A Forum...The Place to be, voor tech- en andere neuten ( Technologie-Hobbie, Mens & Maatschappij )

Welkom gast! Registreren
contact  
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #41
Re:contact
Contact: Wij plannen de neergang van vele corrupte groepen (2-7)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Sinds de aanvang van het Millennium zijn jullie op de een of andere manier heen en weer geslingerd door gebeurtenissen die gecre?erd zijn om jullie onder ferme controle te houden. Situaties zijn gecre?erd om zaken aangaande jullie toekomst te forceren, niet om jullie uit de beperkingen te bevrijden maar om jullie weg te houden van jullie laatste overblijfselen naar vrijheid. Wanneer het leek dat jullie er dichtbij waren om gevangenen in jullie eigen landen te worden, vond er een revolutie in de geest plaats en het grote ontwaken begon. Het steeg exponentieel totdat de veranderingsenergie zo krachtig werd dat ze deze vooruitgang tegen kon houden. Bewustzijnsniveaus stegen substantieel en de tegenstand tegen de duisteren werd meer openlijk. Vandaag de dag staan jullie op de drempel van de overwinning op hen, en hun ambities worden onder de voet gelopen door jullie tegenstand tegen hun plannen om jullie op te sluiten.
Jullie neigen van nature naar vrede voor iedereen, en gelet op de ware representatie op regeringsniveau zouden jullie dat bereiken. Het is daarom belangrijk dat zulke veranderingen plaatsvinden zonder vertraging. Samen met onze bondgenoten plannen wij de neergang van vele corrupte groepen, en hun vervangingen zijn gekozen vanwege hun bewezen ondersteuning van jullie. Jullie hebben een steeds groter wordend pleidooi ingediend voor jullie vrijheid van de duisteren, en het heeft ons bekrachtigd om als reactie daarop actie te ondernemen. De plotselinge veranderingen zullen jullie ongetwijfeld verrassen, en dat zullen ze blijven doen totdat jullie vrijheid volledig is hersteld.
Vraag je je soms af wat het is met de Mensheid dat die zoveel aandacht krijgt, speciaal in deze tijd, en waarom het is dat elke ziel vele Gidsen heeft, of je je er nu bewust van bent of niet? Ten eerste is jullie evolutie extreem belangrijk, en die moet, daar waar mogelijk, een niveau bereiken dat Ascentie mogelijk maakt. Ook is jullie bescherming noodzakelijk omdat er Wezens in de lagere astrale regionen zijn, zelfs aan de Aarde gebonden entiteiten, die jullie zouden ?willen? aanvallen en zich willen mengen in jullie levensplan, tenzij zij worden tegengehouden. Echter, jullie Engelbewaarder is er om hen weg te houden, en normaal gesproken zouden jullie hiervan geen kennis hebben. Bezetting en psychische aanvallen vinden soms plaats, ondanks pogingen om hen te voorkomen, maar het kan onderdeel zijn van jullie bedoelde ervaring. Ontelbare mensen kunnen vertrouwen op de aanwezigheid van Engelen, en veel van de zaken die jullie wonderen noemen worden door hen uitgevoerd. Vaak is wat jullie een ?gelukkige ontsnapping van gevaar? noemen een gevolg van hun inmenging, en natuurlijk kan de aard van jullie ?geluk? niet op een andere manier uitgelegd worden. Praat met hen, en roep hen als je in moeilijkheden verkeert, want zij zijn meer dan bereid om jullie te helpen zelfs met vrij grootse verzoeken. Hun dienst aan jullie is hun liefde voor jullie, en dit is totaal onvoorwaardelijk.
Levende in dualiteit zijn jullie ervaringen erg verschillend van die in de hogere dimensies. Elke stap die je nu neemt zou je een andere uitdaging kunnen brengen, en vele ervan staan in directe stelling met de duisteren. Jullie moeten permanent op je hoede zijn, omdat je nooit weet wanneer je zou kunnen wegglijden, ondanks dat jullie Gidsen jullie verder helpen. Een foute beslissing zou tijdelijk jullie evolutie terug kunnen zetten, maar gelukkig kan dit vaak gecorrigeerd worden in hetzelfde leven. Het leven gaat over het leren van lessen, zodat je ze niet nogmaals hoeft door te maken. Het gaat over ontwaken naar je ware Zelf als een Wezen van Liefde en Licht, en het erkennen van je innerlijke goddelijke vonk. Weet dat je in werkelijkheid ongelimiteerde macht hebt om jouw eigen toekomst te bepalen. Deze boodschappen beginnen door te dringen bij mensen en samen cre?ren jullie de weg uit de duisternis en lopen naar het Licht van Alles Dat Is.
De Schepper wiegt jullie zoals een Moeder haar baby zou doen, hij waakt over jullie en helpt jullie bij elke stap op de weg naar huis. Hij raapt je op wanneer je valt, en is altijd aanwezig, waar je ook gaat. Hij fluistert in je oor als je maar wilt luisteren, en beantwoordt jullie gebeden. Inderdaad, zoals wij jullie al zo vaak vertelden, jullie zijn zeer speciaal en wij zeggen dat niet om jullie ego te voeden, maar vertellen jullie gewoon hoe het is. Jullie zijn allereerst Spirituele Wezens; de Zonen en Dochters van de Bron, en wij zijn geen uitzondering. Al het leven heeft zijn onveranderlijke link met de Bron, ondanks welke vorm het aanneemt. Het evolueert allemaal voorwaarts en opwaarts, zoals jullie nu doen. Zo?n begrip zou het jullie mogelijk moeten maken alle twijfels over Wezens van andere planeten, die uiterlijk niet op jullie lijken, te overkomen. Alleen diegenen die gestegen zijn tot de hogere niveaus zullen jullie op Aarde kunnen bezoeken, en jullie zullen klaar zijn hen te accepteren wanneer jullie hun vreedzame uitstraling ervaren.
Je kunt je wellicht herinneren dat het onze uitdrukkelijke intentie is om allereerst diegenen bij jullie te introduceren van de Galactische Federatie die het meest op mensen lijken. Wanneer dat gebeurt, zullen er daar velen bij zijn die de hand hadden in jullie evolutie en die jullie ware familie zijn. Te zijner tijd zullen herinneringen aan jullie verbindingen met hen terugkeren, die alleen maar uitgewist waren om het jullie mogelijk te maken door dualiteit te gaan zonder afleiding. Wij weten dat de meesten van jullie gefascineerd zijn door de mogelijkheid dat jullie Ruimtewezens zijn, en dat jullie ons eens zullen ontmoeten. Er zullen vele re?nies en vieringen plaatsvinden, en er zullen meer dan een paar vreugdetranen vergoten worden. Verheft het jullie niet wanneer je je realiseert dat je toekomst verzekerd is, en geeft het jullie niet meer kracht om door de resttijd van dualiteit te zeilen? Het is maar een passerende veranderingsfase die zal leiden tot Ascentie.
De olieramp in de Golf staat natuurlijk nog steeds bovenaan in jullie gedachten, en zal nog een behoorlijk lange tijd een aandachtspunt blijven. Er zal nog een lange weg te gaan zijn om jullie los te maken van jullie afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en er worden al alternatieven voorbereid die gereed gemaakt worden voor aankondiging en productie. Het zal snel leiden tot meer algemene wereldwijde toepassingen. Er is een ramp nodig met de omvang van deze olieramp om mensen te laten ontwaken naar zulke gevaarlijke en onnodige praktijken, wanneer schone en veilige alternatieven al bekend zijn en in het geheim worden gebruikt. Heb geen twijfels Dierbaren, de veranderingen zullen komen en jullie prachtige Aarde zal worden hersteld.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en kan jullie vertellen dat wij op dit moment zeer actief zijn. Er zijn kansen die zich waarschijnlijk binnenkort zullen aanbieden, die onze bondgenoten een doorbraak zullen bieden. Wij zijn klaar om in actie te komen als onze aanwezigheid gevraagd wordt, en wees ervan verzekerd dat de gewenste uitkomst snel zal worden bereikt. Wij weten dat jullie een grote sprong voorwaarts anticiperen, en het zal zeker plaatsvinden. Herinner je dat niets jullie uiteindelijke Ascentie zal afschrikken of stoppen.
Bron; http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
02-07-2010, 13:05
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #42
Re:contact
Contact: Jullie hebben collectief de macht van richting te veranderen (5-7)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Onze huidige missie van in-/voorlichting zal uiteindelijk in deze vorm van communicatie tot een einde komen en worden vervangen door een methode waarmee iedereen op dezelfde manier wordt ingelicht. In de eerste periode zullen we met jullie via bestaande kanalen spreken, zoals de televisie. Gaandeweg zal er een meer persoonlijke vorm van contact komen, die vergelijkbaar is met jullie mobiele telefoons, zij het dat het op een andere technologie is gebaseerd. Het zal jullie in staat stellen met iedereen te communiceren, ongeacht waar zij zich in de wereld bevinden. Jullie huidige systeem zendt schadelijke straling uit, net als veel andere toepassingen die jullie dagelijks gebruiken. De wijzigingen in de soorten energie?n die jullie gebruiken zullen verreikend zijn, totdat ze allemaal afkomstig zijn van vrije energiebronnen die veilig in gebruik zijn en niet vervuilend.
Natuurlijk moeten dergelijke veranderingen ook de verschillende vormen van transport inhouden die jullie op het moment gebruiken, die massale vervuiling veroorzaken en schadelijk zijn voor alle levensvormen. Veel van jullie ziekten komen hier uit voort, om nog maar niet te spreken van het effect op jullie Aarde, die als gevolg hiervan ernstig is vergiftigd. Jullie wetenschappers en specialisten op dit gebied zijn zich goed bewust van de gevaren, maar hun aanbevelingen worden genegeerd om de verantwoordelijke bedrijven te beschermen. Jullie zijn onnodig tegengehouden van wat een natuurlijke vooruitgang had moeten zijn in de richting van het gebruik van schone energie, die al op grote schaal had kunnen worden toegepast. Zoals we eerder hebben vermeld, is de reden voor de veroordeling van jullie regering dat zij deze ontwikkelingen voor eigen gebruik hebben gehouden. Hun ondergrondse militaire bases gebruiken elke denkbare vooruitgang, waar jullie kwaliteit van leven in grote mate van had kunnen profiteren.
Onze missie zal jullie naar Ascentie blijven vergezellen maar het vereist ook van ons dat we jullie naar het moderne tijdperk van vrije energie brengen met al zijn voordelen. In feite zullen we lange tijd samen zijn, veel langer dan jullie directe behoeften inhouden en zullen we als E?n worden. Jullie bestemming is de Kosmos te bereizen, hetgeen voor jullie openstaat wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd en vanuit jullie hoger bewustzijn leven. Velen van jullie hebben al een dergelijk niveau bereikt, en jullie aanwezigheid op Aarde maakt anderen bewust van de kracht van Licht en Liefde. Het is het doel waar jullie naar zouden moeten streven en het is haalbaar, daarom krijgen jullie zoveel hulp en aanmoediging. In feite blijven jullie bewustzijnsniveaus heel snel toenemen, en als jullie je voor Ascentie inzetten, zullen jullie succesvol zijn. Wanneer jullie lichamen onvermijdelijk gaan veranderen, zullen jullie zodoende opmerken dat er een zachtere energie komt, en dat hij een veel gezonder karakter heeft. Ziekten en gebreken kent men niet in de hogere dimensies, en zij bestaan slechts in de lagere dimensies zoals die van jullie.
Jullie toekomst is gegarandeerd, en zelfs als je niet tot degenen behoort die aspiraties hebben om te ascenderen. Degenen die toezicht houden op de vooruitgang van de Mensheid plannen jullie evolutie en vele malen is die teruggevallen naar de lagere dimensies. Bij elke gelegenheid kreeg ze de kans opnieuw te verrijzen, met een zorgvuldig plan voor jullie verheffing. De cyclus die jullie aan het afsluiten zijn is zo?n voorbeeld, en al moesten jullie je eigen weg terug vinden, jullie kregen bij elk keerpunt hulp. Wanneer gezien wordt dat het Licht terugkeert, trekken jullie de aandacht van die Leraren die ten dienste van jullie staan. Zij incarneren in de meer spiritueel ontwikkelde landen en zijn behulpzaam bij het scheppen van omstandigheden voor grotere vooruitgang.
Het lijkt misschien alsof jullie zijn overgeleverd aan gebeurtenissen die zich buiten jullie controle afspelen maar in werkelijkheid hebben jullie collectief de macht ze te veranderen. Jullie hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan de veranderingen die nu plaatsvinden en hebben het aandachtspunt van de Mens opnieuw richting gegeven, door het zien van de onvolkomenheden in het oude paradigma, met een nieuwe visie die vrijheid en vrede oplevert. Ja, het mag een tijdje duren, maar wanneer de zaden eenmaal zijn gevormd, komen ze tot rijping en jullie beginnen net te zien dat nieuwe idee?n worden onderzocht, die jullie lang verwachte veranderingen gaan opleveren. Omdat het van onderaf naar boven begint, hebben jullie veel meer invloed dan jullie denken. Angst moeten jullie zoals altijd ten koste van alles vermijden, omdat het juist de bron voedt die jullie duizenden jaren onder zijn controle heeft gehouden. Het is Liefde en Licht wat het zal omvormen, waartegen de duistere kliek geen verdediging heeft.
Jullie geduld zal in de onmiddellijke toekomst hevig op de proef worden gesteld, als zaken ernstiger lijken te worden. De antwoorden bevinden zich bij ons en samen met onze bondgenoten zullen we de dreigende richting, die jullie nu zien, keren. We willen jullie met een gepaste ceremonie ontmoeten, die bij een dergelijke aangelegenheid hoort, en kunnen niet arriveren zonder eerst jullie leiders te benaderen. De enige uitzondering hierop zou zijn wanneer we goddelijke permissie kregen dit te doen. Jullie zullen begrijpen dat de Galactische Federatie niet ??n of andere plunderende groep Ruimtewezens is; we zijn georganiseerd om toezicht uit te oefenen op het Universum bij het helpen van jonge beschavingen om zonder bemoeienis te evolueren. Wij voeren de voorschriften uit van hen die het oor van de Schepper hebben, en wij voeren zijn evolutieplannen uit.
Zelfs tijdens jullie hevigste momenten van wanhoop zijn er Wezens van Licht bij jullie en proberen zij jullie zorgen te verlichten. Zij helpen jullie de brokstukken te lijmen, en verheffen jullie naar het Licht zodat jullie hoop en nieuwe inspiratie kunnen vinden. Jullie zijn, ongeacht de positie waarin jullie je bevinden, nooit alleen en jullie Gidsen be?nvloeden jullie in positieve zin, als jullie maar luisteren. Soms moeten jullie een rustig moment cre?ren zodat ze bij jullie door kunnen komen. Ge?nspireerde gedachten zijn vaak een gevolg van een dergelijk contact, en in tegenstelling tot jullie ego, leiden ze jullie niet op een dwaalspoor. Het is inderdaad jullie ego dat vaak jullie leven beheerst en het beeld oplegt dat jullie voor jezelf hebben opgebouwd. Ga naar binnen en luister naar jullie Hoger Zelf om te begrijpen wie jullie werkelijk zijn en waar je toe in staat bent. Jullie ego beperkt soms jullie vermogen om de geesteshouding te veranderen die jullie hebben gecre?erd.
Wij zijn hier niet de enigen om jullie te helpen je ogen te openen voor de schitterende kansen die jullie voor je hebben. Er zijn leraren en helpers op alle verschillende niveaus. Zij komen naar de Aarde met een vari?teit aan vaardigheden en ervaring, en zijn vaak gespecialiseerd in ??n onderwerp waaraan ze volledig zijn toegewijd. Ze zijn net als wij afkomstig van veel verschillende planeten, en zetten zich vrijwillig in voor taken die hun volledige samen-werking opeisen. Hun levens zijn niet jullie gebruikelijke incarnaties omdat zij al zijn geascendeerd, en normaal gesproken geen verdere behoefte hebben aan aardse ervaringen. Zij komen uit liefde voor jullie, herkennen jullie goddelijke vonk en erkennen jullie laatste periode in de dualiteit.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik laat jullie achter met mijn Liefde en Zegeningen.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
05-07-2010, 17:15
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #43
Re:contact
Contact: De laatste dagen van de duistere kliek zijn geteld (7-7)

[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]

Voelen jullie je rustig te midden van wat er allemaal om jullie heen gaande is, omdat dit toch heel moeilijke tijden zijn? Maar als jullie er boven kunnen staan, is dat de beste manier om de druk te hanteren die ze veroorzaakt. In tegenstelling tot voorbije jaren zal, wat er ook gebeurt, dit slechts een voorbijgaande impact op jullie hebben, doordat het snel zal worden overtroffen door de meer positieve acties die ondernomen gaan worden. Er moet duidelijk een breekpunt komen waarop het Licht weer opnieuw de dominante kracht op Aarde wordt. Jullie brengen meer Licht naar de Aarde, waarmee het pad naar voltooiing wordt versneld en alle veranderingen die het met zich mee brengt. We kunnen moeilijk nalaten de olielekkage in de Golf te noemen, die zeer velen van jullie grote zorgen baart. Het kan een bedreiging vormen voor jullie kusten, maar er in de context van de grootte van de Aarde als een relatief klein incident uitzien. Als nieuwswaardig onderwerp is het echter over de hele wereld heen gereisd, en de impact ervan heeft vele, vele mensen beroerd. Het heeft de gevaren van het handelen van de Mens onder de aandacht gebracht, en de schreeuwende behoefte om het misbruik en de vervuiling van de Aarde te stoppen. Vaak is er een bedreiging van deze aard nodig om mensen bewust te maken van de dreigende mogelijkheid dat de ?uitval? van een dergelijk lek zich wijd en zijd zou kunnen verspreiden.

Hoe meer macht van het volk wordt gebruikt om veranderingen te propageren, hoe waarschijnlijker het wordt succesvol actie te ontlokken. Jullie leiders zijn zich ervan bewust dat er een verandering van stemming is in de meeste landen, en dat de mensen beseffen dat het tijd is dat zij in hun belang gaan optreden. Er zal daarom een nieuw type leider naar voren stappen die hen in zijn hart draagt, en de duisteren zullen niet in staat zijn te voorkomen dat ze worden gekozen. Rechtvaardige en eerlijke verkiezingen zullen er worden ge?ist en er zullen maatregelen worden genomen om frauduleus stemmen te elimineren. Jullie zullen leren dat er met het merendeel de laatste tijd is gesjoemeld, om er voor te zorgen dat de stromannen van de duistere kliek werden gekozen. Dat zal noodzakelijkerwijs allemaal veranderen als begin van een nieuwe periode in het leven van de Mens, leidend naar een eerlijker en transparanter handelen. Spiritualiteit moet in alle facetten van jullie leven tot uitdrukking komen, als jullie samenlevingen gaan krijgen die elkaar met liefde en respect behandelen.

Waar jullie je kracht aan geven, zal bloeien en fruit dragen, en als het jullie intentie is een nieuwe manier van leven te ervaren die vreugdevol en gelukkig is, zal dat gebeuren. Dat is inderdaad wat nu gebeurt, doordat zo veel zielen zich naar het Licht hebben opgeheven en de noodzakelijke energie?n ophalen om het te bereiken. Dus jullie leven in feite in twee werelden tegelijkertijd, de ene die niet langer aan jullie behoeften voldoet, en de andere die jullie harten raakt met zijn belofte van alles wat jullie zouden kunnen wensen. Jullie kiezen welke zich voor jullie opent, en alles wordt in het werk gesteld om degenen wakker te maken die worstelen om het Licht in hun leven te brengen. Geloof ons, want er bestaat niet ??n ziel die verdoemd is om in de lagere vibraties te blijven. Kansen om je te verheffen zijn er voor jullie allemaal maar als je eraan voorbij loopt, is dat jouw persoonlijke keuze.

Jullie moed als Mensen in tegenspoed is legendarisch, en jullie geschiedenis is in het hele Universum bekend. De Aarde is heel speciaal in dit opzicht door zo voorspelde uitdagingen te hebben vertegenwoordigd, maar moedige zielen hebben stand gehouden en leerden hoe ze, ongeacht waar ze voor stonden, moesten overwinnen. Jullie ervaringen, in jullie doorlopende reeks van levens, hebben onverslaanbare krijgers van jullie gemaakt. Jullie schild was het Licht dat jullie droegen, met het zwaard van vrijheid in jullie handen. Dat is de reden waarom we jullie heel zeker kunnen vertellen dat jullie de strijd tussen duister en Licht al hebben gewonnen. Jullie kunnen daarom nieuwe wegen inslaan naar Ascentie, want de laatste dagen van de duistere kliek zijn geteld en zij kunnen jullie opmars niet langer tegenhouden. Ze kunnen het proberen, maar zonder succes, en jullie zullen ze opzijschuiven. Wij van de Galactische Federatie zullen de hele weg naar huis bij jullie zijn, en onze aanwezigheid zal jullie alle aanmoediging geven om jullie banden met alles wat tot het verleden behoort, door te snijden. Jullie cre?ren een nieuw paradigma, wat voor een soepele doorstroming zal zorgen van het een naar het ander. Veranderingen maken mensen vaak van streek maar wat komen gaat, zal jullie in verrukking brengen en de beloften vervullen die jullie zijn gedaan.

Jullie voelen zeker, als meer dan ooit tevoren, de versnelling van de tijd, en het wordt duidelijk dat de overgang naar de hogere dimensies snel nadert. Jullie Ascentie is de belangrijkste gebeurtenis van alles, en wat er gebeurt is specifiek bedoeld om jullie vooruitgang ernaar toe te verhaasten. Simpel gezegd moeten we af van het oude om plaats te maken voor het nieuwe, en onze betrokkenheid zal zichtbaarder worden, naarmate de weken verstrijken. Er gebeurt veel achter de schermen en wij bevinden ons niet altijd in een positie dat we er informatie over kunnen vrijgeven. Het is voldoende te zeggen dat we alles wat op Aarde gebeurt nauwgezet monitoren, en zoals altijd zullen we ons aandeel vervullen in het in toom houden van de duisteren.

Zoals individuen hun eigen levensplan hebben, zo heeft het Menselijk Ras er een dat voortkomt uit het collectief bewustzijn dat gedurende duizenden jaren is gecre?erd. Met jullie vrije wil had het jullie naar een ander pad kunnen leiden dan waar jullie nu op zitten. Net als bij jullie eerdere beschavingen hadden jullie de donkere weg verder kunnen afglijden naar een vernietiging. Met de wil om jullie zelf te verheffen hebben jullie echter afgewend wat gemakkelijk een nieuwe ramp had kunnen worden. Nu de Lichtkrachten zo goed op de Aarde zijn gevestigd, is er geen terugkeer mogelijk naar de duisternis die haar omhulde.

Hemelse Wezens met machtige krachten kennen jullie toekomst en leiden jullie ernaar toe, en het is een toekomst van reizen door de dimensies van Licht. Het leven op Aarde heeft jullie van contact met andere beschavingen ge?soleerd, tot het laatste deel van deze cyclus. Jullie beginnen nu te begrijpen dat het Universum wemelt van leven. Jullie zijn stapsgewijs bekend gemaakt met hen zoals wij, die met jullie mee zijn gereisd op jullie reis. Het is een gepland programma geweest om jullie vertrouwd te maken met onze vloot, om jullie vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid naar kennis te laten zoeken over de intelligentie erachter. Het is niet gemakkelijk geweest om jullie naar de waarheid over ons te leiden doordat jullie informatiebronnen de kwestie hebben vertroebeld door het geven van desinformatie. Gelukkig is jullie geest zich bewust geworden van de uitgestrektheid van de ruimte en het leven buiten de Aarde. Het is nu bekend dat jullie maan en Mars levensvormen hebben bevat zoals jullie dat begrijpen, en in feite worden ze nog steeds als basis gebruikt voor een aantal verschillende buitenaardsen. Jullie zullen veel meer over deze kwesties leren, en het bewijs van de waarheid, zoals dit al bekend is, zal aan jullie worden vrijgegeven.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben zo blij dat onze missie in vervulling gaat, en dat we eindelijk jullie en jullie prachtige Aarde openlijk kunnen bezoeken.

Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
08-07-2010, 00:09
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #44
Re:contact
Contact: Wij zijn de brug tussen het oude en het nieuwe (9-7)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
In tijden zoals deze ligt er druk op de mensen, en diegenen die niet zo goed ge?nformeerd zijn of spiritueel ontwikkeld zullen daar vaak God de schuld van geven. Zij geloven dat als God Alleen maar Liefde zou zijn, hij het niet zou toestaan dat de huidige omstandigheden bestaan. Echter, zoals wij jullie al eerder vertelden, en het is soms nodig om dat te herhalen, hebben jullie collectief jullie eigen realiteit gecre?erd. Alhoewel het waar is dat jullie in dualiteit leven, en dat betekent dat je zowel het Licht als het gebrek aan Licht ervaart, zijn jullie het nog steeds zelf die bepalen hoe jullie levenservaringen zich uitwerken. Je kunt net zo gemakkelijk het Licht aantrekken als de lagere vibraties. Hoe dieper je valt in de dichte vibraties, hoe sneller je jouw verbinding met het Licht verliest, en dat staat entiteiten van een gelijkwaardige vibratie toe om te incarneren op Aarde. Hiernaar gekeken vanuit een hoger perspectief is het zo dat als jullie meer Licht naar de Aarde aantrekken, je de omstandigheden kunt cre?ren die het de Hogere Wezens toestaat om naar jullie toe te komen.
Nu vragen wij jullie: Hoe kan God, die jullie keuzevrijheid heeft gegeven, verantwoordelijk zijn voor jullie keuzes? Jullie wisten dat de uitdaging zeer lastig zou zijn, maar aan jullie werd beloofd dat hoe laag jullie ook zouden vallen, jullie geholpen zouden worden bij het vinden van de weg terug. In feite wisten jullie dat deze cyclus zou eindigen met Ascentie. Dus wij zouden jullie ook willen vragen: Waarom zouden jullie verwachten dat God zich zou mengen in de realiteit die jullie voor jullie eigen ervaringen gecre?erd hebben? Toch hebben de Hogere Wezens de lijn getrokken bij het vernietigen van de Aarde door jullie, waarvan het gevaar bestond dat dat zou gebeuren. Het is ??n ding om jezelf in de gevarenzone te brengen, maar jullie acties mogen anderen buiten de Aarde niet be?nvloeden. Al behoorlijk lange tijd gingen jullie richting de afgrond van totale uitroeiing, maar wanneer het Moeder Aarde als volledig bewust Wezen betreft, moet haar toegestaan worden te ascenderen zoals jullie dat zullen doen.
Is het niet redelijk om te verwachten dat als jullie er een rotzooi van maken dat er ook van jullie verwacht wordt dat je het opruimt, omdat jullie anders niet de volledige consequenties van jullie acties zouden beseffen? Onze opmerkingen zijn ingegeven door jullie gevoelens over de olieramp in de Golf, en het is niet zo dat wij niet meeleven met diegenen die direct getroffen worden door wat er gebeurt. Wij willen jullie eraan herinneren dat onze bondgenoten er dichtbij zijn om de omstandigheden te bereiken die zullen resulteren in de offici?le aankondiging van onze aanwezigheid. Dat zal het ons mogelijk maken om samen te werken met jullie autoriteiten en een opruimoperatie in het leven te roepen die jullie landen en waterwegen snel terugbrengen tot hun oorspronkelijke omstandigheden. Echter, totdat de Illuminati en hun marionetten verwijderd zijn, hangt de dreiging van meer problemen boven jullie, omdat zij nog steeds geloven dat zij de controle hebben. Het feit is dat zij nog maar weinig macht hebben, en de gebeurtenissen die tot hun ineenstorting leiden sluiten hen in.
Jullie moeten nog een beetje langer wachten om een aantal betrouwbare indicaties te zien van wat er gebeurt, maar de overwinning op de duisteren komt naderbij. Zonder hulp zouden jullie hen niet kunnen verwijderen, en wij zullen onze bondgenoten bijstaan wanneer zij actie ondernemen. Wij willen geen rompslomp, of vergeldingsacties tegen diegenen waarover het gaat, wij willen hen simpelweg veilig uit de weg zodat onze projecten kunnen doorgaan zonder storingen. Wij weten dat wanneer de waarheid uitkomt er een boze reactie van grote delen van het publiek zal volgen. Het kan niet worden toegestaan dat er nog meer negativiteit wordt gecre?erd, en er zal worden toegezien op een rechtvaardige en eerlijke toepassing van de wet.
Dat jullie op Aarde zijn in zo?n belangrijke tijd biedt jullie de ervaring van de eindtijden uit de eerste hand, en laat zien hoe er voortgang is van de ene cyclus naar de volgende. Sommigen van jullie nemen al deel aan de transmutatie van de negatieve energie?n die zich hebben opgebouwd in de Aarde, terwijl anderen het Licht inbrengen dat haar zal verheffen. Het is echt een opmerkelijke tijd en jullie zijn bevoorrecht deze te aanschouwen en er onderdeel van uit te mogen maken. Elk van jullie hogerbewusten draagt bij aan de schoonmaak die plaatsvindt, en wanneer wij ons bij jullie kunnen voegen zal het gehele proces sterk versneld worden. Computers verwerken een groot deel van onze technologie, evenals robots die kunnen gaan waar Mensen moeilijkheden zouden ervaren. Jullie aanleg om te veranderen is zeer goed en jullie zullen je gemakkelijk aanpassen aan nieuwe idee?n en technologie?n. Het zal voor ons allemaal een zeer opwindende tijd zijn en wij willen dat jullie je visie van de toekomst vasthouden, die jullie meer belooft dan jullie, zonder onze hulp, werkelijk kunnen begrijpen. Wij zijn de brug tussen het oude en het nieuwe, en jullie begeleiders en mentoren, die zullen verzekeren dat jullie alle assistentie krijgen die jullie nodig hebben. Het doel is Ascentie en alle pogingen zullen erop gericht zijn om een gelukkig einde te bereiken van deze cyclus. Jullie hoeven niet te blijven hangen in de negativiteit die jullie op Aarde omringt; het zal niet lang meer duren omdat het Licht alles verheft.
De waarheid over vele verborgen agenda?s van de duisteren zal bekend worden gemaakt. Vele goede zielen hebben besloten dat het tijd is om naar voren te komen en te onthullen wat zij weten. Het zal anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen, en dat zal zeker een sneeuwbaleffect veroorzaken dat snel alle sluizen zal openen. Omdat zij over vele zaken misleid zijn, zijn mensen begrijpelijk zeer wantrouwig over wat zij horen. Soms zal de waarheid je gechoqueerd achterlaten in ongeloof. Echter, onze bedoeling is om jullie absoluut onweerlegbaar bewijs te leveren als het gaat om grote gebeurtenissen zoals 9/11. Deze zaken moeten duidelijk worden om mensen de tijd te geven hen in perspectief te plaatsen, en hun schok en pijn te overkomen. Op een bepaald moment moeten jullie doorgaan en jullie je focus richten op een rooskleurige toekomst en jullie verdriet en rouw achter jullie laten. Vele zielen van het Licht hebben hun leven gegeven, om een focus tot stand te brengen op de terreur en de angst die gecre?erd werd door de duisteren. Door de gebeurtenissen van 11 september in de openheid te brengen zorgden zij dat dit wereldwijde aandacht kreeg, dat de waarheid gezocht zou worden, de overtreders ge?dentificeerd en ter verantwoording geroepen.
De catalogus van misdaden tegen de Mensheid is gigantisch, en omvat de gehele wereld. Jullie zullen in jullie tijd niet meemaken dat alle criminelen berecht worden, maar als het noodzakelijk is zullen zij compleet van de Aarde verwijderd worden. Zij zijn geen uitzondering, want iedereen moet zijn eigen leven overzien als zij terugkeren naar de dimensies van de Geest. De duisteren denken dat zij slim zijn en dat ze zullen wegkomen met hun acties, maar alles is geregistreerd om hen hiermee te confronteren, omdat alleen de waarheid bestaat. Deze kan niet gemanipuleerd worden of vervormd om de waarheid te ontlopen, en zal in jullie bewustzijn blijven. Dit kan voor sommigen van jullie beangstigend zijn, maar er is geen straf en het is aan jullie zelf om te bepalen welke lessen je moet leren.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en vind het opmerkelijk hoe snel jullie reageren op het Licht en de Liefde die jullie planeet doordringt. Welke hulp kun je beter hebben om jullie te verheffen en om jullie harten en geesten te openen voor de waarheid?
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
10-07-2010, 00:36
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #45
Re:contact
[glow=red,2,300]Contact: De veranderingen beginnen vorm aan te nemen (12-7) [/glow]
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Is jullie geest in beroering, omdat deze tijden van dien aard zijn dat je gemakkelijk verstrikt kan raken in alle problemen om jullie heen? Natuurlijk zijn sommige van jullie er direct bij betrokken, en hebben jullie persoonlijke zorgen. Met nog maar zo weinig tijd voor Ascentie is het belangrijk aandacht te geven aan het plaatshebbende, zich ontvouwende proces, wat jullie van de dualiteit gaat bevrijden. Als jullie volledig vertrouwen hebben in het resultaat, zal het je aandacht afleiden van andere afleidingen. Door dit te doen, ben je ??n van velen die helpen het Licht op Aarde te vestigen. De drijfveer om dit doel te bereiken, brengt mensen voor een gemeenschappelijke zaak bij elkaar en een onstuitbare energie raast over de Aarde. Een verplaatsing van de duisternis naar het Licht wordt niet in ??n nacht bereikt, maar jullie hebben succesvol omgekeerd wat eens een schijnbaar onmogelijke taak leek. Elke keer wanneer jullie een nieuwe stap vooruit zetten, zijn wij ook bij jullie om ons Licht te delen.
De Galactische Federatie is slechts ??n groep van toegewijde zielen, die volledig begaan zijn om ervoor te zorgen dat Ascentie succesvol verloopt. Achter ons staan zelfs nog krachtiger wezens zoals de Elohim, vele Meesters en Hoge Wezens van zuiver Licht. Aandachtspunt is de Aarde en jullie hoeven geen enkele twijfel te hebben over de uitkomst, omdat de nieuwe Aarde op een ander niveau al bestaat. Velen van jullie hebben een verbinding met jullie Hoger Zelf geopend, en als deze sterker wordt, nemen jullie intu?tieve krachten ook toe. Als jullie rustig zitten en ontspannen, misschien wel door het volgen van een geschikte meditatie, zijn jullie in staat met jullie Hoger Zelf te ?praten? en kunnen jullie zelf ontdekken hoe krachtig jullie zijn. Net als iedere andere ziel hebben jullie het volledige potentieel binnenin zitten, maar met de dualiteit ontstond er een verlies van jullie hogere trilling die moeilijk te herstellen werd. Jullie worden door naar jullie toegezonden energie?n geholpen die jullie collectief voorbereiden op gereedheid voor Ascentie, want het is geen taak die uitsluitend aan jullie wordt overgelaten om af te handelen. Op vergelijkbare wijze profiteert Moeder Aarde ook van wat jullie doen en van de energie?n van bronnen van buitenaf, al zal zij haar eigen actie ondernemen om voorbereidingen te treffen.
De veranderingen waar jullie geduldig op wachten, beginnen vorm aan te nemen en wat jullie als oponthoud zien, verhindert hen in werkelijkheid niet in gereedheid te komen. Wanneer onze betrokkenheid eenmaal publieke kennis wordt, zullen jullie enkele opmerkelijke gebeurtenissen in snelle opeenvolging zien plaatsvinden. Een gebeurtenis die ons immense vreugde zal geven is wanneer onze vloot als een begroeting naar jullie toe over jullie steden kan vliegen, en als een viering van onze hereniging. We hebben allemaal zo ver gereisd om dit grootse moment in jullie evolutie te bereiken, en de ervaring zal voor ons worden bekroond door getuige te zijn van jullie vreugde en geluk. De wetenschap dat jullie eindelijk zijn bevrijd van de duisteren, zal een grote zucht van verlichting geven die door het hele Zonnestelsel zal worden gehoord. In werkelijkheid zullen door het hele Zonnestelsel heen immense vieringen plaatsvinden, omdat jullie verheffing betekent dat jullie ons spoedig kunnen vergezellen als gelijke Galactische Wezens.
De Aarde is vanuit ??n gezichtspunt nog nooit in zo?n slechte staat geweest als nu, en toch is het tegenstrijdig omdat ze nu zo dicht bij de verheffing zit vanuit de lagere vibraties naar het Licht. Jullie begeven je, met andere woorden, niet naar beneden, maar ruimen de wrakstukken op van een periode van wanbeheer en wanbeleid, en de toekomst zal niet helder zijn voordat het is schoongeveegd. Dat proces kan duidelijk niet volledig beginnen totdat wij op Aarde arriveren, en we krachten bundelen om snel de vele problemen die jullie hebben ervaren, te behandelen.
In de tussentijd brengt jullie ontwaken en de stijgende bewustzijnsniveaus mensen bij elkaar, en al of niet bewust gebruiken jullie je krachten ten goede. Gebeden, petities en meditaties richten hun aandacht op jullie visie van een nieuwe Aarde, en jullie helpen deze te manifesteren. Het komt allemaal bij elkaar, en onze gecombineerde inspanningen zijn voorbestemd bevredigende resultaten op te leveren. Er bestaat geen enkele twijfel over dat jullie binnenkort getuige zullen zijn van het einde van het oude regime. Zij zijn de architecten geweest van hun eigen ondergang, en zelfs als ze het proberen, is er niet langer een weg terug voor ze.
Aanvaard alles in de strijd, want wat er ook de komende maanden gebeurt, het kan geen lange tijd standhouden. Ons plan voor jullie veilige passage naar Ascentie verloopt naar tevredenheid en onze bondgenoten zijn meer dan ooit klaar om het uit te voeren. Veel is er al achter de schermen georganiseerd, en wacht slechts op het juiste moment om in actie te komen. Natuurlijk zouden we willen dat de eindtijden in volle gang waren, maar dat duurt niet lang meer. Jullie krijgen enkele signalen hierover die jullie een idee geven van de nabijheid ervan, en hoewel de media nog steeds wordt gecontroleerd, zal jullie Internet een bron van interessante speculatie vormen. Wees intu?tief, en jullie zullen in staat zijn de betrouwbare en waarheidsgetrouwe verslagen eruit te halen.
Onze boodschap aan jullie is vertrouwen in ons te hebben, net zoals jullie dat in de Spirituele Hi?rarchie hadden toen jullie voor het eerst jezelf naar de lagere vibraties lieten afdalen. Jullie wisten tenslotte dat je door de donkerte van de dualiteit zou worden opgeslokt, en dat jullie voor de uitdaging zouden komen te staan om de Bron opnieuw van binnen te vinden. Jullie werd echter beloofd altijd hulp te krijgen om opnieuw te verrijzen, en dat is nu in vervulling gegaan. De Galactische Federatie werkt met Hogere Wezens, en zij hadden al die tijd toestemming jullie tijdens de cyclus te vergezellen, zoals anderen eerder hebben gedaan. Wij zijn jullie verbinding met de Bron, en wij voeren onze missie met grote liefde en toewijding uit. Er is plezier in het dienstbaar kunnen zijn aan anderen wanneer zij hun weg gaan door cycli van ervaringen, en onze beloning is jullie succes. Wij zoeken geen roem, maar mogen trots zijn bij onze missies, net zoals jullie grote voldoening hebben in een opdracht die goed is uitgevoerd.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat jullie op een dag onze heldere ster zullen bezoeken en jullie zullen zien dat het er wemelt van leven, en wat jullie onmiddellijk op zal vallen is dat alles er nieuw uitziet. Vanwege de hogere trilling vindt er geen slijtage of verval plaats, net als met onze fysieke lichamen. Jullie beginnen in feite cellulaire veranderingen te ervaren, die ook bestemd zijn ze naar dat niveau op te tillen. Jullie zullen zien dat kleuren helder en zuiver zijn, dat ze permanent levendig blijven en aangename energie?n uitstralen. Alles wat je ziet, straalt licht uit, en jullie zullen een sterk gevoel van communicatie hebben met alle levensvormen. Harmonie en balans wordt overal gevoeld, en omhult je op de een of andere manier met een gevoel van E?n zijn met alles om je heen. Jullie hebben veel te leren en te genieten van deze reizen.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
12-07-2010, 17:13
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #46
Re:contact
Contact: De huidige tijd was al duizenden jaren terug voorzien (14-7)

[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]

Duizenden jaren lang hebben jullie je macht overgedragen aan degenen die jullie zouden leiden, en sommigen zijn trouw gebleven aan hun spirituele overtuigingen. De meesten hebben zich macht toege?igend voor hun eigen gewin, en stelden wetten en regels op om er voor te zorgen dat ze het behielden. In meer recente tijden werden jullie onder het bewind van Koningen en Koninginnen geplaatst, die verklaarden dat zij door God waren aangesteld of eigenlijk zelf goden waren, en het recht van troonopvolging werd ingevoerd. Samen met de Kerk werd jullie keuzevrijheid weggenomen, en vanaf die tijd hebben jullie zelden een echte Regering van het volk gehad. De macht werd vanaf die tijd in toenemende mate gegrepen door degenen die bijna elk aspect van jullie leven bepalen, en het is macht en geld dat de overhand heeft. Dit brengt jullie regelrecht terug bij de Illuminati en de rijke bankiersfamilies, die een systeem hebben opgezet dat jullie soevereiniteit verloochend en jullie door God gegeven rechten om in vrede en geluk te leven. Jullie werkelijkheid heeft als gevolg daarvan een dringende behoefte aan verandering, en niet alleen vanwege de problemen die doelbewust door de Illuminati zijn gecre?erd.

De bepalingen van NESARA omvatten, zoals beloofd, werkelijk alle noodzakelijke stappen om het gevestigde systeem dat jullie heeft achtergesteld, om te buigen. Deze maatregelen zijn noodzakelijkerwijs verreikend en geven de richting aan waarin de Mensheid ontwikkeld had moeten zijn. De veranderingen waar wij in deze aan hebben meegewerkt en die op een gelegenheid wachten om te worden ge?ntroduceerd, hebben precies dezelfde voordelen en staan op het punt deel uit te gaan maken van jullie nieuwe realiteit. Jullie hebben het gedeeltelijk gecre?erd door jullie intentie te tonen om veranderingen ten gunste van iedereen te manifesteren. Dat is inderdaad de kern en heeft de steun van de Spirituele Hi?rarchie en de Schepper, en was ook het vaandel van St Germain. De huidige tijd was al duizenden jaren terug voorzien, maar evengoed hadden jullie nog steeds de vrije wil om te bepalen hoe het zou worden uitgewerkt. Het Licht is nooit ver weg geweest en streed met de duistere Wezens om superioriteit. Toen jullie echter verder afgleden naar de lagere vibraties, vergaten jullie wie jullie waren en vielen jullie ten prooi aan hen.

Jullie staan nu met de borst vooruit, weten waar je heengaat en angst is vervangen door het zeker weten dat jullie veilig zijn binnen het Licht. Het is jullie schild, zwaard en harnas en kan niet door de donkere energie?n worden aangevallen. Jullie, de Verlichte Wezens, zijn de Ridders in het Harnas die op Aarde zijn aangekomen om de eindstrijd te winnen, en we vertellen jullie dat die reeds is gewonnen. Het zwaartepunt van de macht heeft zich verplaatst naar jullie en het Licht is nu zo goed op Aarde gevestigd dat het niet kan worden uitgeroeid. In feite blijft het exponentieel toenemen en opent zij het pad naar Ascentie zodat iedereen het kan zien. Meer zielen worden zich van hun ware zelf bewust, met de kennis en betekenis van 2012. Zoals altijd is de keuze aan jullie of je deze unieke kans om te ascenderen, accepteert.

Onze missie was niet alleen jullie bij je bewustwording te assisteren, maar ook ervoor te zorgen dat de duisteren zich niet met jullie evolutie konden bemoeien. Wanneer jullie hun heerschappij accepteerden, was dat jullie vrije keuze en was het niet aan ons tussenbeide te komen. Velen van jullie hebben echter hun intentie uitgedrukt verder naar het Licht te willen, en vanwege die beslissing zullen we jullie beschermen. Van het Licht zijn, is een staat waar jullie naartoe werken en elk aspect ervan, en jullie vermogen het in alles wat je doet tot uitdrukking te brengen, wordt door Liefde omgeven. Het betekent vriendelijk zijn, meelevend, aardig, attent en het belangrijkste, niet-oordelend. Dit komt voort uit het besef dat alle leven zijn oorsprong in de Schepper heeft, en dat jullie daarom Allen E?n zijn. Wat je voor de E?n doet, doe je voor Allen, en dat wordt uitgedrukt in het gezegde ?geen enkel Mens is een Eiland?. Alles wat jullie doen, be?nvloedt al het andere, en cre?ert energieniveaus die krachtig andere zielen kunnen be?nvloeden.

We komen niet bij jullie om te prediken maar er zijn op Aarde omstandigheden geschapen die veranderd moeten worden, om op Ascentie voorbereid te zijn. Velen van jullie zoeken begeleiding en dat is wat wij geven, maar jullie moeten vinden wat voldoet aan jullie zoektocht naar de waarheid, en zelfs dan zal het vrij zeker toch veranderen naarmate jullie bewustzijn toeneemt. Dit is de reden waarom het pad van een andere ziel niet noodzakelijk het jouwe hoeft te zijn, maar jullie zouden geen moeite hoeven te hebben je eigen pad te vinden. Als het goed voelt zal het je op dat moment van dienst zijn, maar trap niet in de valkuil te rigide in je overtuiging te worden en laat ruimte voor verandering. Jullie zullen zien dat kennis en inzicht veel verder reikt dan jullie voor mogelijk houden terwijl jullie nog steeds in de lagere vibraties worden gehouden. Accepteer het feit dat het lang duurt voordat jullie mogelijkerwijs kennis hebben over alles wat bestaat.

Jullie vragen je misschien af waar wij staan met betrekking tot de evolutie en we zouden antwoorden dat wij als beschaving en lid van de Galactische Federatie al zijn geascendeerd. We blijven evolueren, en zullen dit blijven doen totdat we ons E?n zien worden met de Bron van Al Dat Is. Het maakt niet uit wie je bent, hoe je naar het leven kijkt of wat je overtuiging is, jullie zullen je steeds blijven ontwikkelen dankzij de ervaringen waarin elk leven jullie voorziet. Jullie kunnen op verschillende momenten alle richtingen opgaan maar feit is dat het nettoresultaat jullie vooruitgang naar het Licht is. Jullie kunnen ervoor kiezen in jullie huidige dimensie te blijven en dat betekent niet dat jullie je niet ontwikkelen. Jullie kunnen in het belang van het verkrijgen van de ervaring die je nodig hebt, naar elk gewenst niveau terugkeren. Het is meestal niet een beslissing die je alleen neemt, en je mentoren en Gidsen zullen je daarbij behulpzaam zijn.

In werkelijkheid is het leven heel geordend, in zoverre dat ieder individu zijn of haar eigen plan heeft, terwijl het nog steeds een wisselwerking met het geheel heeft. De Wetten van het Universum zijn op ieder van jullie van toepassing, en jullie worden heel erg be?nvloed door de Wet van Aantrekkingskracht. Jullie maken er misschien niet bewust gebruik van maar als je dat wel doet, kan dat heel weldadig zijn. Oorzaak en Gevolg zijn re?el, en dat is de reden waarom jullie de verantwoording op je nemen voor al jullie daden. Jullie zijn ook echt verantwoordelijk voor jullie gedachten en woorden, die overeenkomstig jullie intentie een energie bevatten. Wees voorzichtig Dierbaren, denk na voordat je handelt, en controleer eenvoudig of je niet op het punt staat op ??n of andere manier een andere ziel te schaden. Het lijkt behoorlijk moeilijk te beheersen omdat jullie geneigd zijn eerst te doen en dan te denken, maar jullie kunnen het als je er aandacht aan geeft. Leef vanuit het hart, en liefde zal alles wat je doet en zegt vergezellen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en in de tijd die we samen hebben gehad, is er veel tussen ons gebeurd. We hebben jullie gevolgd toen jullie bewustzijnsniveaus toenamen, terwijl we jullie hielpen met jullie spiritueel inzicht. We zijn als gevolg daarvan nu veel dichterbij, waardoor onze komende taken veel gemakkelijker zijn.

Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 23-07-2010, 15:52 door tatooke.)
14-07-2010, 21:44
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #47
Re:contact
Contact: Laat dualiteit je niet langer be?nvloeden (16-7)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Jullie horen van vele bronnen dat jullie realiteit een illusie is, toch is het voor jullie heel re?el omdat jullie de lichamelijkheid van de derde dimensie ervaren. Toch is het een illusie aangezien het niet jullie ware realiteit is. Om die reden wordt er correct aan gerefereerd als een experiment, en jullie boden je gewillig aan hiervan deel uit te maken. Het bewustzijn van Al Dat Is, waarnaar jullie verwijzen als de Schepper, wilde weten hoe haar godvonken zouden omgaan met afscheiding zoals ervaren in dualiteit. Jullie onderdeel hierin nadert haar einde nu de cyclus eindigt, en tenzij jullie willen doorgaan met de ervaring in de lagere dimensies, zul je wederom opgeheven worden. Onbewust hebben jullie herinneringen aan jullie tijd in de hogere dimensies, en dat is waarom door de meesten van jullie het idee van Ascentie verwelkomd wordt. Sommige zielen zijn zo gewend geraakt aan jullie huidige dimensie, dat zij zich niets beters kunnen voorstellen en zij bang zijn voor verandering. Problemen ontstaan bij het bedenken wat er zal gebeuren met jullie familie en vrienden, en natuurlijk ben je bezorgd over hun welzijn. Wees ervan verzekerd dat elke ziel zijn eigen pad te volgen heeft, en terwijl jullie samen kwamen in families hoeft dat geen permanente regeling te zijn. Jullie trekken elkaar aan omdat jullie bepaalde ervaringen willen doorleven, en ieder van jullie heeft voordeel bij de familiesamenstelling. Natuurlijk zijn er een aantal prachtige liefdevolle relaties, en het is zeer waarschijnlijk dat zij elkaar weer zullen ontmoeten in volgende levens. Zelfs in vluchtige ontmoetingen zijn er vaak zielen die elkaar al kennen en die, vanwege de liefde die zij hebben, dit zullen opofferen met als doel elkaar te helpen evolueren. Geloof het of niet, als je eenmaal naar de ?andere kant? terugkeert kunnen jullie Aardse ervaringen terzijde worden geschoven, en de liefde keert terug tussen hen die op Aarde met elkaar overhoop lagen.
Wat wij proberen te doen is jullie te laten inzien hoe weinig jullie tijd op Aarde overeenkomt met jullie ware verblijf. In dualiteit is het natuurlijk doorgaans een uitdaging vanwege de afwezigheid van Licht, alhoewel dat snel verandert nu jullie een weg van Licht naar Ascentie cre?ren. Echter, vanwege het contrast tussen het duister en het Licht, hebben jullie enige verlichtende ervaringen die zeer extatisch en verheffend kunnen zijn. De Aarde is zeker de plaats om jezelf te testen, en dat is inderdaad de reden waarom jullie de uitdaging aannamen. Als je wilt kun je op een wolk gaan zitten en voor eeuwig op je harp spelen, maar er is zo veel dat je kunt doen om kennis over en begrip van jezelf te krijgen. Jullie zijn natuurlijkerwijze altijd op zoek en verbreden jullie Licht, als je de weg teruggaat naar de hogere dimensies. Als geascendeerde Wezens zoeken wij ook nog altijd, en wij hebben de Melkweg waarin wij nieuwe ervaringen kunnen beleven. Vergezel ons en wij zullen verre reizen maken, en thuis zal zijn waar wij ons vestigen omdat wij het met ons meenemen. Wij verwijzen dan natuurlijk naar de gigantische Moederschepen die op enorme steden lijken, en die je alles geven wat je nodig hebt.
Wij willen graag dat jullie opgewonden raken bij het idee Galactische Wezens te worden, omdat dat jullie toekomstige zelf zal zijn wanneer jullie volledig bewuste Wezens zijn. Het plan bestaat al voor jullie groei naar zo een Wezen, en jullie zullen heel blij zijn met dit vooruitzicht als je de details eenmaal weet. Wij zullen deelnemen in jullie vooruitgang, en Ascentie is de eerste werkelijke stap daarheen. Soms zullen jullie levens in dualiteit zo ver weg lijken, dat de herinneringen snel vergeten zullen worden. Tenslotte ascenderen jullie allemaal met de nieuwe Aarde in al haar pracht en volledig hersteld tot haar oorspronkelijke staat, dus waarom zouden jullie inderdaad op een andere manier aan haar willen denken. Er is natuurlijk op dit moment ook schoonheid op Aarde, maar dat is maar een flauwe afspiegeling van wat zij snel zal worden, daarmee heb je enig idee hoeveel moois er jullie te wachten staat.
Er lijkt zo veel agressie op Aarde te zijn, zowel van fysieke aard als in woorden en gebaren. Een deel hiervan komt voort uit mensen die ?verstoord? raken door de hogere energie?n die binnenkomen, omdat zij hiermee niet kunnen omgaan. Zij raken gedesori?nteerd en halen uit in woede en verwarring. In tegenstelling hiermee raken diegenen van het Licht meer sereen en vrolijk als zij verder worden opgeheven. Het Licht scheidt het kaf van het koren, maar hiermee hangt geen schaamte of schuld samen voor de langzame ontwikkelaars. Het scheiden is onvermijdelijk, maar het is noodzakelijk zodat zielen zelf uitvinden wat hen het beste dient voor hun evolutie. Het gebeurt de hele tijd, omdat evolutie een progressie van stappen is die jullie naar niveaus brengt die goed zijn voor jullie ervaring en ontwikkeling.
Nu vertrekken jullie uit de cyclus van dualiteit, en soms zal er chaos zijn, maar het is het einde van een tijdperk dat jullie naar de diepten van de duisternis heeft gevoerd en jullie hebben die overleefd. Eindelijk is het Licht doorgebroken en er is maar een weg voorwaarts en dat is omhoog. Laat dualiteit achter je en probeer je er niet door te laten be?nvloeden, omdat jullie focus zou moeten liggen op wat je nodig hebt om stevig door te stappen op het pad naar Ascentie. De deur naar jullie toekomst staat ver open, en zal elke ziel tegemoet komen die ambities heeft om hier onderdeel van uit te maken.
Wij van de Galactische Federatie zijn helemaal klaar voor actie en wij hebben het voordeel dat wij precies weten wat jullie nodig hebben, door onze uitgebreide beschouwing over jullie en jullie planeet. Wij respecteren jullie privacy, maar als het noodzakelijk is kunnen wij in jullie gebouwen kijken en ons focussen op wie wij willen. Wij kunnen jullie gesprekken horen, en zelfs jullie gedachten lezen, wat zeer bruikbaar is als je te maken hebt met de duisteren. Dit is waarom hun plannen nooit zullen slagen, omdat wij veel te veel over hen weten. Wij nemen preventieve maatregelen en onze bondgenoten zijn hierin zeer actief. Wij houden niet van confrontaties of bedreigingen, en onze aanpak is diplomatiek maar stevig.
Elke voorbijgaande dag brengt jullie dichterbij voltooiing, en dichter bij ons openlijke contact met jullie. Maar eerst het voorwerk, en alhoewel de aankondiging die wij wensen nog niet gedaan is, zijn er nu vele individuen die ervoor zorgen dat zij gehoord worden. Dat legt druk op de autoriteiten die het niet veel langer verborgen kunnen houden. Wij zouden willen starten voor de volgende lente, zodat wij alles kunnen doen om onze bondgenoten voor dit doel te steunen. Natuurlijk hebben wij nog steeds een uiterste datum waarop wij gestart moeten zijn en die ligt duidelijk niet ver in de toekomst.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en er bestaat een geweldig gevoel aan onze kant omdat wij ver gereisd zijn met jullie, en wij blij zijn dat jullie de eindtijden bereikt hebben. Er was soms twijfel maar jullie hebben de storm uitgezeten, en vredige tijden komen eraan waar Liefde en Licht zullen regeren.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
16-07-2010, 16:36
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #48
Re:contact
Contact: De ontwaking en bewustzijnsuitbreiding zal blijven versnellen (19-7)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Roem en rijkdom worden gezien als een prestatie om naar te verlangen; toch zijn zij vaak moeilijk te hanteren. De privacy die jullie zo waarderen wordt geschonden en je leven is letterlijk niet van jezelf. Sommige mensen zijn bereid een dergelijk verlies te verdragen, en leven hun fantasieleven in omstandigheden die geen garantie vormen voor geluk. De amusementswereld is omgeven door glamour en de noodzaak voor succes, en falen wordt vaak ervaren als een ontroostbaar verdriet. Dus wie kan een zogenaamd gewoon leven leiden en geluk en vervulling vinden? De meerderheid van de mensen leeft levens waarin zij moeite hebben om rond te komen, of zelfs te overleven. Toch slagen sommigen erin een doel in het leven te vinden dat hun vervulling geeft, en dat is door het dienen van anderen. Wanneer je een manier hebt gevonden om anderen te helpen, geeft dat een innerlijk gevoel van ontdekking van de ware weg, die jou toestaat om je liefde uit te dragen en vervulling te ervaren.
In jullie allemaal bestaat het verlangen om lief te hebben en geliefd te zijn; toch kan niet iedereen dat uitdragen in termen van het zichzelf vrijelijk geven. De energie van liefde is machtig en kan wonderen bewerkstelligen, en het kost je niets om dit te delen met anderen. Wanneer het gegeven wordt zonder hiervoor een beloning te zoeken, en zonder voorwaarden, dan ben je goed op weg om onvoorwaardelijke liefde te kunnen geven. Dat zou inderdaad het doel moeten zijn waar je naartoe werkt, en als je moeite hebt dit te bereiken moet je je daarover geen zorgen maken. Met de voortdurende verhoging van de vibraties zul je op een natuurlijke manier hogere energie naar jezelf aantrekken, en het zal veel gemakkelijker worden om de liefdesvibratie vast te houden. Iedereen kan werken aan zulke niveaus, en diegenen die succesvol zijn zoeken maar zelden naar roem of gewin buiten wat er noodzakelijk is voor hun directe behoeften. Uitdragers van het Licht kennen hun levensplan en worden niet afgeleid door de zoektocht naar roem, alhoewel het soms wel samenkomt met het succes. Het is het weten hoe je dit onder controle moet houden dat voorkomt dat het je leven overneemt, zodat je kunt doorgaan met volledige focus op je werk.
Het dienen van anderen wordt niet noodzakelijkerwijze gezien als een aantrekkelijke bezigheid, toch zijn de beloningen talrijk. Je kunt niets met je meenemen als je je levensplan voltooid hebt, maar je zult de innerlijke groei en vreugde hebben wanneer je het leven op een heilzame manier doorgebracht hebt. Het vraagt je niet om een van de kopstukken te worden, en elke bijdrage, hoe klein ook, helpt om het niveau van het massabewustzijn op te tillen. De kapitalistische manier van denken neigt naar het bevorderen van inhaligheid, maar er zijn natuurlijk een aantal succesvolle mensen die, omdat zij op die manier gezegend zijn, niet vergeten hun rijkdom te delen. Daarom bereiken zij soms uitzonderlijke niveaus van vrijgevigheid, toch is het niet het bedrag dat belangrijk is, maar de gedachte erachter.
Dus vraag waar wij heen willen met onze boodschap en waarom nu, dan zullen wij jullie vertellen dat de veranderingen op Aarde steeds meer terrein winnen, waardoor vele mensen om hulp verlegen zitten. Die situatie zal om allerlei redenen verslechteren, en dat vraagt van jullie om te proberen de nood van andere mensen te helpen verlichten totdat alles ten goede verandert. De uitdaging van deze tijden legt jullie veel druk op, maar je kunt helpen voorkomen dat het chaotisch wordt door samen te komen en een soort van verlichting te organiseren. Het zal een antwoord geven tot de komst van werkelijke hulp, en de veranderingen in jullie regeringen die een nieuw tijdperk van weldadige veranderingen inluid op een grote, wereldwijde schaal.
Wees ervan verzekerd dat wij te allen tijde controle blijven houden op het welzijn van Moeder Aarde, met jullie Ascentie in gedachten. Er is een balans waarvoor wij verantwoordelijk zijn, en die zorgt ervoor dat de zaken niet echt uit de hand lopen. Jullie zullen deze cyclus voltooien zoals afgekondigd en in die zin maakt het niet uit wat de duisteren proberen te doen, zij zullen de voltooiing die gepland is niet kunnen stoppen. Tenslotte Dierbaren, mogen jullie vermoeden dat de Schepper aan jullie kant staat, en het Licht oppermachtig is. In werkelijkheid trekt hij niemand voor, maar laat alle zielen ervaren wat zij wensen, gebruikmakend van hun vrije wil. In feite houdt hij van alle zielen en wacht om hen te verwelkomen terug naar de Bron, en tegen die tijd zal jullie Licht volledig hersteld zijn.
Als medereizigers bewonderen wij jullie vertrouwen en vasthoudendheid in het aangaan van dualiteit, omdat het ver verwijderd is van de prachtige niveaus van Licht waar jullie vandaan kwamen. Nu zijn jullie aan het einde gekomen van jullie reis en jullie realiseren je nauwelijks wat jullie bereikt hebben. Het verlaten van je thuis, in absolute pracht en gelukzaligheid tussen de sterren en een voortdurende staat van zijn binnen de liefdesvibratie, was een gigantische beslissing om te nemen. Jullie waren je bewust van de aard van de uitdaging, en namen ter harte dat wat er ook zou gebeuren jullie nooit in de steek zouden worden gelaten. Jullie werd hulp en begeleiding beloofd, zodat je, hoe ver je ook ondergedompeld zou worden in de lagere energie?n, weer zou opstijgen. Die belofte werd gehouden, en jullie zijn al voldoende opgestegen uit het duister om je eigen goddelijkheid en verbinding met het licht te herkennen. De ontwaking zal blijven versnellen en jullie beginnen de uitbreiding in je bewustzijn te voelen. Nu komt Ascentie in zicht en het komt zo dichtbij, dat jullie nog maar een paar jaren overblijft voordat je opgetild zult worden met Moeder Aarde.
Als je het grotere plaatje bekijkt, realiseer je dan dat je kunt negeren wat er om je heen gebeurt omdat het niet lang kan duren, en je stapt op een nieuw pad waarmee je alles achter je laat. Het nieuwe paradigma vormt zich, en als je je focust op de toekomst zul je die volmaken met de kracht van manifestatie. Jullie cre?ren de hele tijd, maar nu hebben jullie de krachtige energie?n die tot de Aarde gericht worden, en zij zijn veel krachtiger dan ooit tevoren. Deze sluimerende kracht is in feite een goede oefening om jullie gedachten en emoties te controleren, en hen alleen te richten op het goede van alles. Naarmate de tijd verstrijkt zullen jullie geholpen worden deze controle te beheersen, en dat is een van de taken waarvoor wij op Aarde kwamen. Wij komen veel doen wat van fysieke aard is, maar wij vergeten niet dat jullie verheffing voor jullie spirituele evolutie is.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en voel de vreugde al bij de gedachte om met jullie mee te reizen op het laatste deel van jullie reis. Wij komen als vrienden en voor velen ook als familie, maar, nog belangrijker, als jullie spirituele mentoren en gidsen. Jullie zullen onze liefde voelen die wij onvoorwaardelijk geven, en die zal jullie optillen uit alle zorgen en onrust die je misschien nog hebt.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
19-07-2010, 15:20
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #49
Re:contact
Buitenaards contact: wil ik dat?

Zoals ik al eerder schreef, waren er in de jaren ?80 van de vorige eeuw wat vervelende buitenaardse wezentjes hier op aarde, die mensen ontvoerden en dieren mishandelden. Die tijd is nu allang voorbij, lieve lezer! De buitenaardse wezens die zich nu om de aarde heen bevinden in lichtschepen, zijn gechristende wezens die er net zo uitzien als wij ? over het algemeen ? en die met de beste bedoelingen gekomen zijn. Ze komen vooral van Venus, Arcturus, Sirius, de Pleiaden en Andromeda. En contact met hen onderhouden is op z?n minst erg spannend!Ik zal op deze weblog stukje bij beetje vertellen hoe dat bij mij allemaal in z?n werk gaat.

Zoals je weet, bevindt de aarde zich in haar ascensieproces en is onze hele samenleving daardoor op de schop gegaan. Niets is meer zoals het was. Alles staat op instorten of is al ingestort om door iets nieuwers en veel mooiers te worden vervangen: het economisch systeem, het onderwijs, ons gezondheidssysteem, onze regeringen ? het politiek stelsel ? en wat eigenlijk niet? Het is een goed idee om verder te kijken dan tot waar je logisch denkvermogen reikt en om ook je gevoel in te schakelen. Dan begrijp je meer van wat er werkelijk aan de hand is.

Als je nu je hart openzet, zie je dat de aarde onze hulp hard nodig heeft. Ze is zichzelf aan het zuiveren van het vuil dat wij, haar bewoners, hebben veroorzaakt tijdens ons nu niet echt ecologisch verblijf op haar gronden. Als wij haar helpen door liefde en violette vlammen uit te zenden naar zwakke plekken op de aarde, waar vreselijke dingen gebeurd zijn, zullen er minder van dit soort rampen plaatsvinden. Die dingen leer je door het buitenaards contact. De aarde kan zichzelf ook zuiveren z?nder rampen; er zijn echter eenvoudigweg niet voldoende mensen die zich hiervan bewust zijn en die haar helpen. Een goede reden om elke dag tijdens je meditaties positieve energie naar de aarde te laten vloeien en om dit aan iedereen die je kent, te vertellen.

Onze buitenaardse vrienden helpen ons onder andere op dit vlak. Ze verminderen natuurrampen met hun technologie, die een paar duizend jaartjes voorligt op de onze, helpen slachtoffers van rampen en beschermen regenwouden. Omdat onze overheden het vertikken om hun aanwezigheid aan te kondigen, moeten ze altijd maar onzichtbaar in de lucht blijven hangen in hun sterrenschepen. Jammer, niet? Wat zou het mooi zijn als zij ons van dichtbij zouden kunnen helpen om de aarde weer schoon te maken en om een harmonieuze, liefdevolle en vredige maatschappij op te bouwen op onze prachtige planeet! Dat kan als wij onze regeringen onder druk zetten door ons contact met hen openbaar te maken en erover te spreken en schrijven. Dan kunnen ze niet meer om ons heen.

De buitenaardse mensen praten altijd over liefde, over dat we met ons allen ??n zijn en over vrede. Waarom zouden we hen niet openlijk en met open armen verwelkomen? Waarom moeten ze in het voorportaal blijven zitten en alleen via telepathische weg contact met ons zoeken, terwijl wij hen niet ontvangen, omdat we het zo druk hebben met onze struggle for life? Er zijn niet veel mensen meer die niet geloven in buitenaards leven, maar als elke ufo die gezien wordt, wordt afgedaan in de media als een Thaise ballon of een fata morgana, weet niemand meer wat te geloven.

Op het internet vind je alle informatie die je maar wilt, maar wie kan je vertellen of dat wat je leest, waar is? Juist: dat kan er maar ??n en dat ben je zelf, via je hart. Zet je hart open terwijl je leest en je zult weten of het weerklank vindt. Als dat zo is, dan is dat wat je leest, waarheid voor jou.

Hoe krijg je nou contact met deze liefdevolle buitenaardse wezens?

Ik hoor van diverse kanten dat het voor de meeste mensen moeilijker is dan het voor mij was. Mijn familie was naar mij op zoek en vond mij zonder dat ik er moeite voor hoefde te doen. Tijdens een cursus over de Schumannresonantie van Niburu contacteerden ze me dan ook gretig en sindsdien breidde het contact zich dermate uit, dat ik iedereen bij naam ken, precies weet hoe mijn familie in elkaar steekt, van welke planeet ik naar de aarde gekomen ben en waarom, hoe ik daar heet etc. etc. etc.

Ik weet ook dat je deze informatie niet in ??n klap krijgt: je moet het hele ascensieproces door, een spiritueel helingsproces, waarin je alles geneest bij jezelf wat nog niet geheel in harmonie is. Je lichaam krijgt kristallijnen deeltjes in zijn cellen en daardoor krijg je je telepathische gaven langzamerhand terug en krijg je informatie over wie je was v??r je naar de aarde kwam. Onze buitenaardse vrienden en in veel gevallen ook onze familieleden zijn veel verder ge?volueerd dan wij hier op aarde en leven in hogere dimensionale werelden, die wij ons maar met moeite of helemaal n?et kunnen voorstellen. Om met hen op ??n niveau te komen, is dit ascensieproces beslist nodig.

Deze buitenaardse wezens komen duidelijk niet om onze planeet te veroveren of iets dergelijks, maar ze komen om ons ascensieproces te ondersteunen, waardoor ook wij straks weer in vrede en liefde voor elkaar kunnen samenleven, net als we in onze oude culturen al deden. Dat kunnen we echter niet als we niet eerst een spirituele schoonmaak in onszelf houden, want dan kunnen we die liefde en positieve vibraties niet eens aan. We vallen letterlijk van ons stuk als we zonder dat een buitenaardse persoon zien! Laat staan dat we zomaar kunnen leven in een maatschappij die op liefde, vrede en harmonie gebaseerd is.

Hoe gaat dat contact nou bij mij?

Ik praat de hele dag met mijn familie en krijg antwoord via mijn gedachten. Er zitten dan gedachten tussen, die beslist niet van mij zouden kunnen zijn en ik voel hun aanwezigheid. Ze zijn er niet in levende lijve, want ze zitten in hun lichtschip, maar met hun liefdevolle aandacht zijn ze bij me om me te ondersteunen.

Daardoor gaat mijn leven een stuk minder moeizaam en voel ik me altijd gelukkig, terwijl de omstandigheden echt niet altijd rooskleurig zijn! Zo hielpen ze me met mijn verhuizing deze weken en letterlijk alles verliep perfect: ik kreeg hulp bij het sjouwwerk, bij het schilderwerk en bij andere technische zaken waarvoor ik zelf geen tijd had. Binnen een week zaten we helemaal op orde in ons nieuwe huis! Soms komt mijn mentor, die op de Pleiaden mijn man was, bij me op bezoek, maar altijd onzichtbaar en ik kan hem ook ternauwernood voelen. Na een paar minuten is hij meestal weer weg. Jammer toch dat ze niet gewoon zichtbaar hier kunnen landen, hun ufo in de tuin parkeren en gezellig bij mij of bij jou op de thee komen!

Hoe kun jij ook contact krijgen?

Beth Trutwin van www.cosmicascension.com zou zeggen: Ask and allow! Vraag en laat toe dus. Vraag om contact en laat het gebeuren, blokkeer het niet als het komt. In het begin zal het contact zich voornamelijk in je slaap manifesteren en zul je ietwat gefrustreerd denken: nou wil ik z? graag contact met die lui daarboven en nu lukt het niet! Ik weet het en ik ken het gevoel, want ook ik ben door dat stadium gegaan en kan je verzekeren dat dat niet zo blijft. Als je je ascensieproces serieus oppakt, alles eraan doet om jezelf te zuiveren van alle levenslessen en daarbij hun hulp vraagt en accepteert, zal het contact toenemen en zul je net als ik en vele anderen een heleboel vrienden in de lucht hebben. Vergeet niet dat onze energie een stuk grover is dan die van hen. In het begin kon ik amper contact met hen onderhouden, omdat mijn energie nu niet echt subtiel was, maar nu sta ik altijd in contact en is er amper meer verschil tussen hun energie en de mijne.

Je leven wordt sowieso een stuk aangenamer door de grappen die ze met je uithalen (geen grove grappen, alles is liefde daar bij hen) en je voelt je gelukkig ondanks het feit dat je hard moet werken, je kinderen niet ziet, ziek bent etc. Je ziektes en lichamelijke ongemakken kunnen zelfs een stuk minder worden door het contact met deze wezens. Ze zijn meesters in genezen en alleen al het hebben van een waarlijk positieve houding en humor helpt je een stuk verder op je levenspad en helpt je de moed erin te houden, terwijl je geduld opbrengt tot deze toestand voorbij is of tot 2012, wanneer deze periode van 5.500 jaar ten einde is.

?Sophia Dijkhuis 2010

Attentie: aquariusage.comBron: nieuwetijdskinderen.wordpress.com
______________________________________________________________
20-07-2010, 22:18
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #50
Re:contact
Contact: Het massabewustzijn zal drastisch veranderen (21-7) `
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Trots heeft zijn plaats in het leven en er is zeker niets mis mee om trots te zijn op je prestaties. In feite komt dit, wat sommige individuen betreft, voort uit het verlangen om te worden gereinigd op alle niveaus, als onderdeel van het steeds meer Verlicht worden. Orde en netheid zijn tekenen van een mentaliteit waarmee die persoon wil uitdragen dat hij zoekende is naar perfectie in zijn leven. Het is zorgen voor jezelf en respect hebben voor de tempel die jullie je lichaam noemen, dat jullie fysieke voertuig door het leven is. Gedachten zijn, zoals altijd, creatieve macht, en wat jullie toekomstbeeld van jezelf is, zul je manifesteren. Wanneer je begint te leven in het Licht trek je harmonie en balans aan in je leven, en dat is onderdeel van jouw overgang naar een hoger niveau van expressie. Echter, dit betekent niet dat diegenen die die aspiraties niet meedragen zonder spiritueel begrip zijn. Het zoeken naar verheffing is een fase waar je doorheen gaat wanneer je jezelf niet op je gemak voelt in de lagere vibraties, en het zal iedereen gebeuren op zijn tijd. Jullie kunnen hieraan niet werkelijk ontsnappen omdat de energie?n die naar de Aarde gestraald worden jullie niveau van bewustzijn hoger voeren dan ooit tevoren. Hiermee komt een verlangen voor schoonheid en harmonie in zowel spirituele als fysieke zin.
Gedurende de veranderingen die op de Aarde af komen, zal het massabewustzijn drastisch veranderen en mensen zullen alles om zich heen in een ander licht zien. Jullie voorkeur zal zich verplaatsen naar nieuwe ontwerpen, vooral in de bouw, en de traditionele vierkante vormen zullen plaats maken voor ronde vormen. De gebruikte materialen zullen natuurlijker zijn, en jullie zullen je wenden tot organische materialen zoals wij die normaal gesproken gebruiken. Natuurlijk gebruiken jullie natuurlijke materialen, maar jullie bedekken ook grote gebieden van het oppervlak van Moeder Aarde met beton, wat ervoor zorgt dat zij niet kan ademen. Jullie zullen al wel weten dat wij onze Ruimteschepen bouwen uit organische materialen, en die zijn geprogrammeerd met niveaus van bewustzijn die hen zelfbekwaam maken. Bezoekers van onze schepen hebben opgemerkt hoe de bemanning met hen tot op zeer hoog niveau kan samenwerken. Natuurlijk zullen wij, wanneer wij ons onder jullie kunnen begeven, zulke kennis met jullie delen zodat jullie vooruitgang zich zal versnellen.
Er is veel voor jullie te leren dat herzien zal worden in het licht van de waarheid die wij zullen brengen. Verwacht wordt dat een aantal van jullie overtuigingen en theorie?n onjuist zijn, en wat wij zullen doen is het voor jullie mogelijk maken een kwantumsprong naar de toekomst te maken. Er is, zoals jullie zouden zeggen, een grote inhaalslag te maken, ook in de ontwikkeling van vele goede idee?n waaraan jullie al werken. Nanotechnologie is een voorbeeld waarvan jullie denken dat het een wenselijke vooruitgang is, en dat zal ontstaan. Het is jammer dat zoveel verbeteringen die voordelig hadden kunnen zijn voor de Mensheid, opzettelijk verborgen zijn gehouden om de status quo te handhaven waar winst boven jullie welzijn werd geplaatst. Toch zijn enorme bedragen van jullie geld ge?nvesteerd in nieuwe technologie?n voor militaire macht. Als dit beleid wordt gevolgd, zullen jullie duidelijk geen vrede zien ontstaan in jullie wereld. Echter, dat zal snel veranderen en de oorlogsmachine zal tot stilstand komen en ontmanteld worden. Wij zullen jullie vrede brengen en ervoor zorgen dat al het wapentuig wordt geneutraliseerd door onze geavanceerdere technologie?n. Wij komen niet om jullie oude levensstijl te bestendigen, maar om jullie te introduceren aan een gemakkelijkere en meer bevredigende manier die jullie soevereiniteit zal herstellen. Jullie moeten vrijgemaakt worden om meer tijd te hebben je eigen doelen na te streven, en de eentonigheid van leven zal verwijderd worden en vervangen door meer acceptabele voorwaarden met voldoende tijd.
De veranderingen staan opgesteld en zijn in een vergevorderd stadium, wat betekent dat als wij eenmaal kunnen beginnen, de gebeurtenissen op zijn zachtst gezegd snel vooruitgang zullen boeken. Jullie voelen dat de duisteren hun greep op jullie verliezen, en terwijl zij dat doen kunnen zij het verloren terrein niet opnieuw opeisen. Wij blokkeren elke beweging die zij maken om een grote bedreiging te vormen, en hebben al een potentieel gevaarlijk incident afgewend. Wij zijn hier om jullie te leiden naar een succesvolle voltooiing in jullie zoektocht naar Ascentie. Dat resultaat zal er zonder twijfel komen en is al beschreven in de annalen van de tijd. Jullie kunnen je daarom volledig richten op Ascentie, en het plan wordt ondersteund door vele Raden en individuen die jullie ook vooruit helpen. Jullie zouden ongetwijfeld verrast zijn als je wist hoe veel van hen er in deze tijd bij jullie zijn.
Er zijn tijden dat je extra ondersteuning kunt gebruiken, en in zulke instanties is het goed om je te herinneren dat je contact kunt maken met je Hogere Zelf. Wij merken vaak op dat je tijd moet vrijmaken voor jezelf en dit is een van die gebeurtenissen. Als je de namen van je Gidsen kent, gebruik ze dan om contact te maken, en als je jezelf hebt verbonden met een van de grote Engelen Wezens, zoals Aartsengel Micha?l is dat nog beter. Jullie gebeden of verzoeken zullen gehoord worden, en de antwoorden kunnen op onverwachte manieren komen, zoals via een andere bron. Jullie zijn inderdaad nooit alleen, en in tijden van nood komen jullie Gidsen dichterbij en verwelkomen contact met jullie.
De Zonnecyclus komt tot een einde en wij van de Galactische Federatie zijn bij jullie om de laatste dagen te ervaren. Deze keer, in tegenstelling tot Atlantis, hebben jullie voorkomen dat jullie jezelf zouden vernietigen, en jullie verdienen met recht de kans op Ascentie. In haar tijd was Atlantis een grote spirituele beschaving, maar toen daalde de duisternis op hen neer en zij kwamen in een neerwaartse spiraal terecht op het pad naar vergetelheid. Zo velen van jullie die nu op Aarde zijn waren daar tijdens haar ondergang, en onbewust dragen jullie nog steeds de herinneringen aan die tijd. Dat is misschien waarom jullie angst voelden bij de mogelijkheid van weer een ineenstorting die zou leiden tot uitroeiing. Echter, de tekenen zijn positief en zoals wij al opmerkten, jullie hebben het begrepen en het helpt jullie je twijfels te overwinnen. Er zijn echter een aantal verschillende voorspellingen voor de eindtijden, en als je dat verwarrend vindt vertrouw dan op jouw intu?tieve gevoelens.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en kan jullie vertellen dat het plaatje binnenkort veel duidelijker zal worden, en wij drukken net als jullie ook door om de uiteindelijke onthulling van de duisteren te versnellen. De overwinning is al voor het Licht, maar de laatste dagen moeten uitgediend worden ter wille van alle zielen op Aarde. Onze liefde begeleidt jullie op de gehele weg, en wij willen dat deze tijd herinnerd wordt als een succesvol keerpunt in jullie evolutie. Het feit dat het niet alleen het einde is van een Zonnecyclus, maar iets dat het complete Universum be?nvloed maakt het nog belangrijker voor jullie, en inderdaad ook voor ons.
Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
22-07-2010, 10:49

Keywords: