The Place to be, voor tech- en andere neuten ( Technologie-Hobbie, Mens & Maatschappij )
Welkom gast! Registreren
HAARP  
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #1
HAARP
wat is  HAARP: High-Frequency Active Auroral Research Program
[Afbeelding: http://2.bp.blogspot.com/_qnRyKqEfiOA/Sx.../haaRP.jpg]  [Afbeelding: http://2.bp.blogspot.com/_qnRyKqEfiOA/Sx...haarp7.jpg]  [Afbeelding: http://3.bp.blogspot.com/_qnRyKqEfiOA/Sx...haarp1.jpg]  [Afbeelding: http://1.bp.blogspot.com/_qnRyKqEfiOA/Sx...louds1.jpg] [Afbeelding: http://www.indybay.org/uploads/2005/06/0..._nyc__.jpg]

Wat is HAARP nu eigenlijk

Met de gevolgen van de tsunami op het netvlies, denkt menig waarheidsonderzoeker automatisch aan het Amerikaanse project voor klimatolgische oorlogsvoering HAARP in Alaska.

Volgens het Pentagon een onschuldig wetenschappelijk onderzoekscentrum maar volgens vele deskundigen is dit Amerika?s geheime wapen die de Nieuwe Wereldorde met rasse schreden dichterbij moet brengen. Sommigen sluiten niet uit dat HAARP de tsunami in de Indische Oceaan heeft veroorzaakt.

De tsunami die elf landen in twee werelddelen trof, geschiedde precies, zelfs op dezelfde tijd, een jaar na de aardbeving in de Iraanse heilige stad, Bam. Op tweede kerstdag 2003 joeg een trillend aardoppervlak zo?n 50 duizend Irani?rs in de dood. Op de vraag of deze toch opvallende synchroniciteit een aanwijzing is dat de Aziatische Oceaanbeving eventueel een duivelse symbooliek kent en mede daardoor door HAARP zou zijn veroorzaakt, doet de hersencellen van een seismografisch medewerker van het KNMI even hevig trillen. "Harp, zei u, dat is toch een muziekinstrument?" stamelt Torild van Eck.

Als na enig uitleg de verontwaardiging is weggetrokken en hij op het bestaan en de mogelijke kracht van dit klimatologisch wapen wordt gewezen, zegt de seismograaf "daarvan geen enkel bewijs te kennen." Ook persvoorlichtster Clarisse Buma van Wereld Natuur Fonds heeft nog nooit van High Frequency Active Auroral Resaerch Program (HAARP) gehoord, de zoekmachine van hun website krijgt bij HAARP geen enkel zoekresultaat. Annemarie van Hees van Greenpeace Nederland wist, na enige uitleg, ineens weer van het bestaan af. "Maar we focussen ons op echte grote milieuzaken."

Dat is te begrijpen. Maar het zou de milieuridders van weleer sieren dit Amerikaanse project eens flink onder de loep te nemen. De recente toename van natuurrampen schrijven internationale onderzoekers namelijk niet alleen toe aan het broeikaseffect, maar ook aan de manipulatie van het klimaat door het Amerikaanse leger. Volgens hen speelt het HAARP-observatorium in de nabijheid van Gakono in Alaska in deze geheime oorlog een sleutelrol. Het wapen dat vanaf 1992 uitgroeide naar een antennewoud van 180 antennes met hoog frequentie transmitters, is pas de laatste jaren echt voluit gaan functioneren.

Het project, voortgekomen uit SDI, Stategic Defense Initiative, bekend als het Star Wars-programma van oud-president Ronald Reagan, wordt in staat geacht ?op lokaal niveau modificaties van de ionosfeer, de bovenste laag van de atmosfeer, te controleren?. In het kort functioneert HAARP als een ultra-technisch laserbeamer die alles wat dood of levend is kan penetreren. Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds moeten eens op HAARP google-en.

Ze worden dan overspoeld met alarmerende uitspraken en essays van talloze, vooral Amerikaanse en Canadese wetenschappers. Volgens de Canadese Dr. Rosalie Bertell, directrice van het International Perspective in Public Health en milieu-pionier van het eerste uur, is HAARP onderdeel van een geintegreerd klimatologisch wapensysteem dat "een vernietigende kracht kan genereren die vergelijkbaar is met een atoombom." Richard Williams, een natuurkundige van het David Sarnoff laboratorium in Princeton (VS), vat de activiteiten rondom HAARP samen als ?een onverantwoordelijke daad van globaal vandalisme?.

Het wapen werd al in 1970 aangekondigd door de Amerikaanse defensiestrategist Zbigniew Brezinski. In zijn boek ?Between two ages? schrijft de oud-nationale veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter: "Technologie maakt het mogelijk dat leiders van belangrijke naties kunnen beschikken over geheime wapens die de weeromstandigheden langdurig en op grote schaal kunnen modificeren."

E-SYSTEMS
Bij de HAARP-constructie was ondermeer het Amerikaanse E-Systems betrokken, een hich tech-militaire industrie gespecialiseerd in hoogwaardige spionage technologie. Op jaarbasis verkopen ze doorgaans voor 1,8 miljard dollar aan de Amerikaanse defensie, bijna de helft daarvan is bestemd voor militaire doelen waarover het Amerikaanse congres niet wordt ingelicht.

Hoewel HAARP aan het publiek wordt verkocht als een wetenschappelijk onderzoeksproject laat de omschrijving van het patentrecht van J. Eastlund aan duidelijkheid niets te wensen over: "Methode en apparatuur om regionaal de atmosfeer, de ionosfeer en/of de machtssfeer te veranderen."

Hetzelfde geldt voor de omschrijving van een cursus die Phillips Geophysics Lab, volgens Michel Chossudovsky, professor Economie aan de universiteit van Ottawa (Canada) een partner in het HAARP-project. De training is bestemd voor het militaire personeel in de Hanscom Luchtmacht-basis in Maryland.

Het gaat over Weermodificatie technieken die voor het bereiken van militaire doelen stormen, orkanen en aarbevingen uitlokken. Verder onderstrepen militaire documenten de intentie om de ionosfeer voor defensie-doelen te gebruiken.

Studies van de Amerikaanse luchtmacht wijzen op de macht om naast het regiseren van weerpatronen regionale electriciteits- en communicatiesystemen plat te leggen waardoor de VS uiteindelijk hele delen van de wereld kan ontregelen. Sciencefiction?


THE PROPHECY CLUB
Ineens schiet me de wereldkaart te binnen die de Amerikaanse profetie-deskundige,
Norm Franz, toonde tijdens een presentatie bij the Prohecy Club in de Amerikaanse Bijbelbelt.

De pastor liet zien dat Illuminati-clubs als de Bilderberg Groep en de Club van Rome de wereld in tien economische delen hadden opgedeeld. Deel 9 stond tot mijn verbazing letterlijk precies voor dat gebied dat op tweede kerstdag zo verraderlijk werd overspoeld:

Het Aziatische gedeelte van de Indische Oceaan wiens geografische kaart dagenlang de voorpagina?s van de dagbladen vulde.

Als HAARP inderdaad de bron achter dit kwaad was geweest, ligt het motief voor het oprapen. Maleisi?, Thailand, India en Indonesi? waren namelijk de laatste decennia bezig met een groteske economische inhaalrace. Vooral op het gebied van toerisme kampten het gebied met groeistuipen. De oceaanbeving wierp ze echter decennia terug. Het zal jaren duren en miljarden dollars kosten om de schade te herstellen.

De wederopbouw komt andere economische gebieden uiteraard goed van pas, zeker de landen die het meest van de Aziatische economische expansie had te vrezen: Europa en Amerika. "Daarbij," zo vervolgt complotgoeroe van eigen bodem, Anton Teuben van de website http://www.Niburu.nl in het Groningse Bedem, "speelt dit de regisseurs van de Nieuwe Wereld Orde precies in de kaart. De wereld slaat na de ramp de handen massaal in elkaar. Op mondiale schaal kwam direct een kolossale hulpactie op gang die uiteindelijk zal resulteren in een grote propaganda om de problemen van vandaag op wereldniveau aan te pakken. Volkomen begrijpelijk natuurlijk,
welk normaal mens kan zoveel leed aanzien.


Maar helaas is de massa er niet voldoende van doordrongen dat de ramp en de wereldwijde humane reactie daarop, net als de oorlog tegen het terrorisme, slechts onderdeel zijn van een groot plan die uiteindelijk moet leiden tot een Nieuwe Wereld Orde. Tot een grote robotachtige- slavenmaatschappij waarin een kleine groep dictators via een strakke pyramide-machtstructuur de lakens uitdeelt." Ziet Teuben sterretjes?

Waarheidzoekers brengen sinds het functioneren van HAARP ook natuurrampen in relatie met de eeuwenlange mondiale operatie die uiteindelijk moet leiden tot de Nieuwe Wereld-orde. De realisatie daarvan is voor de blank, protestante superrijke elite in en rondom het Witte Huis het sacrale doel. Bush en consorten laven zich aan een wereldbeeld waarbij hun WASP-klasse de wereld domineert. Het is hun ?Jihad? om de behoefte aan een Nieuwe Wereldorde tot ongekende hoogten op te zwepen. "

De beste weg daartoe is het cre?ren van chaos, de wereld brengen in een permanente staat van verwarring zodat alle volkeren letterlijk gaan smachten naar een allesomvattende oplossing. Ze bereiken dat onder meer door via hun geheime diensten landen, volkeren, stammen, families, regeringen, klassen, organisaties en zelfs beroepen tegen elkaar op te zetten.

Uiteindelijk moet de behoefte naar een definitieve en vooral grootschalige oplossing zo immens zijn dat de Nieuwe Wereldorde door de VS wereldwijd nagenoeg vrijwillig wordt ingevoerd," aldus David Icke, Brits samenzweringsdeskundige en auteur van onder meer "And the truth will set you free...?. Icke acht een HAARP-interventie in het ontstaan van de Aziatische vloedgolf zeer wel mogelijk.

SCHURKENSTATEN
Hoewel HAARP volgens verschillende bronnen pas in 2006 optimaal zal functioneren, bestaan er genoeg aanwijzingen dat de VS zijn wapen al regelmatig tegen de schurkenstaten en de landen van het As van het Kwaad heeft ingezet. Irak, Iran, Syri?, Afghanistan, Noord Korea en Cuba zijn de afgelopen jaren veelvuldig slachtoffer geweest van natuurrampen met een omvang die deze landen zelden of nooit eerder meemaakten.

De opgelopen schade staat bovendien vaak niet in verhouding met de schade die andere landen vanwege de opwarming van de aarde oplopen. Zowel in Cuba als in Noord Korea voltrokken zich in het laatste decennium immense droogtes, gevolgd door overstromingen die nagenoeg de hele landbouw vernietigden. In Noord Korea vinden zich vanaf 1995 jaarlijks zware overstromingen plaats.

Volgens Pyongyang stierven er door de daaruit voortvloeiende hongersnoden 220 duizend Noord-Koreanen, westerse bronnen spreken echter over twee miljoen slachtoffers. Volgens Autoriteiten in de provincie van Kangwon, die spraken met de BBC, was de hoeveelheid regen in oktober 1999 in twaalf uur tijd soms twintig maal zoveel dan gedurende de gehele oktobermaand in voorgaande jaren. De overstroming in dat jaar was vele malen erger dan de zwaarste overstroming in 1910. In het oosten van Cuba viel in 1998 evenveel regen als in 1941, het droogste geregistreerde jaar.

Volgens de UN kampen ruim een half miljoen Cubanen direct met de gevolgen van de droogte.
Dit alles leidt tot een jaarlijks verlies van de suikerplantages van ruim tien procent, een verlies van 42 procent in de vijf oostelijke provincies van groenten, bonen, bananen en rijst en levend voedsel. In mei/juni vorig jaar voltrok zich de zwaarste droogtes in de laatste 40 jaar. Vier miljoen mensen tellen elke druppel water die ze kunnen vinden. Waterbronnen drogen op.

De steden zitten zonder water. ?De droogte krijgt Cuba op zijn knie?n?, kopten Cubaanse kranten in Miami. Negatieve droogterecords worden ook gebroken in Irak, Iran, Oezbekistan en Pakistan. Het waterpeil in de grond daalt jaarlijks met tien centimeter, waterbronnen drogen op, het vee sterft uit. Voorspellingen spreken over een alsmaar warmer wordend klimaat. Dan te bedenken dat het in
deze landen nu al vaak warmer is dan 40 graden.

NIBURU
Komt dat allemaal door het broeikaseffect? Of krijgen deze schurkenstaten inderdaad een voorkeursbehandeling van de klimatologische oorloggeneraals?

Anton Teuben sprak talloze kamerleden over HAARP aan, maar het gros had er nog nooit van gehoord en hadden andere zaken aan hun hoofd. Terwijl de Russische Doema al in 2002 wees op het bestaan van de HAARP-lokatie in Alaska en op de mogelijke bouw van twee gelijksoortige locaties in respectievelijk Groenland en Noorwegen.

Ze benadrukten dat de eerste grootschalige testen in 2003 zouden worden uitgevoerd. De Doema reageerde unaniem met het volgende statement: "De Verenigde Staten testen zonder controle van de wereldgemeenschap klimatolgische wapens uit die alle mogelijke communicatielijnen kunnen plat leggen, die zware ongelukken kunnen veroorzaken in electriciteitsnetwerken, olie- en gaspijplijnen en bovendien een negatief effect kunnen hebben op de mentale gezondheid van alle burgers.

Mochten deze afschuwelijke horror-verhalen inderdaad op waarheid berusten, dan verdient Amerika het om nationaal en internationaal aangepakt te worden." Elke normaal mens sluit zich daar uiteraard bij aan.
bron niburu
______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 29-01-2010, 22:20 door tatooke.)
29-01-2010, 22:03
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #2
Re:HAARP
[Afbeelding: http://www.world-mysteries.com/haarp.jpg]

Er is een boek dat wij zelf niet hebben gelezen, maar waarvan de titel ons altijd heeft ge?ntrigeerd. Het heet Angels don't play this HAARP met de subtitel Advances in Tesla Technology geschreven door Dr. Nick Begich and Jeane Manning.

Omdat we wel artikelen hebben gewijd aan Nikola Tesla en Nulpunt Energie willen we jullie aandacht ook op dit geheime project vestigen.

Het goede nieuws is dat er genoeg is geschreven over High Frequency Active Auroral Research Program. Dat is logisch want de nietsvermoedende belastingbetaler in de VS heeft het recht te weten wat er met zijn centen gefinancierd wordt. Het slechte nieuws is dat wat de media mogen vertellen slechts als dekmantel dient voor een zeer geheim programma dat, in verkeerde handen, de wereld kan vernietigen...

Het is officieel en algemeen bekend dat het project vanuit Gakuna in Alaska wordt geleid. De HAARP vesting omvat een verzameling antennes die in een computer gestuurd stramien staan opgesteld dat bekend is als 'gefaseerd gelid'. Een gefaseerd gelid zorgt ervoor dat radiosignalen met uiterste precisie kunnen worden gestuurd zonder de antenne af te hoeven stemmen op de te bereiken locatie.

Moderne radarsystemen maken niet langer gebruik van de draaiende schotel antennes die de mensen kennen. De nieuwe radarantenne, die werkt op het gefaseerd gelid, ziet er meer uit als een plat scherm dat overdekt is met kleine parapluachtige antennes in nauwkeurig uitgezette rijen.

Het gefaseerd gelid van HAARP is, in tegenstelling tot de leugens van de regering, geen radar, maar het maakt wel gebruik van dezelfde extreem hoge frequenties om een krachtige radiostraal naar specifieke locaties in de Aardse ionosfeer te dirigeren.

De ionosfeer is een laag met geladen deeltjes - ionen genoemd - die zich zo'n 60 tot 90 kilometer boven de Aarde bevindt. Het is de laag die korte golven terugkaatst, waardoor bijvoorbeeld een zendinstallatie in New York een signaal naar Tokyo kan zenden.

Korte golven zijn misschien goed genoeg om de wereldomroep om je vakantie adres te ontvangen, maar ze zijn wel onderhevig aan ruis en statische lading. Korte golf signalen boeten veel aan kracht in als ze 'rondreizen' en kunnen zelfs tegengehouden worden door weersomstandigheden en zonnevlekken activiteit.

Extreem Hoge Frequenties echter zijn veel korte dan korte golven. Deze frequenties 'reizen' in compacte nauwkeurig gerichte bundels. Ze trekken zich niets aan van statische lading en vervormen ook niet door regen of wolkenbanken. Aangezien ze hun kracht behouden over lange afstanden, worden ze bij voorkeur gebruikt bij punt-tot-punt communicaties.

Ongelukkig genoeg kaatsen EHF golven (dus ook microwaves van de magnetron) niet op een natuurlijke wijze terug vanuit de ionosfeer. EHF golven planten zich voort langs of naast de lijn die je ogen volgen.

Mensen met een satelliet antenne weten dat het belangrijk is de antenne in de richting van de satelliet te zetten. Dat komt omdat je EHF golven ontvangt. Wij kijken al jaren geen TV meer, en hebben geen aansluiting in welke vorm dan ook dus we vertalen dit letterlijk.

De ontdekking van Dr. Bernard Eastlund omvatte onder andere het rechtsreeks zenden van Hoge Frequenties (HF) en Extreem Hoge Frequenties (EHF) van uitzonderlijke kracht - meer dan een biljoen watt - naar een bepaald punt in de ionosfeer.

Voor hen die niet zo bekend zijn met het werk van Eastlund: wat begon als een experiment om extreme weersomstandigheden als wervelstormen te beheersen is door de militairen overgenomen en misbruikt voor pure vernietigingskrachten. Voor hen die niet zo bekend zijn met het werk van Eastlund: wat begon als een experiment om extreme weersomstandigheden als wervelstormen te beheersen is door de militairen overgenomen en misbruikt voor pure vernietigingskrachten.

Door de gebundelde elektrische energie begon de ionosfeer te verhitten. Beschouw het maar als de atmosfeer aan de kook brengen. Het verhitte deel van de ionosfeer zet dan uit, of bolt op zoals verhit plastic zou doen, waardoor er een deuk in de atmosfeer ontstaat.

Dr. Eastlund ontdekte dat die deuk uitzonderlijk goed was voor het kaatsen van radiogolven, en dat het - vanwege de uitzonderlijke hoogte - in staat was radiosignalen van een hoge frequentie naar locaties te sturen die voorbij de horizon lagen.

Zelfs effici?nte ELF (Extra Low Frequencies) en microwave signalen, die normaliter door de ionosfeer heen in de ruimte zouden verdwijnen, konden zonder veel verlies van hun kracht door die deuk afgebogen worden. Dr. Eastlund noemde die verhitte deuk het "lens effect".

Het eerste patent (t.w.v. $ 4.686.605.00) dat Dr. Eastlund op zijn ontdekking nam ging om een "methode en een apparaat om een bepaald gebied in de Aardse atmosfeer, ionosfeer of magnetisch veld te veranderen". Zijn volgende patent beschreef de weerkaatsing van een tweede signaal, dat de deuk in de ionosfeer gebruikte om verafgelegen locaties op Aarde te bereiken.

Eastlund werkte aanvankelijk voor de Atlantic Richfield Company, die een enorm reservoir aan aardgas onder de noordelijke hellingen van Alaska beheerden.

Dit bedrijf kocht de eerste twee patenten van Eastlund op, in de veronderstelling dat deze nieuwe technologie het mogelijk maakte om het aardgas ter plekke om te zetten in elektrische energie, en vervolgens via de deuk in de ionosfeer terug te kaatsen naar klanten op vergelegen plaatsen op de wereld. Het was namelijk veel te duur om de gaswinning via gewone pijpleidingen naar de bewoonde wereld te transporteren.

Uiteraard kon, zoal eerder opgemerkt, de deuk in de ionosfeer ook gebruikt worden om de weersomstandigheden te beheersen. Windhoezen konden daarmee van richting veranderen, tornado's konden worden neergeslagen, en regen zou overal en altijd naar wens gemaakt kunnen worden een zegen voor de boeren in droge gebieden! Maar de militairen hadden andere plannen!

De patenten van Dr. Eastlund werden door de militairen geconfisqueerd en onder een zogenaamde VS Geheimhouding Order geplaatst, een soort X file dus. De militairen beseften dat het eerste patent een blauwdruk kon zijn voor een apparaat dat voorbij de horizon kon functioneren, en in staat was om vijandelijke kruisraketten binnen enkele seconden na hun lancering te ontdekken. Het volgende patent was zelfs nog aantrekkelijker.

Het beruchte Star Wars Programma van President Reagan had de militairen voor een schier onmogelijke taak geplaatst. Hun ingewikkelde lasersystemen, atoom satellieten en wat dies meer zij, werkten voor geen meter.

Defensie bleef ver achter op de doelen die het Pentagon zich had gesteld... En werden hun gebeden verhoord; de oplossing voor hun problemen kwam letterlijk uit de lucht vallen. Het commerci?le energie transportsysteem van Dr. Eastlund zou getransformeerd worden in de ultieme "doden straal". HAARP was geboren!

Je zou de indruk kunnen krijgen dat ArjunA zich zorgen maakt om militaire projecten waar de mensheid weinig begrip voor heeft, en - dat is werkelijk zorgwekkend - nog minder grip op heeft. Het raakt ons allen echter veel meer dan je zou denken.

Lezers die bekend zijn met het Alfa Bewustzijn, zouden moeten weten dat er in de ionosfeer op zo'n 80 kilometer boven de Aarde een band of laag is die een frequentie heeft van 10 cycli per seconde.

Die band bevat onder andere ons collectief bewustzijn. Denk je eens in wat de geheime regering kan doen met dat collectief bewustzijn als ze de megawatt bundels van HAARP er op loslaten.

Stel je eens voor hoe die bundels vanuit Alaska elke plek op Aarde kunnen be?nvloeden. Stel je eens voor hoe volksziektes die "plotseling uit de lucht komen vallen" opzettelijk naar de deuk in de ionosfeer gestuurd worden en, gevuld met codes voor een onbekende ziekte zoals SARS, zomaar heel Azi? platleggen.
[Afbeelding: http://rense.com/1.imagesH/haarp_dees.jpg]
Stel je eens voor hoe, juist door die band waar ons collectief bewustzijn ook aanwezig is, heel de wereld van gedachten zou kunnen veranderen. Of hoe de geheime regering een prachtig spel van lethargie, desinteresse en onwetendheid kan spelen met de mensheid.

Het is net een science fiction nachtmerrie, en tegelijkertijd harde werkelijkheid.

Verlichte geesten als Drunvalo Melchizedek zijn al jaren bezig om te onderhandelen met die geheime regering om meer openheid te geven over het misbruik van dit project. De geheime regering, de Illuminati en de Greys doen hun best om het openbaar te maken op een manier dat we in feite zoethoudertjes noemen.

De hardnekkige kliek die nog immer poogt de mensheid in slavernij te houden heeft een machtig concept dat al eeuwen lang perfect werkt.

DE GEVAARLIJKSTE VIJAND IS DIE WAARVOOR NIEMAND BANG IS.

Het is allemaal heel eenvoudig te deduceren, geliefden, die vijand heet kapitaal, en dat is wat de Illuminati in overvloed hebben!

In Dienstbaarheid aan de Goddelijke Waarheid,
http://www.yayabla.nl/news/show_article....cleid=1692
______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 30-01-2010, 03:40 door tatooke.)
29-01-2010, 22:28
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #3
Re:HAARP
HAITI EARTHQUAKE MANMADE? USA HAARP IN ACTION?
Is this HAARP in action?


______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 01-02-2010, 23:35 door tatooke.)
29-01-2010, 22:45
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #4
Re:HAARP
[Afbeelding: http://www.haarp.net/Haarp.gif]
The Military's Pandora's Box

by Dr. Nick Begich and Jeane Manning

lees alles hier : http://www.haarp.net/
______________________________________________________________
31-01-2010, 13:40
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #5
Re:HAARP
Australia 22-1-2010 HAARP?______________________________________________________________
06-02-2010, 10:42
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #6
Re:HAARP
Manipulatie van het weer en het klimaat als militair wapen
[Afbeelding: http://www.haarp.alaska.edu/haarp/images/hpimage.jpg]
http://www.wijwordenwakker.org/content.a...s=M88&l=NL
______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 18-02-2010, 10:15 door tatooke.)
18-02-2010, 10:12
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #7
Re:HAARP ______________________________________________________________
01-03-2010, 22:55
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #8
Re:HAARP
Defense.gov News Transcript: DoD News Briefing: minister van Defensie William S. Cohen zegt militaire aardbevingen kunnen veroorzaken!

[Afbeelding: http://www.defense.gov/graphics/DODc-small.gif]

http://www.defense.gov/transcripts/trans...riptid=674

Ik denk dat dit vrij veel eindigt de discussie over de vraag of overheden kunnen de controle van de weersomstandigheden, aardbevingen veroorzaken of zelfs vulkanen met behulp van HAARP soort elektro-magnetische golven! Nu kunnen we stoppen noemen het een 'samenzwering' en Chavez is gek en iets aan doen?

Dit is direct van minister van Defensie William S. Cohen

Anderen zijn boeiende, zelfs in een eco-type van terrorisme, waarbij ze kunnen veranderen van het klimaat, verrekening aardbevingen, vulkaanuitbarstingen op afstand via het gebruik van elektromagnetische golven.

De rest van zijn toespraak op het DoD News Briefing kan worden gelezen op de bovenstaande link:

Vergeet het woord, HAARP. Nee, geen opwarming van de aarde, niet toevallig aardbevingen, eco-terrorisme met behulp van elektromagnetische golven. Dit is afkomstig van de freaking minister van defensie.

Debat over, hoor mij, debat, dan kan HAARP aardbevingen veroorzaken, veranderen het klimaat en zelfs vulkanen veroorzaken. Dit is misdaden tegen de menselijkheid en moet worden gestopt.

http://www.current.com/e/http://current....quakes.htm
______________________________________________________________
02-03-2010, 15:10
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #9
Re:HAARP
Offici?le Defensie-website VS bevestigt bestaan wapens die natuurrampen veroorzaken

Op de offici?le website van het Amerikaanse ministerie van Defensie is een transcript te lezen van een vraaggesprek uit 1997 met de toenmalige minister van Defensie, William Cohen. Tijdens een conferentie over Terrorisme en Massavernietigings Wapens bevestigde hij wat al jaren hoofdzakelijk op het alternatieve internet wordt beweerd, namelijk dat er wapens zijn ontwikkeld waarmee aardbevingen kunnen worden veroorzaakt, vulkanen tot uitbarsting kunnen worden gebracht, extreme weersomstandigheden kunnen worden veroorzaakt en waarmee specifieke rassen en etnische groepen kunnen worden aangevallen.

Zouden diverse complottheoretici, die stellen dat bijvoorbeeld de grote aardbeving in China in 2008, waarbij 70.000 mensen omkwamen, en de recente extreme koudegolf in de VS het gevolg zijn van een 'weeroorlog' tussen de supermachten, dan toch gelijk hebben?

Over het bestaan van 'tectonische', 'seismische', 'HAARP' en 'eugenetische' wapens wordt al geruime tijd druk gespeculeerd. Foto's van bijvoorbeeld enorme installaties met duizenden antennes zijn de meesten wel bekend. Officieel is echter nooit bevestigd dat het hier om wapens gaat waarmee landen over de hele wereld getroffen kunnen worden met natuurrampen. Het zou eenvoudigweg gaan om antennes waarmee de atmosfeer en de ruimte worden bestudeerd.

In het onderstaande uittreksel van het vraaggesprek met minister van Defensie Cohen blijkt echter, dat dit soort wapens wel degelijk al in 1997 werden ontwikkeld:

Vraag: Minister Cohen, denkt u dat de dubbele beheersingspolitiek in Iran en Irak bevordelijk is voor de vrede in die regio? En denkt u dat dit meer terrorisme in de VS zal veroorzaken?

Minister Cohen:' ... Wat betreft Iran: ik denk dat Iran ook op lange termijn een bedreiging blijft voor de regio. Ze proberen massavernietigingswapens te verkrijgen en hebben die inmiddels al, zoals aanzienlijke hoeveelheden chemische en naar wij denken ook biologische wapens. Ook hebben ze geprobeerd kernwapens te maken. Ik denk dus dat onze dubbele beheersingspolitiek juist is, en daarom gaan we er bij onze bondgenoten op aandringen deze te steunen.'

Vraag: Hoe zit het met de paniek afgelopen week hier in Washington (over een mogelijke terreuraanslag)? In hoeverre zijn we op dit soort zaken voorbereid?

Cohen: 'Dat bleek onder de omstandigheden een valse dreiging te zijn. We kwamen er achter dat we in de inlichtingendiensten te maken hadden met iets wat wij 'spook mollen' noemen. Alleen al de angst dat er zich een mol in zo'n dienst bevindt kan een kettingreactie veroorzaken. De jacht op zo'n mol kan een inlichtingendienst weken, maanden en zelfs jaren verlammen.

Hetzelfde geldt voor de valse angst dat er gebruik zal worden gemaakt van een chemisch of biologisch wapen. Er zijn berichten dat sommige landen zoiets als een Ebola virus proberen te maken, en dat zou op zijn minst een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling zijn. Sommige wetenschappers proberen in hun laboratoria diverse pathogenen te ontwikkelen die specifieke etnische groepen en rassen kunnen uitroeien; anderen zijn bezig met een bepaalde techniek waarmee oogsten kunnen worden vernield door het inzetten van insekten. En weer anderen bestuderen zelfs een vorm van eco-terrorisme, waarbij ze met behulp van elektromagnetische golven het klimaat kunnen veranderen, aardbevingen kunnen veroorzaken en vulkanen tot uitbarsting kunnen brengen.

Er zijn dus een groot aantal knappe koppen bezig met het ontwikkelingen van manieren waarmee ze andere landen kunnen terroriseren. Dat is een realiteit, en dat is de reden waarom wij onze inspanningen moeten vergroten, en daarom is dat zo belangrijk.'

(De minister heeft het verder nog over een Noord Koreaanse overloper, die aan de authoriteiten van Zuid Korea de vermoedens bevestigde, dat het Stalinistische Noord Korea werkte aan de ontwikkeling van kernwapens. Niet alleen heeft Noord Korea inmiddels diverse kernproeven uitgevoerd en is het land inderdaad in het bezit gekomen van kernwapens, maar ook heeft het land hoogwaardige nucleaire technologie en verrijkt uranium aan Iran en Syri? geleverd.)


Aangezien al 13 jaar geleden gesproken werd over de ontwikkeling van dit soort vreselijke wapens, kan rustig worden aangenomen dat diverse landen in de wereld -waaronder natuurlijk ook de VS- deze wapens inmiddels bezitten, en mogelijk zelfs al hebben ingezet. De Venezolaanse president Hugo Chavez beschuldigde de VS onlangs van het veroorzaken van de aardbevingsramp op Ha?ti. Hoewel van een anti-Amerikaanse dictator dergelijke beweringen weinig opzien hoeven te baren, lijken dit soort aantijgingen in het licht van het bovenstaande toch niet helem??l onzinnig, ook al valt er geen enkele strategische reden te bedenken waarom de VS baat zou hebben bij de verwoesting van Ha?ti (Sommigen denken dan ook dat dit slechts een test (!) met een dergelijk wapen was).


Xander

Bron: United States Department of Defense


Bron: xandernieuws
______________________________________________________________
11-03-2010, 23:15
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #10
Re:HAARP ______________________________________________________________
12-04-2010, 00:30

Keywords: