The Place to be, voor tech- en andere neuten ( Technologie-Hobbie, Mens & Maatschappij )
Welkom gast! Registreren
contact  
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #21
Re:contact
Contact: Wij monitoren Moeder Aarde voortdurend en zorgen voor balans (17-5)

[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]

Door het gevoel dat jullie elke dag tijd tekort komen om alles te doen wat jullie willen doen, is het niet verrassend dat de Mens over het algemeen als ongeduldig wordt beschouwd. Gezien het feit dat jullie verwachtingen vele malen toenamen zonder de voorspelde resultaten te zien, prijzen we jullie vanwege het beoefenen van grote standvastigheid en het (blijven) vooruit kijken naar het moment van voltooiing. Uiteindelijk is het enige beoogde resultaat van alles wat plaatsvindt, gericht op een bevredigende afsluiting van de cyclus van dualiteit. Jullie tijd in de dualiteit is bijna voorbij en toch zullen jullie in de resterende periode de uiterst snelle opeenvolging zien van gebeurtenissen die soms adembenemend zijn. In werkelijkheid banen jullie al vele, vele jaren lang gestaag jullie weg naar Ascentie. De laatste jaren waren veelbelovend, zonder duidelijke tekenen van vooruitgang en toch naderden jullie al die tijd ongemerkt de onvermijdelijke veranderingen die moeten plaatsvinden. Jullie ervaren nu de chaos die gepaard gaat met het opruimen van oude systemen en soms heeft dat heel onprettige gevolgen. Het is echter de inleidende fase tot de introductie van nieuwe manieren in het hanteren van de ontstane problemen. Wees ervan overtuigd dat alles zich uiteindelijk tot jullie tevredenheid zal ontwikkelen, en in veel gevallen jullie verwachtingen ver zal overschrijden.

Wij staan klaar en sporen onze bondgenoten aan door te zetten en dat doen ze, terwijl ze van ons de garantie hebben gekregen bij elke stap onze ondersteuning te krijgen. We doen op deze manier veel meer dan duidelijk mag zijn, en een hele belangrijke taak is het voortdurend monitoren van Moeder Aarde. Wij zorgen ervoor dat er een balans wordt gehandhaafd om extreme gevolgen te voorkomen en we zijn met name bezig met de gebieden die onderhevig zijn aan de activiteiten van aardbevingen. We kunnen nauwkeurig voorspellen waar en wanneer ze kunnen plaatsvinden en al kunnen we bij noodzakelijke veranderingen niet tussenbeide komen, we kunnen wel de effecten ervan verminderen. We hebben tot ver terug in de afgelopen eeuw veel problemen behandeld die voortkwamen uit vervuiling en nucleaire neerslag. We hebben besmetting ermee beperkt om zo veel mogelijk genetische schade aan toekomstige generaties te voorkomen. De Mens gebruikt echter verschillende energiebronnen om zijn uitvindingen van energie te voorzien die schadelijke straling uitzenden voor jullie gezondheid. Veel hiervan is bekend aan jullie maar diegenen die ervan profiteren besteden er weinig aandacht aan. Onze technologie?n zullen dergelijke problemen oplossen en we zullen jullie kennis laten maken met schone, gezonde en veilige apparaten.

De trieste kant van jullie achtergebleven vooruitgang met betrekking tot technologie?n, is dat zoveel van jullie bruikbare ontdekkingen opzettelijk in de ijskast zijn gezet. Jullie zijn uitvindingen onthouden die jullie kwaliteit van leven enorm hadden kunnen verbeteren. Jullie zijn onnodig in een positie gebracht waarin jullie hebben geleden door gebrek aan vooruitgang en jullie werden gedwongen op een heel laag niveau van levensonderhoud te leven. Dat alles zal echter veranderen wanneer we openlijk op Aarde kunnen arriveren. Een aantal mogelijkheden worden zichtbaar die het gebeuren zullen versnellen en wij wachten met interesse wie de eerste zal zijn om de bekendmaking (over o.a. ons bestaan) aan te kondigen. Het staat bijna te gebeuren maar als het opnieuw wordt opgehouden, hebben we de bevoegdheid in te grijpen en het zelf te doen. We hebben liever dat jullie als eerste met de bekendmaking naar buiten komen omdat we niet willen overkomen alsof we de kwestie forceren. Het Goddelijk Plan verdraagt echter geen verder oponthoud en er bestaat een finale datum waarop actie is vereist. Het Universum is aan het ascenderen en alles ontwikkelt zich goed en volgens plan, maar we kunnen de kleine Aarde niet de tijdsplanning laten dicteren. Hoe belangrijk jullie ook zijn voor het geheel, jullie zijn nog steeds een relatief klein radertje in een heel groot wiel.

We merken dat met het oog op het invoeren van een geheel nieuw systeem, de druk op een volledige financi?le beoordeling, toeneemt. We moedigen dergelijke ontwikkelingen aan omdat het oude systeem bewezen heeft ontoereikend te zijn, en omdat het niet ten bate van de mensen opereert. Jullie banksysteem heeft geleidelijk jullie hard verdiende geld verteerd en heeft weinig of geen aandacht gehad voor de moeilijkheden die het gevolg zijn van hun hebzucht. Deze macht wordt nu weggehaald maar alleen een complete verandering zal jullie werkelijke belangen dienen en een rechtvaardig en eerlijk systeem opzetten. Jullie zullen schadeloos worden gesteld, want overvloed zal de terugkeer van voorspoed laten zien en een eerlijk en billijk delen van jullie vermogen. Jullie zullen stapsgewijs een nieuwe levensfase binnengaan die een inleiding is op Ascentie, en die jullie dichter bij de Eenheid brengt waar jullie van gaan genieten. Dierbaren, wij hebben geen geld nodig omdat alles wordt gedeeld en de behoeften van iedere ziel worden vervuld om er voor te zorgen dat zij de hoogst mogelijke levensstandaard hebben. Wanneer jullie dergelijke behoeften niet meer hebben is de kwaliteit van leven idyllisch en is er ruimschoots voldoende tijd voor het bezig zijn met persoonlijke interesses. De krachtsinspanningen van het leven zoals jullie ze nu ervaren, zullen niet langer bestaan en jullie zullen niet meer zwoegen en je het vlees van de botten afwerken, om te bestaan. Het is alleen de zucht naar macht en rijkdom geweest van de rijkste families in jullie wereld, waardoor jullie ontwikkeling naar een dergelijke samenleving op Aarde werd begrensd.

Jullie hebben te allen tijde vrije wil gekregen bij het ervaren van de dualiteit. Jullie mogen daarom nadenken over het feit dat jullie dit argeloos hebben overgedragen aan degenen die de drijvende kracht zijn achter werkelijk alle beslissingen die jullie levens be?nvloeden. Dit is de groep die jullie als Illuminati kennen; zij zijn op dit moment niet meer zo machtig dankzij het grote werk van onze bondgenoten. Wij hebben natuurlijk, zoals altijd, gebeurtenissen op weg geholpen die gunstig voor ze waren en die ondersteuning is volledig aanvaardbaar omdat het Licht de duisteren mag confronteren. Op Aarde wordt de strijd steeds duidelijker en is een reflectie van een grotere strijd die voortduurt in de hogere sferen. De donkere energie?n trekken door het Universum en worden door de lagere energie?n, waar dan ook, aangetrokken. Het is alsof je de bereidheid aangeeft om je met hen te verbinden, en dat is wat er op Aarde is gebeurd. Duizenden jaren lang zijn jullie onder hun invloed geweest en bijgevolg hebben Wezens met een lage vibratie jullie Aarde ge?nfiltreerd. Nu de vibraties aanzienlijk zijn toegenomen is jullie Aarde niet langer een geschikte plek voor hen. Doordat deze blijven stijgen, verzwakt hun invloed en verliezen zij hun macht over jullie. Uiteindelijk zullen ze geen andere optie hebben dan de Aarde te verlaten, en die tijd nadert snel.

Ik ben SaLuSa van Sirius en het is geen wonder dat we zoveel bewondering hebben voor jullie. Jullie bevinden je al zo lang in het heetst van de strijd tussen het Duister en het Licht. Jullie overwinning over hen nadert nu de voltooiing en de Hemelen verheugen zich. Laat jullie Licht naar iedereen uitstralen, zelfs naar degenen die jullie als duisteren herkennen. Wees vrijgevig in het delen van jullie liefde met die koppige zielen van de duisternis, want zij hebben jullie hulp nodig op hun weg terug naar de Bron, een reis die iedere ziel onderneemt.

Bron: ET First Contact

______________________________________________________________
17-05-2010, 18:12
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #22
Re:contact
Contact: We weten dat velen van jullie de oude manieren moe zijn (19-5)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Waar jullie op Internet ook mediamiek ontvangen boodschappen opzoeken, op een paar uitzonderingen na zul je zien dat ze heel erg op elkaar lijken in het benadrukken van de belangrijke tijd waar jullie je in bevinden. Er zijn voortdurend geheugensteuntjes voor jullie om je op de toekomst te richten en geruststellingen dat de eindtijd van de dualiteit bijna voor jullie is aangebroken. Of ze nou wel of niet in detail van elkaar verschillen, feit blijft dat degenen die dit volgen, verder zullen gaan en gunstige veranderingen zullen ervaren. Vele wegen leiden tot vervulling, en alles wordt in het werk gesteld om zoveel mogelijk zielen bewust te laten worden van hun mogelijkheid om te ascenderen. Jullie zullen van mening zijn dat de nadruk ligt op een bevestiging van hoe belangrijk deze periode voor jullie is.
Verhuizen naar de hogere dimensies is de meest natuurlijke stap die jullie zouden kunnen zetten omdat jullie grote Wezens zijn die al uit jullie zelf opgelegde slaap ontwaken, die voor jullie noodzakelijk was om de dualiteit volledig te kunnen ervaren. Jullie tijd in deze huidige cyclus is bijna voorbij en het is alleen nog aan jullie om jullie ware Zelf te erkennen, met alle potentie om een god/godin te worden. Wanneer het klinkt als een onmogelijk idee, besef dan dat jullie al goddelijke vonken waren toen jullie voor het eerst ervoor kozen om vanuit de regionen van Licht naar de lagere dimensies te verhuizen.
Jullie kunnen met recht zeggen dat er geen moeite is bespaard om jullie bewust te laten worden van de waarheid. Al degenen die jullie op jullie reis ondersteunen zijn Hogere Wezens, en zij dienen jullie vanuit pure liefde en zoeken geen beloning of zelfs erkenning voor hun werk. Wanneer jullie een zeker niveau van bewustzijn hebben ontwikkeld, is het louter vreugde anderen van dienst te zijn, en als er al een beloning is, ligt die in de bevrediging zielen op hun reis te helpen. Op Aarde zijn jullie grotendeels het contact kwijtgeraakt met jullie Hoger Zelf, maar wanneer jullie opnieuw die verbinding maken, zullen jullie je ware potentieel begrijpen.
Gedurende vele jaren hebben jullie een ego opgebouwd dat als jullie gids fungeerde, maar deze was vrijwel uitsluitend op het Zelf en jullie eigen behoeften gebaseerd. Jullie uitdaging was jullie bewustzijnsniveaus voor de Eenheid van alles te openen, en de onveranderlijke band die het met jullie heeft. Als onderdeel van het Ene leren jullie dat alles wat je doet, al het andere be?nvloedt, en dat jullie een verantwoordelijkheid hebben om jezelf in harmonie en in verbinding met alle leven te brengen. Wanneer voldoende aantallen van jullie hiertoe in staat zijn, worden jullie instrumenteel om elkaar te verheffen. Jullie hogere energie?n helpen ook de kracht van de Lichtrasters rond de Aarde te verhogen, en dat is een andere manier waarop jullie dienstbaar kunnen zijn.
Zoals jullie duidelijk begrijpen, zijn jullie allemaal hier om door middel van jullie ervaringen te leren en niets komt door puur toeval op jullie pad. Er is overeenstemming over levensplannen voordat jullie je aardse lichamen aannemen, en jullie Gidsen zullen binnen hun macht er alles aan doen, om er voor te zorgen dat jullie je incarnatie succesvol afmaken. Vrije wil blijft uiteraard als jullie recht behouden, maar zouden jullie echt je vooruitgang terug willen zetten als je wist hoe belangrijk het was voor jullie toekomst? Natuurlijk zijn jullie plannen met andere zielen verweven en samen vervullen jullie je rol om elkaar vooruit te helpen. In dergelijke omstandigheden kan je concluderen dat niet ??n persoon verantwoordelijk is voor hun ervaringen en dat het correcter is te spreken van een collectief ontwerp door jullie gezamenlijk. Kunnen jullie daardoor inzien waarom zo krachtig het spirituele advies wordt gegeven anderen niet te beoordelen? Het klopt dat de wetten van de Mens precies het tegenovergestelde doen, maar vanuit jullie huidige ervaringsniveau in de dualiteit is het te begrijpen dat mensen zich op deze manier moeten beschermen.
Wanneer jullie terugkeren naar de Spirit, de Geestelijke wereld, worden jullie ?daden? anders bekeken en gaat het om jullie inbreng die van essentieel belang is voor jullie ervaring, en zullen jullie de redenen achter de daden van andere zielen begrijpen. Jullie maken het leven ingewikkeld door jullie ego?stische eisen aan anderen en dit is vaak de oorzaak van geschillen tussen jullie. Niemand is in de ogen van de Bron groter of kleiner dan een ander maar het vraagt een hoop van jullie om dit niveau van inzicht nu te bereiken. Als jullie echter alleen maar een begin kunnen maken met het accepteren van deze waarheid en een vriendelijker kijk aannemen op andere zielen, ongeacht hun uiterlijke verschijning en daden, dan dragen jullie bij aan de veranderingen waardoor iedereen vooruit gaat. Door andere mensen in een ander ?Licht? te zien, ontwaken jullie voor het grote spel dat op Aarde wordt gespeeld. Onthoud dat jullie zeer waarschijnlijk honderden levens hebben gehad in allerlei soorten rollen en situaties. Deze zijn zorgvuldig gepland om jullie passende ervaringen te geven waarmee jullie vooruitkomen in jullie ontwikkeling. Er bestaat geen enkele ervaring die echt een toevallige gebeurtenis is, en ieder afzonderlijk is beslist een belangrijke stap op je pad.
Ga af en toe zitten en ontspan in een meditatieve toestand, en laat je geest speculeren over mogelijke vorige levens, en grote kans dat je een sterke indruk krijgt van een leven dat samenhangt met je huidige leven. Je kan echte geheugenflitsen krijgen of voor een moment terug in de tijd zijn. Sommigen, die hier ervaren in zijn, kunnen ook hun lichaam verlaten en toeschouwer worden van een vorig leven. Jullie hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid met betrekking tot jullie verleden, maar het is over het algemeen verborgen zodat jullie niet van jullie huidige leven worden afgeleid. Dierbaren, kunnen jullie je de hoeveelheid planning voorstellen die bij al jullie levens komt kijken, en is het niet een soort wonder dat jullie je met elkaar vermengen en toch allemaal succesvol je rol vervullen? We voelen dat hoe meer jullie het leven op deze manier kunnen accepteren, het des te gemakkelijker voor jullie wordt ter zijde te staan van alle onrust en chaos, vanuit de wetenschap dat het allemaal slechts een voorbijgaande fase is.
We weten dat zo velen van jullie de oude manieren moe zijn en de hoeveelheid druk waar jullie onder lijden om simpelweg te overleven. Het is daarom fijn voor ons jullie te kunnen informeren dat dergelijke ervaringen tot een einde komen. De hulp die we jullie bieden is nog dringender nodig doordat zo veel problemen zich opstapelen. De olielek in de Golf van Mexico blijkt een monumentale ramp te worden en is slechts ??n urgent probleem dat het milieu bedreigt. Weersveranderingen beginnen een ander jaarlijks terugkerend probleem te worden en de voedselketen ondervindt hierdoor schade. Financi?le wijzigingen zijn noodzakelijk om de mogelijkheid van een grootschalige ineenstorting te boven te komen en in al deze gevallen kunnen we jullie advies geven om te helpen bij het vinden van oplossingen.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en de Galactische Federatie is helemaal klaar om jullie van alle hulp te voorzien die jullie nodig hebben, en niet alleen voor de problemen die we hebben genoemd. Er is een al lang bestaand plan om jullie en de Aarde te herstellen in voorbereiding op Ascentie. We zijn in afwachting van onze offici?le aanvaarding en uitnodiging om jullie te ontmoeten, en het kan echt niet veel langer worden uitgesteld omdat we allemaal aan de slag moeten.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
19-05-2010, 15:22
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #23
Re:contact
Contact: Jullie zullen binnenkort alle oorlogswapens moeten ontmantelen (21-5)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Wij zouden geweld nooit toestaan, maar de Mensheid grijpt hierop soms terug wanneer hun leiders niet naar hen luisteren. Vaak zijn verkiezingen doorgestoken kaart, en de mensen accepteren dit frauduleuze gedrag niet langer. Echter, met hun protesten bereiken zij zelden enige veranderingen, en als zij demonstreren wordt dit vaak neergeslagen met gewelddadige methoden. Toch beweegt het moraal van de mensen zich voorwaarts naar het bereiken van werkelijke democratie, en jullie zullen merken dat er een bepaalde graad van onrust is in vele landen. De energie die wordt gecre?erd heeft het gewenste effect, en veranderingen ten goede zullen ontstaan. Apart hiervan vordert het plan voor radicale en verreikende veranderingen in een gestaag tempo, terwijl de tijd blijft versnellen. Samen zullen zij jullie vrijlating bewerkstelligen vanuit de klauwen van de duistere machten.
Jullie zijn goed op weg naar huis, en Ascentie is iets waarvan je wist dat het onderdeel van deze weg zou zijn toen je besloot de dualiteit te ervaren. Wanneer je om je heen kijkt en ziet waar je nu bent, moet het meer dan duidelijk zijn dat jullie niet veel langer door konden gaan zonder dat het gehele systeem in elkaar zou vallen. Wij zijn hier om jullie veilig door die periode te loodsen, en te verzekeren dat gebeurtenissen veel minder erg zijn, dan dat zij anders zonder onze hulp geweest zouden zijn. In veel opzichten is wat jullie nu doormaken het hoogtepunt van jullie ervaringen, en de afsluiting van de gebeurtenissen die jullie de weg wijzen uit jullie huidige crisis. Zij kunnen onplezierig zijn, maar zijn essentieel als het Licht wordt toegestaan jullie te laten floreren. Je hebt waarschijnlijk de snelheid van de veranderingen opgemerkt, en dat zal een functie met een toenemende frequentie worden. Te midden van alles zal het ongetwijfeld chaotisch zijn en er lijkt geen einde aan te komen. Echter, met onze voortdurende hulp zullen jullie zien dat uiteindelijk de zielen van Licht naar de gezagsposities gegaan zijn, en een positieve invloed zullen hebben op de uitkomst. De oude brigade is bijna weggeleid en krijgt niet langer de toekomst die zij zich hadden voorgesteld. Hen is een zware klap toegebracht in het bereiken van hun plan voor werelddominantie. Wij vragen ons af of zij werkelijk geloven dat de Bron het hen zou toestaan om Ascentie tegen te houden, en, zoals zij nu beginnen te begrijpen, is het antwoord daarop een nadrukkelijk Nee!
Historisch gezien hebben jullie een dossier met mislukkingen wanneer je het einde van de cyclus bereikt, maar jullie hebben duidelijk iets geleerd van die ervaringen. Het was onzeker aan het einde van de vorige eeuw of de tijd zou worden verlengd ten voordele van diegenen met een ontwakend bewustzijn. Echter, de gebeurtenissen hebben bewezen dat het de goede beslissing was, en het massaniveau van bewustzijn breidt zich sneller uit dan ooit. Jullie bereikten dit terwijl je tegelijkertijd door een van de slechtste perioden uit de Mensheid ging. Dat is een groot compliment voor jullie doorzettingsvermogen en een rechtvaardiging voor de uitbreiding van tijd die jullie gegeven is. Het is waar dat vanaf het begin van deze zonnecyclus, het de bedoeling was om jullie op elke mogelijke manier te ondersteunen zodat massale Ascentie plaats kon vinden. Dus zijn jullie klaar om ons te ontvangen wanneer de toestemming wordt gegeven om hiermee door te gaan. Gezien het werk dat wij samen zullen doen, is het noodzakelijk dat wij eerder dan later komen. Jullie beginnen te begrijpen hoe wij werken, en jullie houden ook terdege rekening met onze voorzichtigheid. De zaken moeten op een goede manier worden uitgevoerd om de mensen bescherming te bieden, en te zorgen dat er geen angstige reactie zal zijn. Wees ervan verzekerd dat wij elke uitkomst in onze plannen meenemen, maar dat wij werken naar een harmonieuze relatie met jullie.
Wij zijn stille en hoofdzakelijk onzichtbare krachten van Licht die veel dichter bij jullie zijn dan jullie je realiseren. Dat zal natuurlijk veranderen wanneer wij onze schepen volledig zichtbaar kunnen maken, en jullie zullen je verbazen over de grootte van sommige van onze schepen. Het allergrootste schip zal ver buiten de Aarde blijven, maar jullie zullen er een aantal zien die vele kilometers in diameter zijn en die vele kleine verkenningsvoertuigen vervoeren die geschikt zijn voor gebruik in jullie atmosfeer. De buitenste ring schepen is meer een beschermende barri?re, om ervoor te zorgen dat onwelkome bezoekers niet wordt toegestaan om zich te mengen in jullie evolutie. Naast de Galactische Federatie zijn er maar weinig Wezens van andere beschavingen die toestemming hebben gekregen om jullie atmosfeer binnen te gaan of te landen op Aarde. Normaal gesproken zijn dit bemanningen op een wetenschappelijke expeditie, en soms komen zij uit een ander Universum.
Buiten de Aarde bestaan erkende wetten en protocollen die gelden voor alle interstellaire reizigers. Dit is een van de redenen waarom de Mens beperkt werd om met zijn schepen buiten dit zonnesysteem te reizen, omdat hij nog niet erkent of begrijpt wat deze wetten inhouden en geneigd is zich onverantwoordelijk te gedragen. Ook zou de Mens zijn wapens de Ruimte mee innemen, zoals zij dat nu doen, en zich voorbereiden deze te gebruiken in tegenspraak met deze wetten. Jullie zullen binnenkort alle oorlogswapens moeten ontmantelen, en in feite is het zo dat als werkelijke vrede eenmaal bereikt is jullie dit niet beargumenteren of negeren. Als dat wel zo zou zijn, zou het niet baten, omdat er niets is dat verborgen kan worden voor ons, hoe goed het ook verstopt zou zijn. Vele keren in het verleden zijn jullie regeringen gewaarschuwd voor de gevaren voor de Mensheid, door het gebruik van nucleaire apparaten. Hun reactie was precies dezelfde toen wij aanboden om vrede op Aarde te bereiken. Elke keer zijn onze aanbiedingen afgewezen via de orders van de Illuminati, die in plaats daarvan de voorkeur gaven om hun eigen agenda voor zelfbeschikking door te drukken.
Misschien kun je onze voorzichtige aanpak begrijpen nu jullie snel je weg vinden naar Ascentie. Het is lang geleden dat wij begonnen aan deze reis, en aan het einde hiervan wensen wij dat het naar jullie toekomt als een monumentale en plezierige gebeurtenis. De voorbereiding is daarom gemaakt met dit in gedachten, en wij verzekeren jullie dat dat precies is hoe het zal zijn. Wij zijn niet alleen jullie vrienden maar van velen van jullie zijn wij familie, en die verbindingen gaan duizenden jaren terug. De Cyclus van Dualiteit is maar een kleine stip op jullie weg terug naar het Licht. Het leven zal opnieuw voor jullie beginnen wanneer jullie zijn geascendeerd, wanneer jullie zijn teruggekeerd naar de niveaus die jullie vele tijdperken geleden hebben verlaten.
Begin te denken aan ons als dat wij allen E?n zijn, omdat wij in werkelijkheid niet anders zijn dan jullie, wij zijn alleen op een meer geavanceerd vlak dan jullie nu. Wij hebben dezelfde wensen als jullie en wij zoeken ook naar de waarheid en kennis van het Universum om ons heen. De Schepper heeft ons allemaal een onsterfelijk leven gegeven, en alle pracht en praal en oneindige creaties om van te genieten. Evolutie eindigt nooit, en wij dienen anderen zodat zij mogen profiteren van onze kennis.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel dat er zo veel warme gevoelens zijn voor ons. Daarvoor danken wij jullie en wij verlaten jullie voor nu en geven jullie onze liefde en zegeningen.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
21-05-2010, 15:15
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #24
Re:contact
Contact: Verbazingwekkende ervaringen staan op jullie te wachten (24-5)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Dit wordt zonder twijfel een jaar waar men op terug gaat kijken als zijnde een zeer historisch jaar met betrekking tot jullie evolutie. Het is een tijd waarin jullie ogen voor de waarheid worden geopend en waarin jullie je macht terug gaan eisen. Wat jullie is ontnomen, zal worden teruggegeven zodat jullie een nieuwe periode van zelf-bekrachtiging beginnen. Het duurt enige tijd voor een volledige restitutie middels wettige middelen is bereikt, maar de basis is al gelegd. Degenen die onrechtvaardig hebben geheerst, zullen vertrekken zodat een meer spiritueel gefundeerde regering het over kan nemen. Deze zal van tijdelijke aard zijn totdat er een hervorming heeft plaatsgevonden om een regering te vormen die de goedkeuring heeft van de mensen.
Opeenvolgende regeringen zijn de marionetten geweest van de Illuminati, zelfs als de vertegenwoordigers zich daar niet volledig van bewust waren. Hun macht heeft wereldwijd de politiek be?nvloed en indien nodig, werden steekpenningen en corruptie aangewend. De waarheid over hun activiteiten wordt echter blootgelegd en hun onwettige instituten worden op sluiting voorbereid. Er komt nu zo veel naar boven en dit zal door blijven gaan totdat elk facet van de aanwezigheid van de duistere machten is verwijderd.
In de tijd dat jullie aandacht wordt getrokken door gebeurtenissen in de wereld, blijft het Licht toenemen en cre?ert het de bescherming die nodig is voor jullie veiligheid. In het verleden slingerde de weegschaal van de ene naar de andere kant, maar nu zwaait het Licht de scepter. In de toekomst zal de weg voor jullie soepeler en gemakkelijker worden maar er kunnen wat storingen optreden want er is zoveel meer op te ruimen. Met Ascentie in gedachten zijn het allemaal positieve stappen en in de resterende periode voor Ascentie zullen er ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Deze zijn onvermijdelijk, gezien de  omvang van de schade die jullie en jullie Aarde gedurende duizenden jaren is aangebracht. Het is niet alleen een herstel naar wat jullie voorheen hadden, maar ook het vervangen en vooruit helpen naar nieuwe niveaus die alles zullen verheffen. Het is allemaal bewust gepland om de voor Ascentie noodzakelijke toename van jullie bewustzijnsniveaus te versnellen.
Dierbaren, met jullie ervaring zouden jullie in staat moeten zijn door de komende periode van onrust heen te komen, zonder van je doel te worden afgeleid. Kijk ten alle tijden meer naar het eindresultaat, in plaats van naar wat er nog moet komen als onderdeel van de veranderingen. Maak je geen zorgen over hoe het wordt bereikt en wees ervan overtuigd dat alles zoals verordend zal eindigen. Geen macht op of buiten de Aarde kan daar verandering in aanbrengen en wij, van de Galactische Federatie, zijn belast met de zorg voor jullie succes. Het zal nu niet lang meer duren voordat jullie aan enkele van onze leden worden voorgesteld en dat zal een heleboel vrees en twijfel wegnemen, waar sommige mensen angstig zijn over onze aanwezigheid. Natuurlijk bestaan er negatieve Ruimtewezens maar zij worden verhinderd zich met jullie Ascentie te bemoeien.
Veel ontwaakte zielen zoeken manieren om anderen te helpen hun pad te vinden, en dat wordt verwelkomd in een tijd waarin sommige hun eerste aarzelende zoektocht naar de waarheid beginnen. Het is aanbevolen dat jullie helpen wanneer daar om wordt gevraagd, maar schrik ze daarbij niet af door te proberen ze teveel in ??n keer te vertellen. Langzame vooruitgang, waarbij informatie zorgvuldig kan worden overwogen, is veel beter en het mag hen op geen enkele manier worden opgedrongen. Wanneer we eenmaal met jullie via de media kunnen communiceren, zal er een voortdurende stroom aan onthullingen plaatsvinden en met de eerste veranderingen kunnen jullie een hele serie programma?s verwachten die ontworpen zijn om jullie bewust te maken.
We willen zo graag dat jullie verder kijken dan de overtuigingen van de Mens die honderden jaren grotendeels onaangetast zijn gebleven. Jullie werden bij zo veel onderwerpen, zoals wetenschap en religie, geleid door geleerde academici die beweerden de waarheid te kennen. Feit is dat jullie nooit stopten met het verbreden van jullie inzicht en zelfs nu worden er grote stappen vooruit genomen. Sommige van jullie overtuigingen zijn het resultaat van oprechte pogingen om de feiten aan jullie door te geven. Maar in andere gevallen hebben ze doelbewust gemanipuleerd om het ego van de betrokkenen te bevredigen, of werd jullie willens en wetens regelrechte onwaarheden verteld. Jullie zullen zien dat veel van wat jullie is geleerd nauwkeurig zal worden onderzocht, en dat veel gebrekkig zal blijken te zijn. De waarheid zal ervoor zorgen dat jullie overtuigingen opnieuw worden beoordeeld, en zal door onweerlegbaar bewijs worden ondersteund.
Naarmate de tijd vordert, zullen jullie je ontwikkelen van iemand met beperkte kennis naar een Galactisch Wezen met volledig bewustzijn. Dan zullen jullie de Meester zijn die je in werkelijkheid bent, en je volledige potentieel tonen. Er is weinig of geen gelijkenis met het Wezen dat jullie nu zijn met beperkt bewustzijn. Na duizenden jaren heel langzaam door verlichting je weg terug te vinden, staan jullie op het punt je in een reis te storten van immense betekenis en kansen. Het is alsof jullie nog maar net de kleuterschool hebben verlaten en voor de eerste keer de wereld daarbuiten zien. Wonderen en verbazingwekkende ervaringen staan op jullie te wachten en wanneer jullie er eenmaal meer over leren, weten we dat jullie nooit meer naar deze tijd terugkijken. Jullie ervaringen in de dualiteit zullen hebben bewezen positief te zijn geweest en jullie zullen nooit meer dat pad opnieuw hoeven te bewandelen.
Het is slechts relatief kort geleden dat jullie geest het inzicht heeft toegelaten dat jullie veel meer zijn dan wat men jullie voorheen liet geloven. Met de komst van het Ruimte Tijdperk hebben jullie je blik verruimd, door een ander leven te overdenken waarbij jullie in staat zijn voorbij de grenzen van de Aarde te reizen. Het zal er heel natuurlijk uitzien jullie prachtige wereld te verlaten en jullie plaats naast ons in te nemen. Als beschaving zijn jullie gevolmachtigde leden van de Galactische Federatie en wordt jullie toegang verleend tot alle mogelijkheden voor een schitterend opwindend leven. Jullie Aarde is in vergelijking hiermee een zelf verkozen gevangenis geweest van waaruit jullie nu de sleutels van de vrijheid krijgen aangeboden.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben trots om te gaan met de prachtige zielen van de Aarde. De Galactische Federatie en de Spirituele Hi?rarchie?n geloven dat jullie voldoende zijn ontwaakt om de mogelijkheid voor Ascentie, die jullie wordt aangeboden, te accepteren. Het vraagt er weinig voor terug, en jullie zullen weten of je klaar bent om een grote stap in de toekomst te zetten, en of je op het pad naar Ascentie zit. Velen hebben die beslissing al genomen, maar degenen die nog weifelen wordt hun kans om jullie te vergezellen niet ontnomen, al begint de tijd krap te worden. Een beslissing zal heel spoedig op de ene of de andere manier genomen moeten worden, want het alternatief van Ascentie is nieuwe ervaringen opdoen op een plaats in de dualiteit. We zouden jullie allemaal willen laten ascenderen maar jullie vrije wil om anders te mogen kiezen is van groter belang.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
24-05-2010, 16:24
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #25
Re:contact
Contact: De komende veranderingen verheffen jullie bewustzijn (26-5)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Vergeet nooit de kracht van het denken, want het is in staat jullie individueel of collectief te helen en jullie toekomst te bepalen. Dus wat er ook aan de horizon opduikt, jullie kunnen beslissen hoe het zich in jullie levens manifesteert. De komende veranderingen die jullie gaan verheffen zijn welkom, maar er zijn ook andere die fysieke veranderingen aan de Aarde omvatten. Afhankelijk van waar je woont hoeven ze weinig of geen effect op je te hebben, en onze aanwezigheid zal er bovendien voor zorgen dat ze op zo?n manier worden geregisseerd dat maximale schade wordt voorkomen. Jullie visualisatie om een harmonieuze en balancerende energie te introduceren zal, wat er ook om jullie heen gebeurt, helpen de effecten ervan te verminderen. Houd ook in gedachten dat hulp van buiten, zoals van ons, gemakkelijker beschikbaar is wanneer jullie gebeden of smeekbeden worden ontvangen. Het is bijvoorbeeld alleen van de laatste tijd dat jullie een krachtige oproep aan ons om hulp hebben gedaan, en dat heeft ons toestemming gegeven om te reageren. Zonder een dergelijk verzoek zou het anders als strijdig met jullie vrije wil worden beschouwd.
Op Aarde hebben jullie draconische wetten die vaak noch eerlijk, noch gerechtvaardigd zijn en die in feite louter zijn ingevoerd om stevig controle te houden over alles wat jullie doen. Jullie zijn net als wij onderhevig aan Universele Wetgeving, en als deze niet wordt nageleefd, grijpen zelfs hogere krachten in. Dit is bij jullie beschaving vele malen gebeurd en resulteerde in bijeenkomsten en besprekingen om over de juiste manier van handelen te beslissen. Wijze zielen geven een oordeel bij dergelijke aangelegenheden en wij houden ons aan hun besluiten en volgen die op. De Mens neigt ernaar gehaast te zijn en kijkt nog niet naar het effect van zijn daden op anderen. Oorlogen zijn bijvoorbeeld de manieren van hen die geen begrip hebben van de eenheid van Al Dat Is. Ze lopen niet alleen immens karma op maar zetten jullie evolutie heel ernstig achteruit. Het moedwillig doden van onschuldige mensen als een methode om jullie conflicten te beslechten is een grove belediging richting jullie Schepper. Jullie hebben absoluut geen recht het leven van een andere ziel te benemen, en het feit dat dergelijke gruwelen plaatsvinden, geeft aan hoe onderontwikkeld sommigen van jullie zijn. We zijn echter blij te kunnen vertellen dat wanneer Liefde en Licht zich over de Aarde heeft verspreid, men dan de heiligheid en kostbaarheid van het leven ook gaat begrijpen.
Besef dat wanneer jullie het pad naar Ascentie bereizen, jullie bewustzijn ook toeneemt en dat jullie hele concept en begrip van het leven zal veranderen. Alleen de Bron kan leven, zoals jullie het kennen, cre?ren en de Mens zal nooit zijn eigen creaties kunnen bezielen. Ja, de Mens kan vormen met beperkt bewustzijn cre?ren of hybriden, maar het is slechts een voertuig om door een ziel te worden bewoond. Zien jullie Dierbaren, waarom jullie een andere ziel niet kunnen ?bezitten?, die een vrije geest is om ervaringen op te doen zoals zij zelf verkiest? Wanneer twee zielen besluiten zich voort te planten, heeft de ziel die hun fysieke creatie aanneemt, hen als ouders uitgekozen. Dat is inderdaad een ziel om zielsveel van te houden, te begeleiden tijdens haar kindertijd en om, waar mogelijk, ruimte te geven aan het laten volgen van haar zelf verkozen levensplan. Zoals ouders vaak hebben ervaren, heeft een ziel een krachtige drang om haar eigen instincten op te volgen en heeft uitgesproken opvattingen over waar haar toekomst ligt. Wees trots op zo?n ziel en weet dat jullie zijn uitgekozen omdat jullie iets van waarde aan elkaar te geven hebben.
Het leven is niet zo gecompliceerd als het mag lijken, en als jullie Universele Wetgeving begrijpen zoals de Wet van Aantrekkingskracht, kunnen jullie veel doen om succesvol te zijn. Karma wordt vaak herhaald omdat lessen niet geleerd worden, en ze blijven je confronteren tot het wel het geval is. Wees ervan verzekerd dat het met behulp van deze wetmatigheid is dat jullie je pad hebben uitgezet en als je weet hoe je dit kan gebruiken, zal het daardoor een stuk gemakkelijker worden. Natuurlijk heeft jullie levensplan voorrang en jullie Gidsen zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat deze wordt uitgevoerd. Jullie willen liever geen lessen herhalen als dit is te voorkomen. We horen jullie zo vaak vragen, ?waarom ik?, wanneer er iets onplezierigs in jullie leven gebeurt, maar denk zorgvuldig na over de lessen die het je geeft. Houd ook in gedachten dat er soms een ziel incarneert en de bijbehorende gevolgen accepteert, om gewoon een andere ziel te helpen. We moeten jullie daarom opnieuw vertellen dat er geen bestraffing mee gemoeid is en dat de Bron onvoorwaardelijk van jullie blijft houden, ongeacht wat jullie denken.
Het is alleen maar natuurlijk dat iedere ziel ernaar verlangt geliefd te zijn en als jullie eerst van je Zelf houden zal het gemakkelijker zijn dit tot uitdrukking te brengen naar anderen. Zie in jezelf en anderen de goddelijke zelf die jullie allemaal zijn, en laat alle beoordeling los. Je zal merken dat het leven plotseling anders voelt, en dat er een vrede zijn intrede doet die zijn gelijke niet kent. Leef, en laat alles leven om je heen, en zegen al die zielen die je reis met je delen. Jullie zullen een bron van inspiratie voor hen zijn, en zij zullen beginnen te begrijpen dat de Mens een bewust Wezen is. De dualiteit heeft jullie, zoals het was, voor de leeuwen gegooid, en jullie hebben gevochten om je waardigheid te behouden en het recht om over je eigen toekomst te beslissen. Houd vast aan jullie overtuigingen maar wees je altijd bewust van de mogelijkheid om een positieve stap vooruit te zetten. Laat niemand zijn overtuiging aan je opdringen, in het bijzonder niet wanneer die op angst is gebaseerd. De energie van Liefde is zuiver en komt van de Schepper naar jullie, kent geen onzuiverheid en is alles wat zal overblijven nadat de veranderingen hebben plaatsgevonden.
Wanneer jullie je verder ontwikkelen richting Ascentie, zullen jullie merken dat de veranderingen in het Zelf uitgesprokener worden. Jullie zullen met zekerheid weten dat jullie bewustzijn zich uitbreidt, zoals verwacht mag worden van iemand die het pad van Licht en Liefde volgt. Dat zal jullie garantie zijn dat jullie goed op het pad zitten naar Ascentie, en dat jullie fysieke lichaam kristallijn wordt. In feite is dat nodig als jullie met je fysieke lichaam gaan ascenderen, dat anders niet in de hogere vibraties zou kunnen bestaan. Wanneer jullie de eindtijden naderen, zullen jullie voldoende leiding krijgen over wat je kan doen om klaar te zijn voor een schitterende verheffing. Het zal natuurlijk slechts ??n fase zijn in een voortdurend proces, dat jullie zelfs hoger voert naar sferen van Licht.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en wanneer jullie nauwere omgang hebben met de leden van de Galactische Federatie, zullen jullie je bewuster worden van het niveau waar je naar toe gaat. Wij zijn echt jullie toekomstige zelf, en in ons zullen jullie alle kwaliteiten zien die deel uitmaken van jullie Hoger Zelf. Wij herinneren jullie er zo vaak aan dat jullie veel meer zijn dan jullie beseffen, en dat gebrek aan erkenning is het gevolg van duizenden jaren van onderworpenheid, die jullie ware identiteit heeft verhuld. Jullie status is door de Illuminati verlaagd en vervormd, met de bedoeling jullie in het duister en de onwetendheid te houden. Dat verandert allemaal nu, en jullie kunnen beginnen de ware jij tot uitdrukking te brengen; een liefdevolle en vreedzame ziel.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm

______________________________________________________________
26-05-2010, 16:29
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #26
Re:contact
Contact: Jullie zullen weer door de Melkweg kunnen reizen (28-5)

[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]

Terwijl de waarheid meer terrein wint, geldt dat ook voor diegenen die de waarheid verwerpen en desinformatie verspreiden. Daarom wordt jullie gesmeekt om veeleisend te zijn in wat je accepteert en ervoor te zorgen dat je bronnen in overeenstemming zijn met elkaar en vertrouwd. Zoals altijd zou je intu?tie je gids moeten zijn, en als het noodzakelijk is kun je altijd alles aan de kant zetten totdat de tijd komt dat je er een goede beslissing over kunt nemen. Te zijner tijd zul je bedreven worden in het opmerken van dubieuze berichten of artikelen. Als de bel van de waarheid niet klinkt, dan is het duidelijk dat je het niet moet accepteren. Echter, zoals wij graag opmerken, moet je ook open van geest blijven zodat jouw begrip van de waarheid zich kan uitbreiden waar mogelijk. Het is doorlopend en zal met grote sprongen vooruit gaan als wij eenmaal openlijk bij jullie kunnen komen. Al het mogelijke zal worden gedaan om de waarheid te presenteren op een zachtaardige manier, zonder oordeel over diegenen die zichzelf lieten misleiden. De waarheid zal altijd de energie van het Licht bij zich dragen en het zal de valse leringen en opzettelijke leugens wegvagen die de oude leringen en geschriften hebben verwoest.

De waarheid begint met de ene almachtige God van jullie Universum. Veel stervelingen werden gezien als goden, zijn zelfs als zodanig benoemd, maar er is in werkelijkheid alleen maar E?n Allerhoogste God. Verschillende namen werden gebruikt, en sommige zielen hebben het verdiend om te worden beschouwd als Heilige, echter, er is nog steeds maar E?n Waarheid, en E?n God. Dit is een goed punt om te beginnen de mensen samen te brengen en een einde maken aan de claims dat de God van de ene persoon beter is dan die van de andere. De volgende stap is het verwijderen van de leringen die niet afkomstig van God of zijn trouwe dienaren. De wetten van God zijn heel duidelijk en gebaseerd op Onvoorwaardelijke Liefde, en al het andere is niet Gods woord. Nieuwe wetten zullen de Mens vergezellen wanneer hij ascendeert, en met zijn hogere bewustzijnsniveaus geven zij hem zelfs meer vrijheid dan voorheen. Het leven in de Melkweg is zo gevarieerd en in verschillende stadia van evolutie, dat de Mens moet weten hoe zich hierin te gedragen.

Het leven is beslist niet saai op Aarde, maar jullie zijn nooit helemaal vrij om te doen wat je wilt. Werkelijke vrijheid is wanneer je door de Melkweg kunt reizen, en dat zal binnen jullie bereik komen. Met onze verfijnde manieren van transport is afstand geen probleem en wij kunnen veelvuldig reizen maken naar verre sterren wanneer wij dat willen. Het helpt ook dat er geen persoonlijke problemen zijn, want wij hebben een perfecte gezondheid, en worden niet ouder, zoals jullie. Ook zijn onze Ruimteschepen geheel zelfvoorzienend en geven ons alles wat wij nodig hebben. In feite zouden wij er gemakkelijk enige honderden jaren, in jullie tijdsbestek, in kunnen overleven. Tijd is geen constante en jullie zouden interstellair reizen in eerste instantie vreemd kunnen vinden, maar jullie beginnen nu het idee dat het verleden, het heden en de toekomst zich alle in het Nu afspelen te begrijpen.

Dan nu terugkerend naar de Aarde: jullie tijd is gekomen en in de toekomst zullen jullie al jullie ervaringen goed kunnen gebruiken. Jullie zijn in de diepten gestort en nu stijgen jullie met een grote sprong zeer spectaculair op naar de hogere rijken. Jullie toekomst zal geen vergelijkingen vertonen met dualiteit, in plaats daarvan zul je al je geluk en kansen en verkregen wijsheid met anderen delen. Bedenk dat jullie de Meesters zijn geworden die jullie werkelijk zijn, en je zult verwelkomd worden in andere levensstromen. Het leven is weldadig en bestaat overal, waar het zijn weg baant langs een evolutionair pad zoals jullie ook deden. Veel hiervan is onzichtbaar voor jullie ogen omdat het op een ander niveau vibreert dan dat van jullie. Als geascendeerd Wezen en door de macht van de gedachte zullen jullie je hieraan kunnen aanpassen zoals wij dat soms doen. Je zult vele kenmerken hebben die zeer opmerkelijk lijken, zoals het zijn op twee plaatsen tegelijkertijd.

De zaken op Aarde zijn op weg naar de laatste ronde, en het is nog maar een kwestie van maanden voordat een grote stap voorwaarts genomen kan worden. Er is natuurlijk altijd enige onzekerheid vanwege het aantal mensen dat betrokken is bij ingrijpende veranderingen. Alles is echter in gereedheid en wij passen onze plannen voortdurend aan op de veranderingen op Aarde. Onze verschijning zal ordelijk verlopen en zal vooraf gegaan worden door de juiste aankondigingen, die op het punt staan gedaan te worden. Deze zijn cruciaal voor onze aankomst omdat elke andere manier ge?nterpreteerd zou kunnen worden als een machtsvertoning van onze kant. Dat is niet de manier waarop wij werken. Zelfs wanneer de uiteindelijke datum bereikt is waarop wij jullie voorgaan, zal het nog steeds via jullie ambtenaren verlopen. Het is ??n ding om onze schepen en onszelf op een ongedwongen manier te laten zien, maar het is nu belangrijk om jullie instemming te krijgen voor een openlijke landing en officieel contact met jullie leiders.

Wat er ook gebeurt op Aarde, verlies nooit de redenen uit het oog waarom jullie in deze eindtijden zijn. Ascentie is het meest belangrijke aspect van jullie toekomstige ervaringen. Wat er nu gebeurt is dat de chaos wordt bestendigd door de duistere machten; zij zijn de weg kwijt en proberen tijd te rekken door ons te belemmeren hier te komen. Die truc zal niet werken, en hoe langer het voortduurt, hoe meer het terug stuit op henzelf als er meer dissidenten in hun eigen gelederen ontstaan. Zij storten in elkaar en vechten om het hoofd boven water te houden, maar het zal niet baten want hun capitulatie is al verzekerd. Je zou kunnen zeggen dat het een smerige strijd is, maar dat is onvermijdbaar als je omgaat met hen die geen geweten hebben als het hun acties betreft. Zij hebben ook geen mededogen voor diegenen wiens leven zij verwoest hebben, maar ooit zullen zij ter verantwoording geroepen worden voor al hun misdaden.

Ga door zo goed als je kunt, wetende dat jullie lijden niet zal voortduren en dat jullie snel de nieuwe richting zullen zien waarin de Mensheid gaat. De funderingen zijn al gebouwd voor een snelle verandering waar het jullie financi?le systemen aangaat. Onze bondgenoten in vele landen hebben overeenstemming bereikt over een plan voor een door metalen ondersteunde munteenheid, en voor het einde van het papiergeld dat jullie naar het bankroet heeft geleid. Dit zijn de essenti?le veranderingen om een eerlijk systeem op te zetten, dat jullie verdiensten en eigendommen zal beschermen tegen ongrondwettelijke wetten. De veranderingen zullen de hele wereld be?nvloeden en dat is inderdaad de bedoeling, zodat jullie bevrijd worden uit oneerlijke systemen, waaronder jullie belastingwetten. Uiteindelijk verschijnt er een glimp aan de horizon nu het Licht doordringt tot in elke hoek van jullie wereld.

Ik ben SaLuSa van Sirius en draag de groeten van de Galactische Federatie over aan jullie allen, jullie dankend voor jullie grote vertrouwen in ons en de hogere machten van Licht. Jullie zijn grote zielen die wij erg bewonderen, en wij zenden jullie onze liefde voor jullie verheffing.


Bron: ET First Contact
______________________________________________________________
28-05-2010, 16:59
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #27
Re:contact
Contact: De immensiteit van wat komen gaat zal jullie verbazen (31-5)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
De eindstreep van Ascentie is in zicht maar jullie moeten aan de wedstrijd mee hebben gedaan om de finishlijn te kunnen passeren. En zelfs dan zijn er nog hindernissen te overwinnen, maar we moedigen iedereen aan en helpen iedereen om de hele rit af te maken. In feite zijn jullie allemaal vele levens terug begonnen, vanuit de wetenschap dat deze prachtige kans voor de eindtijd aan jullie allemaal zou worden aangeboden. Zoals jullie nu weten, zal het tot het laatst jullie eigen keuze zijn of je wel of niet ascendeert. Wanneer de beroering van binnen begint, zullen jullie je afvragen wat er in je leven gebeurt, doordat jullie zullen weten dat er iets ontbreekt. Het zal waarschijnlijk een ongemakkelijke tijd zijn, totdat jullie beseffen dat de antwoorden ook binnenin te vinden zijn. Jullie zullen merken dat jullie bewust worden van de drang om jullie ware zelf te vinden. Je zal weten dat je meer bent dan louter je fysieke lichaam, en voelen dat je spirituele bewustwording je ogen en hart opent. Vroeg of laat zal jullie pad duidelijk worden en de weg zal met de waarheid zijn verlicht.
De vraag is of jullie in de dualiteit willen blijven, of dat jullie je slaapwandelen willen doorbreken en volledig bewust naar het Licht willen gaan. Wat jullie staat te wachten, gaat jullie huidige begrip te boven, maar wanneer jullie je verheffen, breidt jullie bewustzijn zich uit. Zoveel Wezens begeleiden jullie op je reis, en zij zullen alles doen wat in hun macht ligt om jullie te helpen en te stimuleren altijd verder te gaan. Als jullie een dergelijke ziel zijn, zal je beslist weten dat je goed op weg bent om je ervaringen in de dualiteit te voltooien. Het zal duidelijk voor je zijn dat je je lessen hebt geleerd en klaar bent om verder te gaan. Het kan zijn dat er op weg naar huis wat op te ruimen is, maar een vlot traject zal jullie naar Ascentie voeren.
Het leven lijkt een reeks van losstaande gebeurtenissen maar in werkelijkheid is alles met elkaar verbonden, waardoor de Mensheid als geheel vooruit gaat. In totaliteit vertegenwoordigen jullie allemaal het massabewustzijn van alle zielen, en jullie worden zorgvuldig gevoed en door jullie ervaringen heen geleid in de rollen die jullie gekozen hebben te vervullen. Het is heel zorgvuldig gepland om jullie langzaam maar zeker bewust te laten worden, door een stapsgewijze toename van het bewustzijn die hanteerbaar is. De krachtige energie?n die vanuit de hogere dimensies naar jullie toe komen, hebben de weg gebaand naar de toekomst, en zorgen ervoor dat jullie binnenkort de volgende grote stap zetten in het Ascentieproces. Geen poging om het te verhinderen zal succesvol zijn en het doet er weinig toe wat er op Aarde aan voorafgaat. Blijf gericht op de reden waarom je hier bent in deze wonderlijke tijd en weet dat eventuele moeilijkheden van korte duur zijn. Het is het eindresultaat dat telt, en dat komt met het afsluiten van de cyclus van dualiteit.
Misschien voelen jullie je minder verbonden met dagelijkse beslommeringen, omdat jullie in sommige opzichten afstand krijgen wanneer jullie je meer naar een andere geesteshouding verplaatsen. Wees ervan verzekerd dat jullie niet je geheugen aan het verliezen zijn, maar de aardgebonden gebeurtenissen van de Aarde hebben niet langer de macht jullie aandacht vast te houden. Jullie geest is vaak ?ergens anders? en jullie verliezen tijdelijk contact met de werkelijkheid. Jullie bewustzijn gaat naar een hogere trilling wanneer jullie meer met jullie Hoger Zelf versmelten. Jullie bevinden je in vergelijking met jullie gebruikelijke ervaringen in een vreemde tijd, maar wanneer de sluier wordt opgetild, zal het Licht jullie geest met de waarheid over wie jullie werkelijk zijn, verlichten. In feite zijn jullie grote Wezens van Licht die om geen andere reden naar de lagere sferen zijn afgedaald, dan om jullie evolutionaire ervaringen uit te breiden.
Dierbaren, er is zoveel in je op te nemen in deze veranderende tijden, dus laat de oude wegen los tenzij ze het Licht dienen, en wees bereid je overtuigingen te veranderen in datgene wat bij het Nieuwe Tijdperk hoort. De weg is simpel en bewegwijzerd met Liefde en Licht. Als je nu balans en harmonie in je leven kan vinden, zouden we zeggen dat je al vanuit een hogere staat van bewustzijn leeft. Is het dan geen wonder dat je je anders voelt dan veel mensen om je heen, en dat je hun manieren niet langer acceptabel vindt? Het is een kenmerk van de scheiding die op dit moment plaatsvindt en het is een volkomen normale ontwikkeling.
Wanneer we eenmaal direct contact met jullie kunnen hebben, zullen de veranderingen zich versnellen en mensen zullen worden aangetrokken tot anderen zoals zijzelf. Groepen met een gemeenschappelijk belang zullen meer voorkomen en hun bijdrage aan het werk dat voor ons ligt, zal het hele proces versnellen. Dit is iets wat we aanmoedigen en wees ervan overtuigd dat wij al weten wie de capaciteiten of kwalificaties heeft om ons te ondersteunen. Jullie zullen worden uitgenodigd deelgenoot te worden van onze technologische kennis en ons te helpen met het gebruiken van geavanceerde installaties om jullie Aarde schoon te maken. Het zal naar jullie maatstaven niet lang duren en vervolgens kunnen alle inspanningen op het herstel van jullie rechten worden geconcentreerd. De kloof tussen waar jullie nu zijn en waar jullie moeten zijn, dient zo snel mogelijk te worden overbrugd om jullie soepel naar de geascendeerde staat te transformeren.
Als het jullie niet duidelijk is wat het allemaal te betekenen heeft, het zal nauwkeurig worden uitgelegd wanneer we jullie media kunnen gebruiken om jullie te bereiken. De immensiteit van wat komen gaat, zal jullie verbazen en zeker ook de snelheid waarmee het gebeurt. Het leven zal voor velen in een gelukkige en opwindende ervaring veranderen, wanneer jullie uit je lijden worden verlost en jullie eindelijk in je behoeften worden voorzien. We spreken zowel over jullie materi?le als over jullie spirituele behoeften want beide zijn belangrijk om jullie te verheffen. Jullie sprookje, waarmee het leven wordt afgerond, betreedt jullie werkelijkheid en zal passend zijn voor de Mensheid, die zoveel hartzeer en teleurstelling heeft doorstaan. Geluk en vreugde zal centraal staan bij jullie volgende uitdaging, wanneer jullie voorgoed de dualiteit verlaten.
Wij, van de Galactische Federatie, zullen deze boodschap be?indigen met de verzekering dat alles zich, in weerwil van uiterlijke schijn, naar tevredenheid ontwikkelt. Natuurlijk hadden we liever gezien dat zaken al wat verder waren, maar wij moeten met de stroom mee gaan. We vragen jullie hetzelfde te doen en je indien nodig aan te passen, omdat de obstakels verwijderd zullen worden en de weg vooruit een vlotte reis wordt. Houd rekening met de vreemde tijd waarin jullie je bevinden, die onvergelijkbaar is met alle eerdere gelegenheden en het gevolg is van omstandigheden die jullie door de duistere machten werden opgedrongen. Het was nooit hun bedoeling dat jullie tot rust zouden komen en tijd zouden hebben om van jullie leven te genieten. Die benadering zal echter zeer spoedig aan het verleden toebehoren, en vervangen worden door alles wat nodig is om een gelukkig leven te leiden.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben heel blij met jullie reactie op onze aanwezigheid waardoor onze taken zoveel gemakkelijker zijn uit te voeren.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm
______________________________________________________________
31-05-2010, 16:54
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #28
Re:contact
Contact: Jullie vragen je af waarom wij niet te hulp schieten (2-6)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Jullie hebben meer gewelddadige gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden en we vragen of er ooit een dag is waarop vrede regeert. De Mens wordt nog steeds sterk be?nvloed door het imago van de krijger dat hij al duizenden jaren met zich mee voert. Wanneer leren jullie eens dat jullie oorlogszuchtige manieren zo zinloos zijn en jullie geen voordeel opleveren op de lange termijn? Alleen al om karmische redenen levert iedere geclaimde overwinning  consequenties op die jullie vele levens met je meedragen. De geschiedenis laat zien dat jullie aannamen dat macht boven recht gaat, en jullie gebruikten het om degenen te vertrappen die jullie ambities in de weg stonden. De oude manieren laten een gevoel van wanhoop bij ons achter maar er is een toenemende ontwikkeling onder de bevolking die er genoeg van heeft. Het vloeit voort uit het verlangen naar vrede tussen alle mensen, en dit wordt elke dag sterker. Dit kan niet langer worden genegeerd en zij aan de macht die dit wel doen, zullen merken dat ze kunnen vertrekken. Wij, van de Galactische Federatie, plaatsen onze energie?n bij de vredestichters en men zal zien dat dit succes oplevert.
Regeringswijzigingen gaan bijna plaatsvinden en hiermee komen die dierbare zielen in beeld, die hun tijd voor een dergelijke gelegenheid hebben afgewacht. Jullie kennen enkele van hen heel goed en zij zullen de weg leiden naar het cre?ren van wereldvrede. Meningsverschillen zullen vriendschappelijk en eerlijk worden opgelost, en met de terugkeer van jullie rechten zal niemand onjuist worden behandeld of gevangen gezet. Een frisse wind zal de machtsportalen schoonvegen en zij die duistere bedoelingen verbergen, zullen worden vervangen. Wanneer de mensen beseffen wat er gebeurt, zullen zij naast de zielen staan die naar voren zijn gestapt. Door dit te doen zal er een aanvaarding zijn dat de oude methoden moeten worden opgegeven, voor een vreedzame samen-werking tussen alle landen. Jullie zijn ??n familie op Aarde, en de tijd is gekomen om alles terzijde te schuiven wat tussen jullie afscheiding heeft gecre?erd.
Niets kan ons meer plezier doen dan te zien dat de Mens tot zijn goddelijkheid ontwaakt, en zijn Eenheid met al het leven beseft. Wanneer de Mens zijn volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van een ander bewust wordt, zal de wereld snel worden getransformeerd. Het Licht zal nog sterker toenemen, en de laatste overblijfselen van het plan voor jullie onderwerping zullen voor altijd verdwijnen. Vrijheid is niet iets wat jullie al volledig hebben ervaren, maar het zal er zijn voordat de eindtijd zich aan jullie opdringt. In de tussentijd vragen wij jullie je droom over vrede op Aarde krachtig te houden en op die manier helpen jullie de veranderingen te versnellen. Onthoud dat jullie een immense nog niet gebruikte kracht in je hebben, en jullie kunnen meer invloed op de toekomst uitoefenen dan jullie denken. Er bestaat natuurlijk een plan dat instaat voor een zegevierend einde van het Licht, maar jullie kunnen het door middel van jullie collectieve energie be?nvloeden.
In een tijdsbestek van tien jaar hebben jullie zo veel ervaringen opgedaan, die jullie naar hoogte- en dieptepunten stuurden. Toch zijn jullie er met een positief beeld over jullie onmiddellijke toekomst uit tevoorschijn gekomen en hebben jullie niet volledig jullie soevereine rechten aan de duistere kliek afgestaan. Zij worden samen met alles wat nodig is om jullie rechtmatige plaats op Aarde te herstellen, teruggegeven. Jullie zijn de opzichters ervan en Moeder Aarde kijkt ook naar jullie om te helpen haar in ere te herstellen, in de ongerepte staat die ze eens had. Er zullen veranderingen noodzakelijk zijn om het verderf op Aarde te verwijderen en veel reiniging zal plaatsvinden. Toen de cyclus duizenden jaren geleden begon, was zij echt een prachtige ster in jullie Zonnestelsel, letterlijk een juweel in het firmament. Wees ervan verzekerd dat zij, ongeacht de huidige toestand van de Aarde, binnenkort zal worden hersteld. Haar hand zal het roer doen schokken van het schip dat jullie Aarde noemen, maar jullie zullen zo veel mogelijk worden beschermd.
Jullie ondervinden wat ??n van de grootste olievervuilingen zal zijn in jullie korte geschiedenis. Jullie vragen je af waarom wij, met het oog op de bedreigingen ervan voor de Golf van Mexico, niet te hulp schieten maar als we jullie het resultaat van jullie daden niet zouden laten zien, zou het alleen maar opnieuw worden herhaald. Het lijkt een vreemde reactie voor jullie wanneer je weet dat wij de technologie hebben om het snel op te lossen, maar het zou ook nog een interventie zijn zonder dat we een officieel verzoek hebben ontvangen om dit te doen. De Mens lijkt alleen te leren wanneer zaken ernstig worden en onze inmenging zou niet echt helpen de juiste beslissingen te nemen. We willen jullie verantwoordelijkheid zien nemen voor de schade die Moeder Aarde moedwillig is toegebracht, en stappen zien nemen om er voor te zorgen dat het niet opnieuw kan gebeuren. Ja, jullie beginnen beter je rotzooi op te ruimen, maar het is nog lang niet de ideale voogdij waar behoefte aan is.
Wanneer jullie je oude geschiedenis overdenken, zul je beseffen dat het normaal is dat zich dramatische veranderingen voordoen wanneer een zonnecyclus eindigt. Zowel Lemuria als Atlantis zijn vrijwel zonder een spoor achter te laten verdwenen, in beide gevallen een nieuwe beschaving de ruimte gevend om vanuit de restanten te verrijzen. Deze tijd is vergelijkbaar, behalve dat jullie niet je ondergang gaan ervaren. In plaats daarvan gaan jullie ascenderen omdat jullie missie voltooid zal zijn en jullie de dualiteit achter je kunnen laten. Welke herinneringen jullie ook hebben van de oude Aarde, ze zullen naar de achtergrond verdwijnen wanneer jullie bewust worden van de nieuwe. Het zal perfect zijn voor de nieuwe Mens, en een zeer opwekkende en vreugdevolle ervaring wanneer alles op de energie van Liefde is gebaseerd.
Jullie resterende tijd zal de kloof overbruggen tussen waar jullie nu zijn en waar jullie hadden gezeten als er geen acties van de Illuminatie waren geweest. Het is de reden waarom de veranderingen door zullen gaan, al vragen sommigen zich af waarom, aangezien er maar zo?n korte periode is tot aan Ascentie. Het is omdat er een grotere kans is dat meer zielen het Licht zullen zien, wanneer de huidige stress en problemen zijn verdwenen. Wanneer jullie ontspannen zijn, zijn jullie ontvankelijker voor de inkomende energie?n, en zij vergroten jullie bewustzijnsniveau. Het belangrijkste doel van alles wat gebeurt, is jullie immers gereed te krijgen voor Ascentie, en alles wordt er aan gedaan om jullie te helpen. De Schepper wenst dat alle zielen hun reis terug maken naar de Bron, en de schepping heeft een pad voor jullie aangelegd dat jullie aandacht zal trekken. Jullie kunnen eigenlijk, al zou je willen, niet stil staan, en als jullie naar achteren zouden stappen, zou de drijfveer om te ontwikkelen jullie opnieuw vooruit brengen. Alle ervaring heeft waarde, en dat is de reden waarom jullie in de dualiteit allemaal je aandeel in levens hebt gehad in zowel het duister als het Licht.
Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie jullie prachtige Aarde helderder worden dan ooit, omdat het Licht toeneemt met iedere ziel die het aanvaardt. Jullie worden de bakens van Licht waar anderen toe worden aangetrokken en volgen, en jullie wijzen de weg naar huis. Gezegend zijn jullie voor jullie toewijding aan de Liefde en het Licht dat jullie allemaal zijn, en mag jullie pad je naar het geluk leiden dat jullie zoeken.
Bron:http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/new_welcome_home_page_of_et_f.htm
______________________________________________________________
02-06-2010, 16:07
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #29
Re:contact
[glow=red,2,300]Contact: We staan op het punt van dramatische veranderingen (4-6) [/glow]
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Wij merken dat sommigen van jullie nog steeds niet helemaal begrijpen waarom jullie dualiteit ervaren. Dus laat ons nogmaals bevestigen dat ieder van jullie zich vele tijdperken geleden aanbood om hier doorheen te gaan. Het was niet simpelweg de uitdaging die hieruit voortvloeide om je weg terug te vinden naar het Licht. Jullie realiseerden je ook dat het enorm aan jullie ervaringen zou bijdragen, jullie zou voorbereiden op jullie indiensttreding als Galactische Wezens. Jullie dompelden je onder in de lagere vibraties en vergaten soms dat jullie in werkelijkheid Wezens van Licht waren. Het idee was dat jullie het leven op alle niveaus zouden ervaren, en beide kanten van dualiteit. Door de Wet van Aantrekking konden Wezens uit andere delen van het Universum jullie vinden, en hun invloed heeft jullie langs vele donkere wegen geleid. Echter, er vindt altijd een uitbalancering plaats, en Wezens van het Licht kwamen ook naar de Aarde om jullie terug te leiden naar jullie werkelijke pad.
Dat is de reden dat jullie die hier nu aanwezig zijn en je bent of nog steeds verstrikt in de lagere vibraties, of je hebt gereageerd op het Licht en je bent op weg naar Ascentie. Over het algemeen genomen heeft ieder van jullie dezelfde potentie om te ascenderen, en het is alleen de vraag of je op tijd wakker gemaakt kunt worden. Elke mogelijke poging wordt gedaan om jullie te verheffen, niet in de laatste plaats door de hoeveelheid Licht die naar jullie toe gestraald wordt. De grootste obstakels hierbij zijn jullie onmacht om hierop te reageren omdat jullie vastzitten in je geloofsovertuigingen, en jullie ego dat vaak denkt dat het weet wat het beste voor je is. Er zijn ook dierbare zielen wiens ervaringen hen hebben overtuigd dat er geen Schepper bestaat, of dat, als er een God is, hij niet zou toestaan dat alle negatieve gebeurtenissen zouden plaatsvinden die zo gewoon op Aarde zijn. Jullie begrijpen niet allemaal dat jullie de architecten zijn van jullie eigen ervaringen, en dat de Mens de vrije hand heeft om de omstandigheden te cre?ren die gewenst zijn. Dit is geen veroordeling aan jullie adres, maar simpelweg een gegeven, en wij erkennen hoe moeilijk het is om boven de duisternis uit te stijgen.
Op dit moment heeft ieder van jullie de gouden kans om van richting te veranderen, als je maar kunt reageren op de ontwaking die binnenin je plaatsvindt. Het Licht kan je verheffen en je bewustzijn verbreden, of, als het genegeerd wordt, zal het resulteren in het je ongemakkelijk en ge?soleerd voelen zonder dat je weet waarom. Hoe eerder je jezelf opent naar de waarheid, hoe sneller je je leven kunt sturen naar een nieuw pad dat je geluk zal brengen, en een doel om naartoe te werken. Wanneer wij op Aarde arriveren zal er een onderwijsprogramma worden gestart, en dat zal iedereen die wil ascenderen de juiste richting wijzen. Zoals altijd blijft het jouw keuze en je kunt de ervaring in deze dimensie voortzetten, die kans wordt je niet geweigerd. Echter, wij van de Galactische Federatie, de Meesters en Engelen, zullen alles doen wat wij kunnen om de waarheid voor jullie zichtbaar te maken. Wij herhalen dat elk van jullie dezelfde potentie heeft, maar het is aan jullie om ruimte in jullie leven te maken om te leren hoe groots je werkelijk bent. De weg naar het Paradijs is er een waar je naartoe moet werken, die wordt niet zomaar aan je gegeven ongeacht je huidige niveau van bewustzijn.
Na jaren van verwachtingen en het wachten op de veranderingen op Aarde die jullie naar Ascentie zullen voeren, is de stand van zaken dat wij op het punt van dramatische veranderingen staan. Ons werk en dat van onze bondgenoten, is gevorderd tot het punt dat er niet veel nodig is om de laatste kliek over de rand te duwen, hun machtsbasis af te nemen en hen te verwijderen. Het zal een hoogst welkome voltooiing zijn van jaren geduldig werk en planning, dat nu zijn vruchten afwerpt. Onze aanpak is altijd geweest om de Illuminati-plannen tegen te werken door het verminderen van hun kans tot slagen. Het heeft een climax bereikt, en hun pogingen om de uiteindelijke nederlaag te voorkomen die er aan komt zijn nutteloos. Wij hebben een punt bereikt waarop zelfs hun loyale knechten zonder enige hoop achterblijven dat zij hun plan voor werelddominantie kunnen voortzetten. In feite kon dat plan nooit slagen, omdat het plan van de Schepper voor jullie inhield dat deze cyclus afgesloten zou worden met Ascentie.
Midden in de chaos die op dit moment op Aarde plaatsvindt, zou je je aandacht kunnen richten op de uitkomst in plaats van op wat op dit moment plaatsvindt. Het zal niet veel langer duren, en waar je je op zou moeten richten is de terugkeer van de Aarde naar haar pure staat. Zie de verdeling van de samenleving, de handel en de politiek als een kans om deze te vervangen door iets dat veel beter is, dat nu wacht op vervanging. Het grootste cadeau zal het herstel van jullie vrijheid zijn, en het zal jullie allemaal samenbrengen in een gemeenschappelijk doel tot het herstellen van vrede en liefde op Aarde. In hun harten is dat wat de mensen willen, maar tot dusverre zijn zij gemanipuleerd te geloven dat iedereen die anders is dan zijzelf een gevaar oplevert. Jullie hebben anderen aangemerkt als jullie vijand, en jullie hebben valse barricaden opgeworpen vanwege dat geloof. Nu reizen zo gemakkelijk is geworden, hebben jullie de ogen geopend voor andere culturen, en gezien dat zij die van jullie aanvullen.
Dierbaren, jullie hebben in een totaal andere wereld geleefd dan het had kunnen zijn, wanneer jullie de juiste richting en liefdevolle zorg zouden hebben gehad. Het zal een absolute vreugde en verrassing voor jullie zijn wanneer je de veranderingen ziet die op het punt staan zich te voltrekken. Maar een paar van jullie weten precies wat er gepland is, alhoewel wij jullie altijd de grote lijnen hebben laten weten. Vrede in jullie tijd is onderweg, en het zal bewijzen dat de grote meerderheid van de mensen vredelievende zielen zijn. Accepteer dat de hogere machten het beter weten als het over veranderingen gaat, en probeer niet te blijven hangen in een mogelijke uitkomst die rampen voorspelt. Waarop je je energie richt zal jouw ondersteuning heen gaan, en alhoewel dat vreemd mag klinken, is dat de werking van de Wet van de Aantrekking.
Sprekend voor de Galactische Federatie, om jullie jargon te gebruiken, zeg ik dat wij in alarmfase rood zitten en net voor het starten van de laatste testronde van deze cyclus. De Aarde zal haar tektonische platen roeren, en er zullen duidelijk een aantal gevolgen zijn. Echter, wij volgen al deze gebeurtenissen en doen wat wij kunnen om de impact te verminderen. Weet dat je op de plaats bent waar je moet zijn in deze eindronde van activiteiten, en dat het op deze manier, met jouw overeenstemming, was gepland. In feite waren al jullie rollen vooraf gedefinieerd zodat je betrokken kon zijn in de eindtijd. Het belangrijkste is om door te gaan met je voorbereiding voor Ascentie, ondanks wat er om je heen gebeurt. Laat angstige gevoelens los als je dat kunt, omdat deze je niet helpen en alleen maar stress veroorzaken. Sommigen van jullie zullen behoorlijk getest worden, maar wij herhalen dat dat allemaal onderdeel is van je levensplan.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en vertrouw erop dat onze verzekeringen over jullie nabije toekomst behulpzaam zijn en jullie zullen geruststellen.
Bron: http://www.treeofthegoldenlight.com/Firs...f_et_f.htm

______________________________________________________________
04-06-2010, 13:52
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #30
Re:contact
Contact: Jullie weten in je hart dat deze cyclus bijna is voltooid (7-6)
[Afbeelding: http://www.niburu.nl/editor/plugins/Exte...rlands.jpg]
Met elke boodschap komen we dichter bij het moment waarop de lang verwachte bekendmaking plaats gaat vinden. Het zal lang verborgen gehouden informatie vrijgeven, maar belangrijker, het zal zorgen voor een nieuwe beoordeling van het hele onderwerp Ufo?s en Buitenaardsen. Er bestaan veel misvattingen over ons, aangewakkerd door het voortdurend verspreiden van desinformatie, met de bewuste bedoeling jullie te verwarren. Wanneer de waarheid vrijelijk kan worden uitgesproken en bediscussieerd, zal onze aanwezigheid niet alleen worden geaccepteerd maar ook verwelkomd. Er staat veel te gebeuren om de bedoelingen van de duistere kliek om hun tijd op Aarde te verlengen, tegen te houden. Elke dag ebt hun macht echter verder weg en met onze komst zal die volledig worden gekortwiekt. Zij hebben net als iedere andere ziel, hun eigen toekomst gecre?erd en ze kunnen aan de gevolgen van hun eigen daden niet ontsnappen. De Wetten van het Universum zijn onder alle omstandigheden van toepassing, of een individu zich daar nu wel of niet bewust van is. Jullie hoeven je daarom geen zorgen te maken over het toepassen van rechtvaardigheid, of de angst dat de Elite aan de verantwoording voor hun wandaden zal ontsnappen.
Jullie beginnen je macht al terug te nemen en dat gaat gepaard met vertrouwen in het nemen van verantwoordelijkheid voor jullie toekomst. Jullie zijn veel te lange tijd gedicteerd en afgehouden van het opeisen van jullie goddelijkheid. Het is onvermijdelijk en ook echt de bedoeling dat jullie je soevereiniteit terugnemen, en het zal niet lang duren voordat het is bereikt. De regeringswijzigingen naderen en hiermee zullen veel obstakels die jullie verhinderen vooruit te komen, worden verwijderd. Het zal voor jullie allemaal een geweldige ervaring zijn om een sprong in de toekomst te maken, en jullie nieuw gevonden vrijheid zal stimulerend zijn en een vreugde geven die jullie je nog niet helemaal kunnen voorstellen. Alles waar jullie doorheen zijn gegaan of nog voor de eindtijd gaan ervaren, zal weinig voorstellen ten opzichte van het vooruitzicht terug te keren naar jullie hogere bewustzijnsniveau. Jullie zullen bevrijd zijn van de invloed van de lagere vibraties, en Licht en Liefde zal jullie thuis zijn.
Jullie weten in je hart dat deze cyclus bijna is voltooid en ook dat jullie geholpen moeten worden naar een hogere dimensie te gaan, als onderdeel van jullie terugkeer naar jullie ware thuis. Wij bewonderen heel erg jullie resultaten en staan klaar om jullie als gelijken terug te verwelkomen. Wij zijn allemaal broers en zussen die samen een reis maken door het koninkrijk van de Schepper, en dit belooft ervaringen en genoegens die jullie huidige verbeelding te boven gaan. Het is ook zeer de moeite waard dienstbaar te zijn aan de Broederschap van Licht, en die zielen te helpen wiens reis nog maar net is begonnen. Wat jullie op zal vallen is hoe relaxed het allemaal is, want tijd zoals jullie die kennen, bestaat niet. Op Aarde zijn jullie altijd tegen de klok aan het racen, en lijken jullie onvoldoende tijd te hebben om alles te doen wat je wilt. Jullie zullen nooit meer in die situatie terechtkomen, want jullie zullen instant reizen of in zo goed als geen tijd. Afstand wordt niet gemeten zoals jullie doen en alles bevindt zich in het Nu. Het is iets waaraan jullie je snel aanpassen wanneer jullie eenmaal zijn opgeheven, en waar jullie je heel makkelijk in settelen.
Als de veranderingen allemaal een beetje moeilijk lijken te begrijpen, maak je dan geen zorgen want wanneer jullie verder komen, zal iedere stap van de route worden uitgelegd. De Galactische Federatie is hier om jullie te dienen en doet dit al hele lange tijd. Jullie plaats bij ons staat vast, en wij kijken reikhalzend uit naar de gelegenheid dat jullie onze schepen kunnen bezoeken. Voor sommige van jullie zal dat heel vertrouwd overkomen doordat jullie dit al tijdens jullie uittredingen hebben meegemaakt. Herinneringen aan dergelijke gebeurtenissen worden meestal op de achtergrond gehouden, zodat jullie niet van jullie verantwoordelijkheid op Aarde worden afgeleid. Dus we zeggen dat jullie niet dromen, wanneer jullie vage herinneringen hebben aan een ontmoeting met ons. Er kunnen banden met ons zijn die duizenden jaren terug gaan, en op een dag zullen jullie je ware zelf en je relatie met ons begrijpen. Laten we alleen zeggen dat wij jullie beter kennen dan jullie jezelf.
Laat je nu niet hinderen, wat er ook gebeurt, want jullie zijn heel goed in staat met de veranderingen mee te gaan, vanuit de wetenschap dat alles voor de Mensheid gunstig uitpakt. Het is alleen wanneer er onzekerheden bestaan dat jullie je zorgen gaan maken over je toekomst. De nalatenschap van de duistere machten zal uiteindelijk worden verwijderd en jullie zullen heel snel de veranderingen zien ontstaan. Ze zullen verreikend zijn en jullie een positieve kijk opleveren, omdat duidelijk zal zijn dat wat er overblijft alleen maar het beste is voor jullie. Waar jullie verlies ervaren, zal dat door jullie voordelen worden gecompenseerd, en die zullen veel meer inhouden dan waar jullie op dit moment van kunnen dromen. Het plan is jullie dichter bij de omstandigheden te brengen die jullie zullen ervaren wanneer de dimensionale verschuiving heeft plaatsgevonden. Het zal daarom een geleidelijke introductie zijn van een nieuwe manier van leven, ??n die volstrekte vreugde en geluk geeft. Het zal ook al onze eerdere beloften inlossen met betrekking tot jullie bevrijding van de Duistere kliek.
Wij, van de Galactische Federatie, zijn, zoals jullie zouden zeggen, ongeduldig en willen heel graag beginnen op een manier waarbij jullie met ons samen-werken. We hebben nu de bevoegdheid om verder te gaan en openlijker te worden over onze ondersteuning aan jullie. Het cre?ren van de juiste omstandigheden om de eerste veranderingen plaats te laten vinden is, vanwege de oppositie ertegen, moeilijk geweest. We kunnen nu echter krachtiger middelen gebruiken om deze te verwijderen. Dit gezegd hebbende, zullen er natuurlijk ook veel mensen zijn die behoorlijk wat tijd nodig hebben om de inbreuk op hun leven te accepteren. De Mens is altijd onwillig veranderingen te accepteren totdat de echte voordelen ervan worden begrepen. Alles wat we komen doen is in opdracht van de Bron, en zal tot de meest aanvaardbare veranderingen leiden die jullie gaan verheffen.
De Zon staat op het punt op een nieuwe dag op te komen, die de loop van jullie leven voorgoed verandert. Liefde en Licht zal jullie dagelijkse brood en levensonderhoud zijn en jullie zal de kracht worden gegeven overeenkomstig jullie wensen te cre?ren. Tegen die tijd hebben jullie geleerd dat dit samengaat met verantwoordelijkheid en jullie zullen het op een verstandige en positieve manier gebruiken. Kunnen jullie je de mogelijkheden voorstellen die jullie hiermee krijgen en misschien nog belangrijker, jullie vrijheid. Samen te hebben moeten werken in jullie meer fysieke leven, heeft jullie veel geleerd over tolerantie en delen. Het heeft jullie ook door de uitdaging heen geleid een liefde voor alle leven te vinden, dat net als jullie afkomstig is van de Bron van Al Dat Is.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik denk voortdurend aan jullie komende veranderingen en aan hoe verheugd jullie zullen zijn het verleden achter je te laten. In plaats daarvan komt alles wat jullie zouden kunnen verlangen, en het Gouden Tijdperk zal echt zijn gearriveerd.
Bron:http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/new_welcome_home_page_of_et_f.htm
______________________________________________________________
07-06-2010, 16:28

Keywords: