorlichten over wat je kunt verwachten en hoe jullie je daarop kunnen voorbereiden. Omdat zo velen van jullie een starre mentaliteit hebben, worden nieuwe idee?n niet zomaar geaccepteerd, maar wij weten dat als jullie geconfronteerd worden met de waarheid, dit invloed zal hebben. Het zijn de berichten die in conflict zijn met jullie overtuigingen die verwarring veroorzaken. Jullie weten dat wij jullie in deze gevallen voorstellen je naar binnen te keren. Wanneer jullie verteld wordt dat je alle kennis in jezelf al hebt, is dat omdat jullie op een hoger niveau de som zijn van alles wat je geleerd hebt. Jullie probleem is onderscheid te maken tussen je Hogere Zelf en jullie ego dat jullie dagelijkse leven beheerst. Dat is waarom wij jullie sterk aanraden dat je tijd maakt om deze stille momenten te vinden waarop je naar binnen kunt keren.
De weg naar meer begrip is veel gemakkelijker als je open van geest blijft, en die bronnen respecteert die aanvaardbaar voor jullie zijn. Je hoeft het niet noodzakelijkerwijs eens te zijn met alles dat van die bron afkomstig is, maar zet het op zijn minst even aan de kant om het nog eens nader te bekijken. Als zoekende naar de waarheid zullen jullie zeker al ontdekt hebben dat informatie tot je komt zonder dat je ernaar zoekt, en dat het jullie het ontbrekende stukje biedt dat het plaatje compleet maakt. Dat is hoe de Wet van Aantrekking werkt, en het bewijst dat datgene waar jullie je op focussen naar je toekomt. Er is al vastgesteld dat jullie niet alleen uit je fysieke lichaam bestaan, in welk geval jullie je af kunnen vragen waarom jullie niet kunt afstemmen op je Hogere Zelf. Dat is omdat dat bestaat op een veel hoger vibratieniveau dan je normaal gesproken gebruikt. Daarom moet je jezelf voorbereiden voordat je contact probeert te maken.
In deze huidige tijd, waarin de Aarde continu wordt overspoeld met Licht, zul je ontdekken dat jullie bewustzijnsniveaus zich uitbreiden. Daarmee komt de mogelijkheid om met je Hogere Zelf te communiceren bijna naar believen, en wij weten dat velen van jullie een zodanige link hebben ontwikkeld. De paradox hier is dat, hoewel wij spreken over ?hogere vibratieniveaus? waar het je Hogere Zelf betreft, die niet buiten jullie liggen maar in jullie binnenste. Jullie zijn complexe Wezens met ontelbare verschillende aspecten en jullie bestaan op vele niveaus tegelijkertijd. Echter, die kennis moet wachten tot een toekomstige gelegenheid als jullie je bewustzijnsniveaus hebben opgetild naar een groter begrip. Het is nuttig om het idee in gedachten te houden als er meer informatie tot je komt, dan ben je er gedeeltelijk op voorbereid.
Na de aankondiging van onze aanwezigheid, zullen jullie overspoeld worden met informatie die voor jullie verborgen is gehouden. Gedurende enige tijd zullen jullie onder druk gezet worden om dat bij te houden, en dat is waarom wij jullie vragen om open van geest te blijven. Er zijn nog maar weinig mensen die nog steeds niet op de hoogte zijn van onze schepen, of hun bestaan ontkennen. Dus zal de bevestiging van ons bestaan nauwelijks schokkend zijn. Die reactie is meer waarschijnlijk als het gaat om de ontdekking hoe jullie gebruikt zijn door de duisteren, om hun agenda voor wereldoverheersing door te voeren. Jullie hebben jullie vertrouwen en jullie leven geplaatst in de handen van hen die hadden moeten werken voor jullie beste belang. Je zult ontdekken dat zij er alleen op uit waren jullie in slavernij te houden, en dat zij duivelse plannen maakten om dit te bereiken. Het zijn deze onthullingen die diegenen verontrusten die verantwoordelijk waren voor wat er plaatsvond, en hoewel de waarheid uitlekt naar het publieke domein, gaat dit veel verder dan jullie je kunnen voorstellen.
Totdat de mogelijkheid komt dat jullie de waarheid over jullie zelf en jullie geschiedenis ontdekken, zul je verward blijven. Bij het leren van de waarheid zullen jullie verlost worden van de controle die op jullie vrijheid gezet was. Ook zullen jullie, met een groter begrip van wie jullie werkelijk zijn, een snelle openstelling van jullie bewustzijn ervaren. De obstakels op de weg naar jullie begrip zullen worden verwijderd, en jullie zullen alle kansen krijgen om de waarheid van ons te leren, en van andere Wezens die zullen opstaan uit jullie midden. Het is allemaal al enige tijd gepland en het zal een tijdje op een achtbaanrit lijken, maar wel heel plezierig. De verademing over dit alles zal jullie Aarde omcirkelen, en een nieuwe energie zal alles doordringen en Liefde en Licht aan jullie allemaal brengen.
Hoewel Ascentie een doorlopend proces is, zal het aan niemand worden opgedrongen. De Schepper zal jullie vrijheid van wil om jullie pad te kiezen niet wegnemen, en er zijn andere opties. Dus diegenen die niet klaar zijn voor Ascentie zullen voortgaan op een andere weg, om de ervaringen te vervolgen waaraan zij voorkeur geven. Velen zullen in de huidige dimensie blijven, maar niet in dit Universum dat in haar geheel zal Ascenderen. Jullie zielenreis wordt bezien in lineaire tijd, maar in werkelijkheid vinden alle ervaringen plaats in het Nu. Dus je kunt gemakkelijk wisselen van het ene pad naar het andere, echter wel op hetzelfde vibratieniveau. Geen enkele ziel gaat verloren of is bestemd in de laagste dimensies te blijven, omdat evolutie een doorgaand proces is.
Het herstellen van jullie ware herinnering is zorgvuldig gearrangeerd, door jullie te introduceren aan leraren die naar de Aarde gekomen zijn vanuit de rijken van Licht. Hun energie?n zijn in de Aarde geprint, en geleidelijk aan heeft er een spirituele ontwaking plaatsgevonden. Zelfs de meest gesloten geesten werden door hen beroerd, en dat is omdat dit met een liefdevolle en begripvolle benadering gedaan werd. Er is geen oordeel in de hogere niveaus, en wij zien simpelweg prachtige zielen die op hun weg terug zijn naar het Licht. Het doel van het zijn in dualiteit is het groeien door ervaring, dus waarom zou iemands keuze bezien worden als anders dan die van iemand anders. In jullie levens dragen jullie allemaal verantwoordelijkheid en jullie zijn allemaal verantwoordelijk voor jullie acties, maar eenmaal verschoond van karma zijn er geen verwijten. Vergeet niet dat ervaringen worden opgezet met zielen die allemaal ingestemd hebben om hun respectievelijke rollen uit te spelen. Iemand moet de rol van een duistere op zich nemen, en geloof ons Dierbaren ? jullie hebben allemaal aan beide kanten gestaan.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie de druk opvoert voor het maken van de verwachte aankondiging. Onder onze bondgenoten bevinden zich ook mensen in uitzonderlijk belangrijke posities die de druk snel opvoeren. De dag van de Waarheid lonkt, maar is afhankelijk van een goed voorbereid podium voor een dergelijke monumentale gebeurtenis. Veranderingen in regeringen zijn erg belangrijk en de noodzakelijke uitdaging van diegenen aan de macht wordt binnenkort verwacht. Wij weten dat jullie geduld op de proef wordt gesteld terwijl jullie wachten op actie, maar de plannen zijn gemaakt en er is mee ingestemd door de hogere machten die jullie toekomst overzien. Timing is zoals altijd van het grootste belang, en wij zullen, v??r alle anderen, weten wanneer het juist is om vooruit te gaan met ons plan. De toekomst ligt in onze handen en jullie Ascentie is verzekerd.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
27-08-2010, 18:24
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #65
Re:contact
Contact: Het oude systeem kan niet worden hersteld (30-8)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
We helpen jullie sinds enige tijd om jullie manier in het denken langs de lijnen van het nieuwe paradigma te vergemakkelijken. Dat tilt het niet alleen omhoog naar een nieuw niveau, maar jullie helpen zo ook het te manifesteren. Het succes ervan is al zichtbaar om jullie heen, want mensen volgen een nieuwe manier om naar het leven te kijken. Het besef dat het veel beter kan dan jullie gewend zijn, cre?ert een behoefte aan veranderingen, die jullie zullen brengen wat jullie wensen. Het is natuurlijk belichaamd in de kern van wat jullie kennen als NESARA, en veel van die voordelen staan klaar om aan jullie te worden overhandigd. Jullie zijn door de financi?le ineenstorting in serieuze problemen terecht gekomen, en al zijn er pogingen gedaan om die te overwinnen, het oude systeem kan niet worden hersteld. Ondanks de enorme financi?le injecties heeft het oude systeem gefaald, en een nieuw systeem wacht achter de coulissen om het te vervangen. Jullie zullen inmiddels van plannen gehoord hebben om naar een systeem terug te keren dat op edele metalen is gebaseerd, dat stabiliteit genereert en schulden tenminste laat afnemen, zo niet geheel opheft. Jullie hebben zeer waarschijnlijk ook gehoord dat jullie belastingsysteem op een onwettige en oneerlijke manier heeft gewerkt en dat zal ook worden aangepakt.
Wanneer eenmaal aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan, kijken jullie naar grote veranderingen, overal om jullie heen. We kunnen dat niet direct zelf doen maar we hebben onze vele bondgenoten die zich zeer bewust zijn van wat er van hen wordt gevraagd. Zodra we de problemen hebben behandeld die jullie dagelijks bezighouden, zal een enorm gevoel van hoop zich onder jullie verspreiden. Men zal zien dat onze beloften echt zijn bedoeld om jullie allemaal omhoog te tillen, en aan jullie terug te geven wat jullie onrechtmatig is ontzegd. Al onze acties zijn erop gericht jullie tot een punt in jullie evolutie terug te brengen, dat jullie eigenlijk al bereikt hadden moeten hebben. De verantwoordelijken voor jullie achterstand zullen dan zijn verwijderd en het vertrouwen in jullie leiders hersteld. De oude garde heeft het einde van haar heerschappij bereikt, en geen enkele hoeveelheid trucs, geheime acties of pogingen om mensen zwart te maken of te bedreigen zal ze weer aan de macht brengen. De macht heeft altijd bij jullie gelegen, en spoedig zullen jullie je visioenen over een nieuwe wereld vervuld zien worden. Alles is zorgvuldig gepland, en wanneer we in actie komen, zal het snel en zeer grondig zijn.
De veranderingen om jullie beloofde toekomst te waarborgen, zullen de vervulling inhouden van alles wat is gepland, en St Germain en tal van hemelse Wezens zien erop toe. In de loop van duizenden jaren is het op zijn plaats gebracht, in afwachting van de eindtijden. Het was voorzien dat de lagere vibraties op Aarde de duisteren zouden aantrekken, en wat eruit voort zou komen. Daarom werden er plannen gemaakt om hen, zodra het Licht de dominante energie werd en hun macht afnam, te verwijderen. Die tijd is gekomen en met de zo snel toenemende niveaus van menselijk bewustzijn, is er nu een hogere trilling die mensen ontwaakt voor de waarheid. St Germain is de Grondlegger van een wereldfonds voor de handel dat lang geleden werd gesticht. Het zal in staat zijn een nieuw financieel systeem en een eerlijke verdeling van rijkdommen te ondersteunen. De boodschap van St Germain is dat Liefde en Licht jullie gidsen zouden moeten zijn, als jullie je pad naar vrijheid inslaan, en weet dat de hemelse gastheren altijd bij jullie zijn.
De Galactische Federatie is heel goed op de hoogte van het werk van de Meesters. We hebben hun wegen op Aarde gevolgd en ze waar nodig ondersteund. Ons werk is grotendeels uitgevoerd zonder bekend te maken wie we zijn, maar jullie oude geschriften spreken in enkele details over onze bezoeken en aanwezigheid. De duisteren mogen jullie tot slaaf hebben gemaakt, maar dat heeft ons niet verhinderd de ontwaakte mensen te ondersteunen. Wij zijn tenslotte jullie toekomst en hebben toestemming degene te helpen die aan het ontwaken zijn. De duisteren krijgen zeker niet helemaal hun zin, en dat hebben ze nooit gehad. De proeftuinen van de Aarde zijn doordrenkt met het bloed en de levenskracht van miljoenen inwoners en negatieve vibraties betraden de Aarde en bleven daar. Deze energie?n worden langzaam omgevormd en zullen uiteindelijk volledig worden verwijderd. Moeder Aarde zal overigens haar eigen reiniging leiden, en wij zullen assisteren. Ons doel is de uitkomsten van de veranderingen te controleren, zodat er een minimum is aan schade en verlies van levens. We kunnen echter de veranderingen niet tegenhouden die uitgevoerd moeten worden om de Aarde te herstellen.
Zodra we direct met jullie, als het Menselijk Ras, kunnen spreken, zal er natuurlijk een nadruk liggen op de eindtijden en wat er staat te gebeuren. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk mensen de boodschap begrijpen, want er is nog steeds tijd voor bewustwording onder degenen die zich grotendeels niet bewust zijn van hun bestemming. Op wat voor manier je er ook naar kijkt, het zal wenselijk zijn een keuze te maken of je de intentie hebt het pad naar Ascentie te nemen. Zonder een keuze, zal je jezelf automatisch naar een bij je passende trilling zien gaan. Als de instromende energie?n duidelijk niet in staat zijn geweest zielen tot hun ware zelf te laten ontwaken, dan zijn ze niet klaar de vereiste veranderingen uit te voeren om te kunnen ascenderen. Niemand kan zomaar met de rit meegaan, want Ascentie is een proces wat vereist dat jullie je trilling tot een bijpassend niveau hebben verhoogd. Noch is alles verloren als je het niet kan bereiken, want het leven blijft zich in cycli voortbewegen, en nieuwe gelegenheden om te ascenderen zullen zich altijd aan je voordoen.
Het vergaren van rijkdom is misschien het doel van velen, omdat het leven als de overleving van de sterkste wordt beschouwd. Maar hoewel het armoede of honger kan overwinnen, zal het niet per se de ziel voeden. Al leidt rijkdom vaak tot succes, het kan in feite ook tot een ramp leiden wanneer het niet met verstand wordt gehanteerd. Geluk is niet te koop, en de simpele genoegens van het leven zijn niet noodzakelijk bevredigend. De gelukkigste mensen zijn zij die bevrediging verkrijgen door voor hun resultaten te werken, en het kader bouwen voor een evenwichtig leven. Extreem arme mensen maken een zware tijd door, en het zou hen geen troost bieden te weten dat zij er, net als met alle levensplannen, van tevoren mee hebben ingestemd. Er valt iets te leren, ongeacht op welk niveau je leeft, en in deze belangrijke tijden kan dat heel dramatisch zijn. Weet dat jullie je laatste leven op Aarde ervaren, zoals jullie dat nu kennen. Het is echter waar dat alles snel, direct voorafgaand aan Ascentie, zal veranderen en jullie zullen de belofte proeven van een schitterend leven dat in de toekomst op jullie wacht.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zie zowel jullie als Moeder Aarde grote stappen vooruit zetten. Het einde is in zicht, en we zullen zo blij zijn jullie te vergezellen en te helpen ervoor te zorgen dat jullie klaar zijn voor de grote verheffing.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
31-08-2010, 14:55
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #66
Re:contact
Contact: Omarm het idee dat we Allen E?n zijn (1-9)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
We weten dat deze boodschappen voornamelijk door degenen worden ontvangen die al een verandering hebben ondergaan, doordat deze hen sterk van binnen raakte en zij het belang voelden van deze tijd. Anderen werpen er een vluchtige blik op maar als het niet binnen hun huidige denkrichting past, zal het buiten hun denken blijven. Niets wat jullie echter lezen of horen is zonder waarde, en een nieuw idee kan een tijdje slapende blijven en dan tot leven komen. Dit gaat over jullie allemaal, want zonder dat het wordt gezien als het opdringen van een mening aan anderen, of een poging daartoe, worden zowel jullie woorden als daden onderbewust genoteerd. Met de nabijheid van de eindtijd zijn dergelijke contacten zo hard nodig om diegenen wakker te maken die nog steeds in de lagere vibraties leven. Natuurlijk is er de grotere bewustwording die het Menselijk Ras in zijn geheel be?nvloedt, maar de energie?n die naar de Aarde worden gestraald hebben tijd nodig om mensen te verheffen. Het duurt niet lang en we bevinden ons te midden van jullie, maar voor onze aankomst zal er een hoop informatie aan jullie zijn gegeven in de vorm van een introductie over ons. Dit zal nog een ander middel zijn om jullie te bereiken, en het is moeilijk voor te stellen dat niet heel veel mensen zullen reageren op de idee dat we Allen E?n zijn. Dat gezegd hebbende, is het tijd het feit te omarmen dat slechts de ene goddelijke Bron bestaat, waarbinnen iedere ziel bestaat. Welke naam je gebruikt om deze aan te roepen, is niet van belang maar er moet een soort samenkomst komen van de verschillende religies. Jullie hebben veel gemeen en het zal immens helpen als de Bron als Alles Liefhebbend wordt gezien, met betrekking tot iedere afzonderlijke vorm van leven. Het is slechts de Mens die scheidt en verdeelt, en die verschillen moeten worden geheeld.
Als zielen nog steeds de wens hebben afgescheiden entiteiten te blijven, dan is dat hun keuze en wordt dat geaccepteerd. Het zal echter hun evolutie tegenhouden, maar aangezien het leven oneindig is, zullen zij op het pad van hun keuze nog steeds vooruitgaan. Net als aan alle andere zielen zal er hulp aan ze worden gegeven, tot ze zijn geascendeerd. Jullie zijn in feite nooit alleen, zelfs niet in de diepten van de lagere vibraties, al kan dat anders overkomen. Jullie zijn nooit zonder de Schepper aan je zijde, jullie wandelen vaak in zijn voetstappen, en of je hem ontkent, maakt geen verschil. Wanneer zaken uit de hand gaan lopen is hij nog steeds bij jullie, proberend jullie geest te verheffen met de Liefde die geen grenzen kent. In de huidige tijd hebben jullie je geloof meer dan ooit nodig om je erdoor heen te dragen. Het zal voor sommige mensen zwaar zijn, maar wat jullie ook ervaren, het zal niet veel langer aanhouden.
Wij zijn hier als afgezanten en boodschappers van de Bron voor jullie ontwaken, wij moeten erop toezien dat jullie veilig het pad naar Ascentie betreden. Niets anders is werkelijk zo belangrijk voor jullie en het zal jullie tot uitdrukking gebrachte verlangen om de cyclus van dualiteit te verlaten, vervullen. Het wordt een reis met veel opwinding en ontdekkingen, wanneer jullie ten langen leste tot het ware besef komen wie jullie zijn. Geluk zal terugkeren zodat uiteindelijk al die trieste en pijnlijke herinneringen kunnen worden achtergelaten. Dit te weten zou jullie de kracht moeten geven ongedeerd door deze resterende periode heen te komen. Geloof dat dit zo is want jullie hebben dergelijke beproevingen vele malen eerder overwonnen. Wij vertellen jullie vaak dat jullie krachtige Wezens zijn en we menen het. Jullie hebben een kracht die verder reikt dan jullie verbeelding, en de potentie om alles wat jullie willen, te bereiken.
We weten wat er op Aarde gebeurt en terwijl het in sommige opzichten rustig lijkt, gebeurt er genoeg buiten het zichtveld. We zijn altijd bezig kracht te geven aan het doel van onze bondgenoten, en zij reageren goed. Alles wat jullie is beloofd, komt jullie kant op en hiermee zullen zoveel problemen worden opgeruimd. Jullie zullen je meer dan gecompenseerd voelen voor alle ontberingen en problemen die jullie hebben ervaren. Kunnen we opnieuw zeggen dat jullie geen slachtoffer zijn van de omstandigheden, omdat jullie allemaal wisten dat dit leven jullie tot het uiterste op de proef zou stellen. Jullie begonnen eraan omdat jullie ??n van degenen wilden zijn die de kans kregen om de eindtijden te ervaren.
Wanneer jullie je van te voren voorbereiden op wat komen gaat, stelt dit jullie in staat je aandacht zo te richten dat je door dit alles niet wordt gehinderd. Jullie hoeven je geen zorgen te maken over jullie toekomst want gegeven de keuzes die jullie nu hebben, kunnen jullie je aandacht richten op wat je hebt gekozen. Als dat Ascentie is, zal je proberen te leven naar de visie van wat jij als toekomst ziet. Op die manier help je het tot stand te brengen en er kan niet meer van je worden gevraagd. We laten het eenvoudig klinken omdat dat het is, en het is gewoonlijk de Mens die dingen onnodig gecompliceerd maakt. Wees Liefde in alles wat je doet en denkt, en laat die energie elke handeling begeleiden waar je bij bent betrokken. Natuurlijk is het moeilijk, maar dat is de uitdaging waar jullie op Aarde voor zouden komen te staan. Jullie kunnen het omdat jullie er eerder zijn geweest, en jullie zullen succes behalen.
Wanneer we op Aarde arriveren, willen we niet als superieur aan jullie worden behandeld, al zijn onze spirituele niveaus veel hoger. We zien jullie als gelijken en we zullen jullie als de soevereine Wezens behandelen die jullie zijn. Status houdt geen verband met jullie spirituele niveau want iedere ziel kan snel vooruitgang boeken op Aarde, in het bijzonder in deze tijd. Jullie zien dat de hele wereld in een omwenteling zit, en miljoenen mensen hebben bijgevolg verschillende behoeften. Dat is ook ??n van jullie belangrijkste uitdagingen om te zien of medeleven en liefde toenemen, en of het welzijn van anderen dit tot uitdrukking kan brengen. Tot nu toe is de reactie van mensen overweldigend geweest, en dat is een hele positieve aanduiding van hoe zeer de nieuwe vibraties gevoelens van het hart hebben veranderd. Het toont aan dat jullie de Eenheid van alle leven beginnen te accepteren, en dat is wat we zouden verwachten van die zielen die zijn verlicht.
We voelen in ons hart een groot verlangen kennis met jullie te maken, want we willen jullie laten weten hoezeer we om jullie geven. Wat je bent en wat je misschien gedaan hebt, is voor ons niet van belang omdat wij jullie Licht zien en weten waar jullie in de cyclus van dualiteit doorheen zijn gegaan. Jullie zijn moedige zielen, met het (zelf)vertrouwen om alle tegenspoed te overwinnen, en jullie hebben dat echt in vele levens gedaan. Jullie kracht ligt in jullie zelf-kennis dat jullie elk probleem aankunnen wat op je pad komt, en die benadering maakt dat jullie leiders zijn geworden. De Mens heeft dergelijke zielen nodig en jullie geschiedenis laat zien dat wanneer behoeften zich aandienen, ook onopvallende helden verschijnen.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en de Galactische Federatie zal enorm voordeel hebben bij het nieuwe lidmaatschap van de Mens, Hu-Man. Jullie hebben je vaardigheden aangescherpt in de brandhaarden van de Aarde, en jullie zijn nu de krijgers die het Licht dragen en voor niets en niemand meer bang zijn. Toch zijn jullie belichaamde Liefde en daarin zit jullie grootste kracht. Jullie zullen niemand schaden en hen in je hart dragen in hun tijden van nood.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
01-09-2010, 20:31
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #67
Re:contact
Contact: Wij hebben verhinderd dat wapens in de ruimte geplaatst werden (3-9)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Jullie lopen zo ver vooruit op de Duisteren dat zij geen hoop meer hebben dat zij de uitkomst kunnen veranderen. Zij hebben geen antwoord op het toenemende Licht, en zij kunnen alleen maar doorgaan met hun pogingen om jullie Ascentie te belemmeren. Hun aard is om dat te volgen wat voorheen voor hen werkte, maar jullie zijn veel wijzer geworden en kunnen niet langer voor de gek gehouden worden. Jullie hebben nu de macht en die kan jullie niet afgenomen worden, vooropgesteld dat jullie doorgaan je te focussen op het Licht. Jullie zullen de omstandigheden helpen scheppen die zullen leiden tot de veranderingen die voorbestemd zijn voor jullie overwinning op de Duisteren. Er is al verwarring in hun gelederen, omdat het duidelijk wordt dat zij de weg kwijtraken. Er is ook een wereldwijde revolutie tegen hen nu de waarheid over hen bekend wordt.
Wij zouden jullie willen vragen niet af te laten in jullie pogingen meer Licht naar de Aarde te brengen, want hoe succesvoller jullie zijn, hoe eerder onze Bondgenoten naar voren kunnen treden. Hoewel de grootste focus ligt op de activiteiten in de VS, blijft het feit dat er andere landen zijn die een belangrijke rol zullen spelen in deze tijd. Zij moesten samenwerken om de macht en kracht van de Illuminati te bestrijden, en zij zijn tegen hen in opstand gekomen. Gelukkig voor alle betrokkenen, houden wij deze gebeurtenissen in de gaten en kunnen wij assistentie verlenen waar nodig. In werkelijkheid hebben wij altijd het voordeel, vanwege onze bronnen en onze geavanceerde technologie?n. Wij moesten soms lachen om de brutaalheid van de Duisteren, die geloofden dat wij hen zouden toestaan een wapensysteem voor in de ruimte te ontwikkelen. Buiten de Aarde hebben wij het laatste woord in dit soort zaken, en wij hebben verhinderd dat massavernietigingswapens in de ruimte geplaatst werden.
Wij kunnen de Duisteren een stap voorblijven omdat wij hun plannen kennen. Zij hebben geen echt antwoord op de hachelijke situatie waarin zij zichzelf gebracht hebben. Zij kunnen er alleen maar aan denken hoe zij aan de onvermijdelijke tijd zullen ontsnappen waarin zij worden uitgestoten. Wees ervan verzekerd dat er geen ontsnapping mogelijk is, zelfs als zij het voordeel hebben van de geavanceerde technologie?n waar jullie maar weinig weet van hebben. Eens zullen zij zich voor hun acties moeten verantwoorden, en dat is voor hen niet anders dan voor iedereen. Dat is waarom wij benadrukken dat jullie de zaken op hun beloop laten, omdat jullie eerste zorg gericht moet zijn op jullie eigen Ascentie. Jullie zullen deel uit gaan maken van het gezelschap van Wezens die gelijkwaardig zijn aan jullie geascendeerde zelf, en zullen de oude dimensie voorgoed achter jullie laten. Echter, sommigen van jullie kunnen ervoor kiezen wederom de lagere niveaus in te gaan in het belang van het dienen van anderen, en dienen is het criterium voor iedereen die naar de hogere dimensies gaat.
In de tussentijd proberen jullie te begrijpen wat er op Aarde gebeurt als je ziet dat de oude manieren nog steeds bestaan, terwijl je toch hoort van de veranderingen die zich beginnen te manifesteren. Dit is wat er verwacht kan worden nu de nieuwe energie?n de kansen cre?ren om de veranderingen mogelijk te maken. Jullie zien zoveel dingen afgebroken worden die werden beschouwd als een permanent onderdeel van jullie leven, maar dat is simpelweg het cre?ren van ruimte voor de start van een nieuw tijdperk. Voor diegenen van jullie die de verandering willen komt het niet als een verrassing, maar voor anderen die niet zo goed ge?nformeerd zijn zou het erop kunnen lijken dat het chaotisch is en dat alles uit de hand loopt. Geen enkel individu kan het volledige plaatje zien of begrijpen, maar een onderdeel van onze rol zal zijn om geleidelijk aan zo veel mogelijk informatie aan jullie te verstrekken. Er is werkelijk zoveel wat jullie moeten leren voor Ascentie, en wij zullen jullie hiermee kennis laten maken via lesmethoden die jullie onderwijs zullen versnellen.
Ons belangrijkste middel van communicatie zal jullie televisie worden, totdat wij jullie kunnen uitrusten met een persoonlijk apparaat dat je bij je kunt dragen. Zelfs nu ontmoeten sommigen van jullie ons terwijl je uit je lichaam getreden bent, en keren jullie terug naar de Aarde om jullie missie uit te voeren. Sommigen herinneren zich deze bezoeken, die lijken op dromen. Te zijner tijd zal er een meer open contact zijn en wij zullen jullie graag uitnodigen aan boord van onze schepen, voor een plezierig bezoek. Onze Moederschepen zijn immens naar jullie maatstaven, en zij kunnen onderdak bieden aan honderden van jullie tegelijkertijd. Sommige van die schepen die zich nu buiten de Aarde bevinden, zijn honderd kilometer in diameter en zijn gestationeerd in de buitenste ring. In onze veel kleinere schepen die gebruikt worden in jullie atmosfeer, bezoeken wij jullie op Aarde en wij worden vaak door jullie gezien. Echter, veel van onze activiteiten worden uitgevoerd met schepen die onzichtbaar voor jullie zijn, maar wel gezien worden door jullie radarapparatuur. Wij geven er de voorkeur aan uit het zicht te blijven, omdat hoe minder jullie Duisteren over ons werk weten, hoe beter het is.
De Disclosure aankondiging is bijna niet meer noodzakelijk als het erop aan komt te bewijzen dat wij echt zijn. Er is zoveel materiaal over ons vergaard, dat het niet langer noodzakelijk is ons bestaan te bewijzen. Het is echter de uitkomst die zal verzekeren dat wij door jullie geaccepteerd worden, en toestemming krijgen om openlijk op Aarde te landen. Hoe eerder hoe beter, want er zijn zoveel dingen die wij willen opstarten, en wij weten hoezeer jullie verlangen naar onze aanwezigheid onder jullie. Wij komen in vrede als jullie familie, en met de autoriteit om jullie en Moeder Aarde te helpen voorbereiden op Ascentie. Het is een voorrecht om op deze manier te dienen, en wij bieden jullie onze ervaring aan die wij opdeden toen wij andere beschavingen door eenzelfde periode heen hielpen. Wij kunnen niet meer zeggen dan dat wij de zaken in gang gezet willen hebben voor het einde van dit jaar. Dat zou een grote stimulans zijn voor jullie als jullie 2011 binnengaan, met zo?n relatief korte tijd voor het einde van de cyclus. Kunnen jullie werkelijk geloven dat het zo dichtbij is, nu de tijd zich nog meer versnelt dan voorheen?
Sommige mensen zijn zeer sceptisch als wij het erover hebben dat wij voorkwamen dat jullie de Aarde zouden vernietigen. Echter, jullie kwamen een aantal keer zich dicht bij deze vernietiging. Toch beginnen jullie te begrijpen hoe gevaarlijk nucleaire wapens zijn, en hun potentie voor massavernietiging. Dan is er nog de blijvende schade aan jullie ecosysteem die voor vele, vele jaren kan blijven bestaan. De Aarde is jullie prachtige thuis tijdens jullie fysieke reis door het leven. Het doet velen verdriet dat er zo?n gebrek aan zorg kan bestaan, maar dat is het hele punt ? want de Illuminati hebben jullie ondergang gepland. Jullie kunnen nu zaken als geschiedenis in ogenschouw nemen, want Moeder Aarde zal nooit weer aan zo?n onverschilligheid worden blootgesteld. Zij zal hersteld worden en gereinigd door ons beider inspanningen, en dat zal doorgaan tot de Ascentie is voltooid.
Ik ben SaLuSa van Sirius en zou willen dat jullie al bij ons waren, maar die tijd zal snel komen en jullie zullen veel leren over de Galactische Federatie. Er zijn een aantal Federaties die het Licht dienen, en achter hen staan vele Hoge Raden van Licht die direct de Bron dienen.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
03-09-2010, 16:54
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #68
Re:contact
Contact: Jullie zijn 60 jaar of langer op deze tijd voorbereid (6-9)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
De kracht die jullie hebben zou niet beter kunnen worden ge?llustreerd dan door hoe de ontwaakte mensen, ofschoon een minderheid, de lagere energie?n hebben overwonnen. Ze hebben zich ook individueel van hun invloed kunnen bevrijden en hebben het Licht geankerd. Doordat zij het Licht in zich meedragen, be?nvloeden zij de verlichting van anderen. Dergelijke mensen vormen de ruggengraat van onze bondgenoten, en aan hen is veel te danken bij het cre?ren van het nieuwe paradigma. De dierbare zielen die tussen Licht en donker zweven, worden wakker en spoedig zullen zij een beslissing moeten nemen of ze zich naar het Licht willen ontwikkelen. De vragen komen zeker in hun gedachten bovendrijven, maar zoals we eerder hebben opgemerkt is er een zekere weerstand om hun comfortzone te verlaten. Na zoveel levens in een bepaalde geesteshouding te hebben gehad, is het voor hen moeilijk om van richting te veranderen. Er bestaat echter een plan om ervoor te zorgen dat zij begrijpen wat de keuze inhoudt, zodat er geen spijt is wanneer Ascentie eenmaal heeft plaatsgevonden. We moeten dus zeggen dat jullie je geen zorgen hoeven te maken over zielen, omdat zij uiteindelijk de juiste keuze voor henzelf maken.
Zodra de echte veranderingen beginnen, zullen de mensen, zoals jullie je misschien kunnen voorstellen, ze niet meer kunnen negeren. De veranderingen zullen zo ingrijpend zijn dat snel duidelijk zal worden dat een nieuwe Aarde wordt geboren. Ook zullen ze snel de steun van de meerderheid ontvangen, zodat de voordelen duidelijk zullen zijn. E?n voor ??n worden de problemen die jullie nu teisteren overwonnen en op een dusdanige manier dat zonneklaar is dat de resultaten blijvend zijn. Het uitroeien van de corruptie, die op de meeste regeringen parasiteert, zal worden verwelkomd want mensen zijn niet zo kortzichtig dat ze niet zien wat er gaande is. Die verandering alleen al zal hen veel hoop geven voor de toekomst, met name wanneer ze begrijpen dat de zielen die worden aangesteld om hen te vervangen, van het Licht zijn. Ze worden als tijdelijke maatregel door ons worden aangesteld, en te zijner tijd melden zich meer kandidaten van het Licht. Dan kunnen jullie zien wat een regering voor de mensen werkelijk kan bereiken. Het zal mensen bij elkaar brengen, met een enorme gemeenschapsgeest als resultaat, en zij zullen hun aandeel willen leveren om een enorm geluksgevoel tot stand te brengen.
Als meer mensen dan op dit moment een nieuwe Aarde visualiseren, helpt dit de manifestatie ervan te versnellen. Wanneer wij, van de Galactische Federatie, de reiniging van de Aarde helpen te organiseren, zal er een compleet nieuw tijdperk van samenwerking beginnen. Eindelijk zullen jullie hoop zien voor de toekomst, en enthousiast zullen jullie aan de veranderingen werken, vanuit de wetenschap hoe prachtig de resultaten zullen zijn. De oude vibraties en hun invloed zullen snel verdwijnen, en de waarheid over jullie ware potentieel zal bekend worden. Argumenten en geschillen tussen groepen met verschillende overtuigingen zullen terzijde worden gelegd door openbaringen over jullie ware zelf, en het allerbelangrijkste, jullie goddelijke zelf. Jullie cre?erden de verschillen tussen elkaar, al moet gezegd worden dat jullie hiertoe werden aangemoedigd door degenen die aan macht wonnen door jullie verdeeld te houden.
Jullie zijn in essentie, vanwege jullie goddelijke zelf, liefdevolle zielen die vrede zoeken maar jullie zijn naar een dwaalspoor geleid. De verschillen die zijn uitgebuit zijn talrijk, maar het gebeurde voornamelijk op basis van religie, politiek en cultuur. In het licht van de waarheid zullen de verschillende religieuze sekten over dergelijke kwesties een meer gemeenschappelijke benadering vinden. Want als tenslotte de ene waarheid is geaccepteerd, zullen er onderling geen grote verschillen in de kern van hun overtuiging bestaan. Politiek zal totaal zijn veranderd en het idee oppositie te voeren, zal zijn vervangen door een opbouwende benadering zodat de beste idee?n van alle vertegenwoordigers worden verenigd. Energie of tijd zal niet mogen worden verspild door het veroorzaken van onenigheid of bezwaren, louter omwille van politiek gewin. Samenwerking wordt het nieuwe woord in de politiek, en de mensen zullen er een rol in moeten gaan vervullen.
De aandacht wordt gericht op alles wat de veranderingen voortbrengt, en het leidt jullie naar de nieuwe trillingen, in voorbereiding op Ascentie. Het zal een tijd worden van de ene openbaring na de andere, en het zal een echt vreugdevolle periode vormen in jullie levens. Jullie zullen zonder twijfel weten dat het Licht stevig is verankerd, en dat de duisternis die jullie leven vertroebelde, is verslagen. Dit is hoe het is gepland door de Hogere Wezens die volledig zijn toegewijd om Licht en Liefde naar jullie te brengen. We weten dat sommige zielen angstig worden van het vooruitzicht te ascenderen, alsof het een onnatuurlijk proces is. Niets zou verder van de waarheid kunnen zitten, want het is eerder de omgekeerde situatie. Door te ascenderen krijgen jullie de mogelijkheid om naar een eerdere staat van gelukzaligheid terug te keren, waar jullie eerder van hebben genoten. Hoewel een vorm van dualiteit nog steeds in de hogere dimensies bestaat, is het geenszins zo?n stevige uitdaging als jullie hebben ervaren. Dualiteit betekent niet noodzakelijkerwijs dat jullie de extremen moeten ervaren die jullie op Aarde hebben.
Als jullie je best doen om nu in overeenstemming met jullie beeld van de hogere dimensies te leven, trekken jullie verder weg van de lagere energie?n. Er komt een tijd waarin ze in het geheel geen impact meer hebben. Jullie Licht zal zo krachtig zijn dat het de lagere energie?n afstoot of omvormt. We moeten echter terugkomen op de ?angst? factor die de duistere Wezens jullie nog steeds proberen op te dringen. Te midden van de chaos bestaan er enkele echte zorgen, maar neem zaken rustig op en weet dat het gewoon tekenen zijn van het verleden, die uit jullie realiteit glippen. Maak je geen zorgen over jullie huizen of bezittingen, want al jullie behoeften zullen ruimschoots worden gedekt. Ons plan voor jullie veiligheid en comfort zorgt ervoor dat in al jullie behoeften goed wordt voorzien. Onvermijdelijk zal er enig ongemak zijn, maar rekening houdend met de omvang van de veranderingen die plaatsvinden, is dat te verwachten.
Jullie hebben een lange weg in zo?n korte tijd afgelegd dat jullie dingen om je heen al in een compleet nieuw denkpatroon bezien. Het helpt jullie een realistisch perspectief te bewaren over hoe kwesties zullen uitwerken, en met de verkregen kennis zal dat allemaal ten voordele van jullie en jullie welzijn veranderen. Vanuit ons gezichtspunt zijn jullie ongeveer 60 jaar of langer op deze tijd voorbereid. Het was met de opkomst van onze reguliere verschijningen in jullie lucht, dat jullie bewustzijn ontwaakte voor ons bestaan. Als gevolg daarvan kan onze openlijke aankomst niet langer de angst of vrees oproepen die ooit bestond. Het is bovendien plezierig voor ons te merken dat veel meer mensen ons met open armen verwelkomen.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik wens jullie alle succes toe in jullie persoonlijke zoektocht naar waarheid en inzicht. Moge Liefde en Licht altijd bij jullie zijn.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
06-09-2010, 17:28
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #69
Re:contact
Contact: De Galactische Federatie stimuleert het mondiale bewustzijn (8-9)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Jullie hebben de berg beklommen en zijn nu klaar om de top te betreden. De levensreis in de lagere vibraties is bijna be?indigd, en dat geldt voor iedere ziel die op dit moment op de Aarde is. Jullie hebben door jullie acties en daden een zekere climax in jullie evolutie bereikt, wat nu vereist dat jullie verdergaan naar een nieuwe cyclus van ervaringen. Jullie zullen die beginnen met alle verkregen spirituele kennis, want die blijft altijd bij je. Degenen die in de 3e dimensie blijven, zijn niet minder zijn dan welke andere ziel dan ook. Het is enkel dat er voor hen nog meer te leren is, voordat zij ervoor kiezen verder te gaan. Jullie zouden daarom anderen niet moeten proberen te dwingen jouw pad te volgen als ze nog niet klaar zijn. Allen zullen uiteindelijk hun doel bereiken, en jullie paden gaan elkaar vaak kruizen op die reis.
De binding die tussen velen van jullie heeft plaatsgevonden, zorgt ervoor dat jullie elkaar altijd kunnen bereiken, ongeacht het bewustzijnsniveau dat jullie hebben bereikt. Voorbij jullie huidige dimensie kunnen jullie je gedachtekracht kunnen gebruiken om een andere ziel te bereiken zonder dat afstand een hindernis is. Om dezelfde reden zijn jullie ook in staat om je direct van de ene naar de andere plaats te verplaatsen. Het zal gedaan zijn met alle tijdrovende inspanningen die jullie op de Aarde moeten verrichten om dezelfde resultaten te behalen. Sommigen van jullie ontwikkelen al hun telepathische vermogens en wanneer de vibraties toenemen, zullen jullie het alledaagser zien worden. Jullie keren terug naar een staat van zijn die jullie rechtmatig toebehoort, een plaats die jullie verlieten om de huidige cyclus van dualiteit te betreden.
Het moet net een droom lijken wanneer jullie leren over wat jullie staat te wachten, maar de droom is hetgeen jullie verlaten, wat de wereld van illusie is. Het is jullie creatie maar het zou nooit voor langere tijd de hogere trilling vasthouden. Er zijn zowel fases van duisternis als Licht geweest, en jullie verlaten net de duistere tijdperken die jullie hebben meegevoerd naar niveaus waar jullie vrijwel van Licht waren verstoken. De duisteren moeten nu hun macht opgeven in het aangezicht van de veranderingen die het Licht op Aarde herstellen. Jullie zullen de bloesem zien van de eerste echte tekenen van verandering, al is dit in werkelijkheid gedurende zeer lange tijd langzaam tot stand gekomen. Het draaide om het verhogen van de Lichtniveaus om jullie te bevrijden uit de greep die de duisteren op jullie hadden. Dat is opmerkelijk succesvol geweest, en werd duidelijk ondersteund door de zielen van Licht die op Aarde zijn ge?ncarneerd. De Spirit, de geestelijke wereld, valt niet in slaap zodat de duisternis geen volledige controle over jullie kan krijgen. Jullie kunnen er nu dus zeker van zijn dat er voortdurend hulp aan jullie wordt gegeven.
De Galactische Federatie is lange tijd behulpzaam geweest om jullie vooruit te helpen. Omdat jullie het einde van de cyclus naderen, is onze aanwezigheid duidelijker geworden, en dat was ook onze bedoeling. Wij vormen een belangrijk onderdeel van jullie bewustwordingsproces en zijn hierbij goddelijk decreet. Het betekende dat jullie idee?n over leven buiten de Aarde opnieuw moesten worden onderzocht. Het duister wilde jullie laten geloven dat er geen goedaardige Ruimtewezens bestaan, en dat er slechts buitenaardse wezens bestaan die een zekere bedreiging voor jullie vormen. De waarheid is dat het de duisteren zijn die met de buitenaardsen hebben samengespannen, in het bijzonder de Grays, en samen hebben zij de bijna gevangenisachtige omstandigheden tot stand gebracht die jullie ervaren. Laten we zeggen, voordat jullie de vraag stellen, dat we ons niet met dat samenwerkingsverband konden bemoeien omdat de buitenaardsen gebruik maakten van de Wet van Aantrekkingskracht. We hebben desondanks toestemming ervoor te zorgen dat er geen bemoeienis is van andere beschavingen om met heimelijke bedoelingen de Aarde te bezoeken. In het verre verleden is dat vaak gebeurd om jullie goud en andere edele mineralen te delven die nog niet op andere planeten worden aangetroffen.
Jullie hebben geen gronden om te weten hoeveel aandacht er aan jullie en jullie Aarde wordt gegeven. Wees er echter van overtuigd dat jullie evolutie altijd nauwgezet van nabij is gevolgd om ervoor te zorgen dat jullie in staat waren volgens planning het einde van de cyclus te bereiken. Jullie werden niet zomaar aan jullie eigen apparaten of aan de aandacht van andere wezens overgelaten. Binnen het kader van het toestaan van jullie vrije wil, hebben jullie echter de omstandigheden gecre?erd voor jullie huidige ervaringen. Het is de afwezigheid van Licht geweest wat jullie afdaling naar de duistere gebieden mogelijk maakte. Gelukkig is het plan om jullie te verheffen succesvol geweest en vandaag de dag hebben jullie in die mate het Licht naar jullie Aarde gebracht dat het goed geaard is.
Dus als we jullie situatie opnieuw bekijken, kunnen we zeggen dat alles goed verloopt om het bedoelde resultaat bij de eindtijden te bereiken. Hoeveel mooie ervaringen jullie ook hebben gehad terwijl jullie op de Aarde verbleven, ze zullen tot iets onbeduidends verbleken wanneer jullie eenmaal je plaats in de hogere dimensies innemen. Schoonheid bevindt zich in jullie geest maar op Aarde is het niet altijd mogelijk dit tot uitdrukking te brengen zoals jullie zouden wensen. Maar wanneer jullie krachten om te cre?ren zijn hersteld, zal de perfectie zoals die door jullie wordt gevisualiseerd, zich manifesteren. In de hogere dimensies is niets lelijk, en schoonheid en harmonie zullen jullie overal omringen. Hierdoor ontstaat het meest gelukkige en tevreden gevoel, wanneer jullie je koesteren in het Licht.
Wanneer jullie wanhopen door de vele obstakels in je leven, verwissel dan van spoor met betrekking tot wat de toekomst voor je inhoudt. Leef de toekomst nu zoveel als mogelijk en wanneer je mensen ontmoet die je naar beneden zouden kunnen trekken, laat hun opmerkingen of daden je dan niet raken. Zij zullen snel moe worden van je weigering om op hun negativiteit te reageren. Mettertijd merk je dat je meer en meer naar mensen wordt getrokken die vergelijkbaar zijn met jouw eigen trilling. Binnenkort zullen jullie je alleen binnen een specifieke kring van vrienden bewegen, die dezelfde interesses delen. Het betekent niet dat jullie anderen negeren, want zij kunnen van je hulp profiteren. Wees beschikbaar als jullie je kennis met hen kunnen delen, en meet het zo af dat het is afgestemd op hun niveau van inzicht.
Onthoud dat jullie in eenzelfde boot zeilen, maar wanneer de winden van veranderingen eraan komen, zullen sommige van koers moeten veranderen. Jullie bestemming hangt af van hoe goed jullie op de veranderingen zijn voorbereid, maar niet iedereen zal verdergaan naar Ascentie. Het proces ligt al lange tijd klaar maar nu het zich versnelt, kun je niet achterblijven als je serieus bent over Ascentie. Na alles wat jullie hebben meegemaakt, is het zeer de moeite waard alles in het werk te stellen om de eindstreep te passeren.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik hoop dat we jullie hebben ge?nspireerd om moedig, zonder enige aarzeling verder te gaan. We houden van jullie en ieder van jullie is ons dierbaar.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
08-09-2010, 17:07
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #70
Re:contact
Contact: Sommigen van jullie zijn al lid van de GF (10-9)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Laat niemand jullie het recht op je eigen overtuigingen ontkennen, maar eer een andere ziel die voor een ander pad gekozen heeft. Het zou mogelijk moeten zijn naast elkaar te bestaan, zonder problemen te veroorzaken die tot een confrontatie kunnen leiden. Het kan soms moeilijk zijn om anderen hun lot te zien volgen waarin hun eigen soort wordt vervolgd. Echter, jullie moeten in gedachten houden dat alle zielen een pad volgen dat zij zelf gekozen hebben. Het is daarom belangrijk dat jullie je niet met hen bemoeien, zelfs als jullie motieven van de hoogste orde zijn. Jullie ervaren wat noodzakelijk is voor jullie spirituele evolutie, en er zijn geen uitzonderingen. Dus Dierbaren, jullie zouden jezelf kunnen afvragen hoe je moet omgaan met zulke situaties, en het antwoord is simpelweg: het voorbeeld geven. Als jullie geloven dat je daarmee een ander persoon positief kunt be?nvloeden, is dat het beste wat je kunt doen.
De mens heeft zich voortdurend bemoeid met andere rassen en groepen, en dat heeft geleid tot oorlogen en haat. Dit gaat al millennia lang door. Je kunt dezelfde waarneming toepassen waar het individuen betreft, en wrok en regelrechte vijandigheid kunnen daaruit resulteren. Het is duidelijk dat jonge mensen begeleiding nodig hebben, maar als zij volwassen worden zullen zij hun eigen expressie zoeken van wat het leven voor hen betekent. Zoals vele ouders weten kan dat voor alle betrokkenen een moeilijke periode zijn. Ouders hebben een grote verantwoordelijkheid voor hun kinderen, op een zodanige manier dat zij waardige burgers worden. Als jullie die manier van denken op een meer spiritueel niveau toepassen, zul je begrijpen dat er weinig tot geen verschil bestaat in jullie verantwoordelijkheden.
Als je het nog een stap verder neemt, zullen jullie zien dat de Schepper als een ouder is, en inderdaad hoef je niet te verwijzen naar een Vader/Moeder godheid. De Schepper zorgt liefdevol voor jullie, maar staat jullie tegelijkertijd de vrije wil toe om precies dat te ervaren wat je wenst. Als je afdwaalt van het Licht zijn er geen verwijten of straffen, zoals sommigen geloven. De Schepper zal jullie keer op keer zegenen, en jullie omringen met liefde, wetende dat jullie te zijner tijd naar het Licht zullen terugkeren. Als jullie de huidige situatie op Aarde bekijken, zullen jullie je realiseren dat vrije wil jullie heeftgeleid naar deze periode in jullie groei. Het had op zijn beloop gelaten kunnen worden met het vooruitzicht van de ondergang van de Mens, maar door een goddelijk decreet hebben jullie de mogelijkheid gekregen voor Ascentie. Dat, zouden wij willen zeggen, is een indicatie van de uitstorting van liefde die de Schepper voor jullie allemaal heeft. Wij verwijzen naar Onvoorwaardelijke Liefde, en dat is het doel van elke ziel als zij terug naar de Bron evolueren. Om zo'n niveau te bereiken, terwijl jullie op Aarde zijn, is inderdaad zeer moeilijk vanwege de voorwaarden die gecre?erd worden door dualiteit. Echter, als het jullie bedoeling is op die manier zoveel mogelijk te leven, dan zijn jullie goed op weg naar Ascentie. De lagere trillingen kunnen jullie niet tegenhouden, en op een bepaald moment zullen jullie in ieder geval ascenderen.
Jullie kunnen de reis naar vrijheid als lang ervaren, maar jullie zijn de hele weg vergezeld van zielen die jullie leiden naar het pad van Licht en Liefde. Er zijn tijden waarin mensen denken dat zij verlaten zijn, maar wees ervan verzekerd dat jullie gidsen altijd bij jullie zijn. Het is alleen zo dat jullie, als jullie je op een laag punt bevinden, veel moeilijker te bereiken zijn. Zoals wij al eerder hebben uitgelegd, is het jullie karma en jullie noodzaak voor bepaalde ervaringen die directe inmenging verhindert. Toch kunnen velen van jullie je tijden herinneren waarin je ?wonderbaarlijk? gered bent van enig kwaad, omdat je hulp kreeg van je Engelengidsen. Zelfs als jullie geascendeerd zijn, zullen hogere Wezens jullie vergezellen, maar het wordt een meer open relatie waar jullie volledig bewust van zullen zijn.
Wij gaan door jullie bekend te maken met de feiten die betrekking hebben op jullie leven op Aarde, en hoeveel ervan op dit moment voorbereiding is op veranderingen, en latere levens in de hogere dimensies. Jullie moeten het gat overbruggen van jullie afdaling naar de lagere rijken, en jullie verlies van bewustzijn van jullie werkelijke zelf. Hoe meer jullie je herinneren wie je werkelijk bent, hoe sneller jullie zullen evolueren naar volledig bewustzijn. Het is als het binnengaan van een poort naar de Zon, en plotseling overspoeld worden met Licht. Al dit soort ervaringen zouden jullie als vanzelf overkomen, wanneer jullie terugkeren naar de niveaus die jullie bekend zijn.
De Galactische Federatie is er meer dan ooit klaar voor om een vriendschappelijke relatie met jullie te starten. Wij kennen jullie, en jullie manier van denken, zeer goed en dat zorgt ervoor dat wij succesvol met jullie kunnen onderhandelen. Wij komen hier niet om jullie te zaken voor te schrijven, maar om ons samen te brengen in onze gemeenschappelijke onderneming. Wij zullen er echter voor zorgen dat jullie goed voorbereid zijn voor de laatste dagen op Aarde in deze bijzondere dimensie. In feite zeggen wij, dat als jullie met ons willen samengaan, jullie ??n van ons moeten worden. Omdat sommigen van jullie al uit beschavingen komen die lid van onze Federatie zijn, zullen er zich voor jullie geen moeilijkheden voordoen. Logischerwijze zullen jullie je familie willen ontmoeten als jullie verblijf op Aarde is voltooid. Deze idee?n zijn misschien nieuw voor jullie, maar als jullie aan ons gewend raken en meer over ons leren zal het allemaal heel vertrouwd zijn.
Nooit eerder hebben jullie voor zulke belangrijke beslissingen in jullie leven gestaan, nu de kans voor massale Ascentie zich alleen voordoet bij de voltooiing van een cyclus. Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen voor jullie, en jullie zijn al een paar honderd jaar enorm geholpen. Hoe meer jullie naar het Licht gaan, hoe minder kans dat je zult terugvallen. Het wordt een manier van leven die niet zo moeilijk is als jullie zouden kunnen denken. In feite zal het te zijner tijd gemakkelijker worden en het geeft jullie een zeer verlicht gevoel. Het is de gave om gecentreerd te blijven terwijl velen om je heen de weg kwijt raken. Om kalm te blijven te midden van beroering, en daarmee enige stabiliteit te brengen waar dat nodig is. Jullie energie zal bijvoorbeeld een sussend effect hebben op anderen om je heen.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik weet zeker dat jullie de nabijheid van de veranderingen voelen die zo belangrijk zijn voor Disclosure. Dus zullen wij bevestigen dat de situatie haar voltooiing bereikt, en niets zal dat stoppen. Jullie hebben de noodzakelijke ondersteuning verleend die wij nodig hebben, en zoals altijd zijn onze bondgenoten klaar voor de instructie om door te gaan. Het zal jullie plotseling overkomen, en jullie zullen zeker weten wat het voorspelt waar het jullie toekomst betreft. Wat een vreugde en extase zullen er volgen bij de eerste tekenen van jullie vrijlating uit de greep van de duisteren, wat een gedenkwaardige dagen liggen er in het verschiet.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
10-09-2010, 20:55

Keywords: