A Forum...The Place to be, voor tech- en andere neuten ( Technologie-Hobbie, Mens & Maatschappij )

Welkom gast! Registreren
HAARP  
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #11
Re:HAARP
[glow=red,2,300]Verkorte cursus elektro-magnetisme vanuit/vanwege het H.A.A.R.P. principe (bronnen wikipedia):
[/glow]
Elektro-magnetisme, het woord bestaat uit twee delen elektro en magnetisme: het elektrische veld en het magnetische veld, het woord "elektromagnetisch" weerspiegelt het verschijnsel dat elektrische velden en magnetische velden, als ze in de tijd veranderen, altijd samen optreden.
Een wisselend elektrisch veld gaat altijd gepaard met een wisselend magnetisch veld, en omgekeerd.
De term elektro-magnetisme geeft aan dat elektrische en magnetische verschijnselen verstrengeld zijn.
De elektriciteit is genoemd naar het elektron, het Griekse woord voor barnsteen, de Griekse mythologische figuur Elektra wordt vereenzelvigd met barnsteen.
Het Griekse woord voor barnsteen is elektron (ηλεκτρον) waarvan ons woord "elektriciteit" afkomt.
Statische elektriciteit kan bv. worden opgewekt door een stuk barnsteen over een wollen lap te wrijven, een statische ontlading tussen A en B of positief naar negatief, hierdoor bewegen de elektrische ladingen.

Een magnetisch veld wordt geproduceerd door de beweging van elektrische ladingen.
Zo zal een bewegend magnetisch veld een elektrisch veld opwekken en omgekeerd, dit heet elektromagnetische inductie en vormt de basis voor de werking van bv. dynamo's, elektromotoren en transformatoren.
De kracht die elektrische geladen deeltjes 'voelen' door elektromagnetische velden heet de elektromagnetische kracht en wordt uitgedrukt in Watt.

De elektromagnetische kracht speelt naast zwaartekracht een zeer grote rol in het dagelijkse leven, nemen we Nikola Tesla bij de lurven denk je aan radio, teevee, gsm, r?ntgen, mri scan, verlichting, elektromotor, dynamo, tl en neon verlichting, en nog wel meer dingen die langzamerhand het dagelijkse leven zijn gaan bepalen.
Deze kracht ligt aan de basis van eigenschappen van materie, zo heeft iets een vaste vorm door de elektrische en magnetische afstoting van de elektronen en atomen in de stof.
Voorwerpen die dit verschijnsel sterk vertonen noemt men magneten.
Er zijn natuurlijke en kunstmatige magneten alle magneten hebben twee polen die noordpool en zuidpool worden genoemd.
De noordpool van een magneet stoot de noordpool van een andere magneet af, en trekt de zuidpool van een andere magneet aan (twee zuidpolen stoten elkaar ook af!).
Omdat ook de aarde een magneetveld heeft zal een vrij ronddraaiende magneet altijd de noord-zuidrichting aannemen, de werking van een kompas dus.

Licht kan worden gezien als zich voortbewegende verstoringen in dit elektromagnetische veld, alles wat je ziet is dus een elektromagnetisch verschijnsel, licht is dat deel van het spectrum van elektromagnetische straling dat waarneembaar is met het oog.
Licht kan natuurkundig beschreven worden als een deeltje en als een golf, de drie variabelen die licht beschrijven, zijn de lichtsterkte (ofwel amplitude), de kleur (ofwel frequentie of golflengte) en de polarisatie (ofwel de trillingsrichting).

Radiogolven, microgolven, r?ntgenstraling en gammastraling behoren ook tot het elektromagnetisch spectrum.
Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen), een trilling of oscillatie, is een periodiek herhaalde omkering van de bewegingsrichting.
Resonantie is een verschijnsel dat voorkomt bij trillingen, een trillend voorwerp zal bij een ander voorwerp resonantie teweegbrengen (dit voorwerp gaat dan met de trillingen meetrillen).
De verschillende soorten elektromagnetische straling worden gekarakteriseerd door de golflengte (symbool: λ) wat een periodiek verschijnsel is, zoals de naam al aangeeft, de lengte van een golf en frequentie (Frequentie drukt uit hoe vaak iets gebeurt, iemand die vaak het forum terug naar de bron bezoekt, kan zich bijvoorbeeld een frequent bezoeker noemen). Elektromagnetische straling wordt doorgaans aangeduid met het symbool γ (de derde Griekse letter, gamma).

Fotonen zijn een verschijningsvorm van elektromagnetische straling, afhankelijk van de gebruikte meetopstelling zal straling (een vorm van energie) zich voordoen als golven of als een stroom van bijna massaloze energiedeeltjes, de fotonen.

Wat is nu eigenlijk de diepste kern van ons wezen? Zijn het de lichaamscellen, het DNA, of de kliersappen? Of zijn het de hersencellen? Welk onderdeel je ook nader bekijkt, we komen steeds weer terecht bij de basis van alles wat leeft, groeit en denkt: de elektromagnetische kracht.

De werking van deze fundamentele natuurkracht begint al bij de ruimtelijke vormgeving van atomen en moleculen, het maken van elementaire macromoleculen, zoals de eiwitten, binnen in onze lichaamscellen. Duizenden verschillende eiwitsoorten worden daar gevormd, elk met een eigen specifieke functie. Het samenstellen van deze ingewikkelde macromoleculen uit duizenden andere atomen en moleculen, volgens een schema dat is vastgelegd in ons erfelijke materiaal, het DNA, is allemaal het werk van "dansende elektronen en fotonen", en het gebeurt met een weergaloze snelheid en precisie.

Het zijn dus de elektronen en fotonen die samen de elektromagnetische kracht vormen e.e.a. is wetenschappelijk beschreven in de Quantum Elektro Dynamics (QED) het pronkstuk van de moderne fysica. Deze geeft de atomen hun ruimtelijke structuur en verbind atomen aan elkaar tot moleculen en molecuulstructuren, elke bio-chemische samenstelling is daarmee gelijk een elektro-chemische samenstelling. De communicatie tussen cellen, atomen en moleculen gebeurt dus niet alleen op de lang veronderstelde mechanische manier maar ook op elektromagnetische manier. Zelfs het verband tussen geest en lichaam en de interactie tussen geest en stof in het algemeen, is hoogstwaarschijnlijk elektromagnetisch van aard, waarbij een scala van trillingsfrequenties wordt gebruikt.

Ook over de invloed van de zon en de zogenaamde zonnevlekken weten we eigenlijk sinds vrij kort meer. Zonnevlekken zijn relatief donkere vlekken op het oppervlak van de zon. Het oppervlak van de zon vertoont geregeld donkere vlekken. De zonnevlekken hangen samen met koelere plekken op de zon. Hun aantal is een maat voor de activiteit van de zon: hoe meer er te zien zijn, hoe actiever de zon. Een actieve zon produceert korte explosies van energie waarbij geladen deeltjes vrijkomen. Als die deeltjes de aardse atmosfeer binnendringen kunnen ze bv. poollicht veroorzaken. De kans op poollicht is het grootst in jaren met veel zonne-activiteit. Gemiddeld om de elf jaar verwisselt de zon haar magnetische polen van plaats. De laatste keer was in 2001 en de polen zullen zo blijven tot 2012, wanneer de polen opnieuw van plaats wisselen. Deze poolverschuiving gebeurt altijd op het hoogtepunt van de toename in het aantal zonnevlekken, elke 11 jaar.

Onze atmosfeer beschermd ons ook tegen de gevaarlijke invloed van de zon, maar zorgt tegelijkertijd dat de aangename aspecten van de zon wel tot het aardoppervlakte doordringt. De atmosfeer wordt ook wel de dampkring genoemd. In de dampkring onderscheidt men vier lagen: de troposfeer, de stratosfeer, de mesosfeer en de ionosfeer. Het weer speelt zich af in de laag die het dichtst bij de aarde ligt, de troposfeer. Deze luchtlaag is ongeveer 13 km hoog en is de warmste en vochtigste laag van de dampkring.

De ionosfeer is een laag rond de aarde waar de deeltjes door straling van de zon worden ge?oniseerd. Het vormt de onderste laag van de magnetosfeer en speelt in ons dagelijks leven een rol doordat de ionosfeer ervoor zorgt dat radiogolven voor een deel worden gereflecteerd. Hierdoor kunnen radiogolven veel verder komen, wat anders niet mogelijk was door de ronding van de aarde. (Ionisatie is ook het proces waarbij een atoom een elektron kwijt raakt of er bij krijgt).

Het is ook de ionosfeer die het H.A.A.R.P. project gebruikt om straling en radiogolven vanaf de aarde te be?nvloeden, zoals in dit onderwerp al opgemerkt d.m.v. het 'opbollen' (lensvorming) van de ionosfeer, wat niet uitsluit dat deze techniek gaten in de ionosfeer maakt.

Juist omdat kennis van dit fenomeen nog maar 'in de kinderschoenen staat' is het gebruik van deze technieken op wereldwijde schaal verontrustend.

Ik hoop dan ook met deze uitleg enige verduidelijking te hebben gegeven met deze natuurkundige fenomenen, zoals vermeld heb ik wikipedia gebruikt als bron, echter om de leesbaarheid te bevorderen veel zinssneden in mijn eigen verwoording neergezet, ook hyperlinks heb ik verwijderd, alle gebruikte termen zijn dus ook op wikipedia terug te vinden.
[Afbeelding: http://i150.photobucket.com/albums/s106/...ecker1.jpg]  [Afbeelding: http://i150.photobucket.com/albums/s106/...ecker2.jpg]
[Afbeelding: http://i150.photobucket.com/albums/s106/...ecker3.jpg]
http://www.terugnaardebron.com/forum/ind...4610&st=30

foto's installatie's  Russland
______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 15-04-2010, 12:14 door tatooke.)
15-04-2010, 12:11
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #12
Re:HAARP
[glow=red,2,300]Wordt er op dit moment aan onze Aarde gesleuteld??[/glow]
[Afbeelding: http://www.wanttoknow.nl/wp-content/them...ndrews.jpg]
Wat gebeurt er in ?hemelsnaam??  Dat is de vraag die je jezelf de laatste tijd zeker kunt stellen. Aardbevingen, met een ongekende heftigheid aan de ene kant en een intense frequentie aan de andere kant, waarvan je je afvraagt, of dit wel een normaal patroon is. Geruchten ?n daaropvolgende zeer sterke aanwijzingen dat er mensenwerk in het spel is. Vooral bij de Ha?ti-beving was dit het geval!De Brit Colin Andrews, vorser naar de 'waarheid'...
Maar ook de vulkaanuitbarstingen van over de hele wereld passen in dit patroon. Is de Aarde zo fors in beweging ?f is er dus mensenwerk in het spel? Chemtrails, waarvan langzaam maar zeker wordt toegegeven d?t ze bestaan, als een ?soort test??

De militaire-machthebbers zijn bezig met hun eigen spelletjes. En allemaal in het ?belang van het land?..!  Zeer onlangs schoot NASA, in opdracht van het Pentagon, een nieuw militair wapen de lucht in, dat z? geheim is, dat er niet eens gezegd werd, wat voor soort ?geheim-masjien? de lucht in ging en met welk doel!

Maar ook HAARP blijft de gemoederen in dit opzicht bezig houden en we hebben in het verhaal van David Wilcock hier op de site ook al kunnen lezen dat dit apparaat, getuige het electriciteitsverbruik dat werd gemeten, in stelling is gebracht, tijdens de zg. kurketrekker-meteoriet die in Noorwegen gezien werd, eind vorig jaar. (Klik HIER voor het eerste deel in dit 4-delige artikel).

Installaties als HAARP staan over de hele wereld en ook in Australi?. Heb jij Google-Earth, kijk dan eens op Exmouth, Australia, op het puntje van het schiereiland. Een installatie gelijk aan HAARP in Alaska. Kijk ook naar de schaduwen op de grond, die getuigen van de lengte van de masten!

In dat kader wil ik hier graag jullie aandacht vestigen op het onvolprezen werk van de Engelse ingenieur Colin Andrews, die ontdekt heeft dat er de afgelopen dagen, op de radar van het Australische Bureau of Meteorology, opnieuw verschillende ?vuurwerkpluimen? te zien zijn geweest. Uiterst bizarre verschijnselen, die naar zijn mening alleen te verklaren zijn, als resultaat van menselijk ingrijpen in weerpatronen..!
[Afbeelding: http://www.wanttoknow.nl/wp-content/them...45x298.jpg]
Colin Andrews: ?Totdat volledig technische en wetenschappelijke verklaringen worden aangereikt voor deze gebeurtenissen, neig ik er erg sterk naar  om te geloven dat we zitten te kijken naar weer-manipulatie-experimenten..!?

Het plaatsje Ceduna, in Australi?, gaf op de weerradar een bizar wiel te zien. Wat bleek op de wolkenradar..? Dat precies boven dit plaatsje, waar een radar-volgstation-installatie van NASA staat opgesteld, de wolken verdwenen waren, OP HET MOMENT DAT HET WIEL TE ZIEN WAS!

De oorzaak van deze Australische weerfenomenen is terug te voeren tot weerexperimenten die in het geheim worden uitgevoerd?
Het weer is kennelijk ook niet meer van iedereen, militairen en machthebbers hebben ?het-belang-van-manipulatie-van-het-weer? ontdekt..!

Het zou te ver voeren, zijn hele pagina, die gewijd is aan dit fenomeen van een paar dagen geleden, hier te gaan vertalen. Daarom vraag ik je om zelf te kijken en te lezen, wat voor ongelooflijk bizarre experimenten er op dit moment gaande zijn. Klik HIER voor deze pagina.
[Afbeelding: http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uplo...tralia.jpg]
klik de linken in tekst op de pagina hier : http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/ener...esleuteld/
______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 14-09-2010, 17:13 door tatooke.)
05-05-2010, 01:21
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #13
Re:HAARP
H.A.A.R.P
Holes In Heaven: HAARP and Advances inTelsa Technology
wil je hem niet helemaal bekijken : kijk dan vanaf 20 min
YouTube - Broadcast Yourself.
______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 07-08-2010, 23:14 door tatooke.)
07-08-2010, 22:59
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #14
Re:HAARP ______________________________________________________________
08-08-2010, 00:04
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #15
Re:HAARP
HAARP Faciliteiten wereldwijd
[Afbeelding: http://www.argusoog.org/wp-content/uploa...dwijd1.jpg]
Het volgende boek gaat over H.A.A.R.P. High-frequency Active Auroral Research Program
Hier zijn enkele grepen uit de inhoud van dit boek. In het jaar1988 zond men een episode uit op televisie van Star Trek The Next Generation, Deze episode was getiteld:?The Arsenal of Freedom.?

Het ging over een zekere Kapitein Picard van de Enterprise die werd gestuurd naar de Lorenz Cluster om te gaan kijken hoe het met de USS Drake ging, die op zijn beurt, weer was uitgezonden op een missie, om vast te stellen, waarom plotseling al het intelligente leven op de planeet Minos verdwenen leek te zijn.

Kapitein Picard ontdekte op Minos een automatisch wapen, met een holografische vertegenwoordiger in het computersysteem, die beweerde dat het wapensysteem het neusje van de zalm was, en ??nmaal geactiveerd, onoverwinnelijk. ?Het is het perfecte vernietigingssysteem ? zo liet de holografische vertegenwoordiger trots weten.

Toen de verschrikkelijke waarheid, over wat er met de bewoners van de planeet Minos gebeurd was, tot Kapitein Picard doordrong, kon hij alleen nog uitbrengen: ? T? perfect, jullie arme onnozele sukkels, jullie eigen creatie heeft jullie vernietigd!!

Dat, het hier bovenstaande stukje fictie is, snapt u zonder verdere uitleg. Een wapen dat in z`n uppie de hele planeet verwoest? Ach kom op h?! Dat kan toch helemaal niet!? O nee?, denkt u dat? Mag ik u dan uitnodigen om een flinke dikke jas aan te doen, want het wordt koud, we gaan namelijk straks naar Alaska , waar bovenstaande fictie, en hedendaagse technologie, als twee werelden, met een enorme klap, met elkaar in botsing zijn gekomen. De werelden van feit en fictie.

In Alaska en in Puerto Rico, plus op nog een aantal plaatsen in Noorwegen, en op ook nog minstens ??n plaats in Rusland, staan deze helse machines opgesteld op onze eigen moeder aarde. Ja, ja, dat tuig bestaat ?cht! De regeringen van alle landen weten verdomd goed wat er aan de hand is, maar men wil niet, dat u en ik het ook aan de weet komen.

Onderbouwd wetenschappelijk bewijs heeft inmiddels aangetoond, dat HAARP niet langer in een experimenteel stadium verkeerd, maar dat het systeem werkt, en al jarenlang volledig operationeel is, en in staat is, om waar ook ter wereld droogtes, overstromingen, tsunami, orkanen en aardbevingen teweeg te brengen.

Ze kunnen, met gebruikmaking van HAARP technologie, elk gewenst vliegtuig, waar ook ter wereld, uit de lucht halen. Deze vreemde gekleurde effecten worden steeds in de lucht waargenomen voorafgaande aan een ?natuur? ramp. 60% van de totale wereldbevolking moet verdwijnen! Dood! Ze willen u en mij weg hebben!

Wegwezen, oprotten, verhongeren, verdrinken, sterven aan enge ziektes, letterlijk de tering krijgen, sterven aan epidemie?n, en onder de grond verdwijnen bij aardbevingen.. En wie kan jou als schuldige aanwijzen voor een tsunami in Indonesi?, of een aardbeving in Ha?ti, of een overstroming in Pakistan?

Het Europees parlement zegt over H.A.A.R.P.
HAARP ? een wapensysteem dat het klimaat ontregelt

Op 5 februari 1998 organiseerde de Subcommissie veiligheid en ontwapening van het Europees Parlement een hoorzitting over o.a. HAARP. Vertegenwoordigers van de NAVO en de VS waren uitgenodigd, maar zij verkozen niet deel te nemen. De Commissie betreurt dat de VS niemand stuurde om vragen te beantwoorden en geen gebruik maakte van de mogelijkheid het gepresenteerde materiaal van een toelichting te voorzien.

Het Europees Parlement trok daaruit de conclusie in 1999, dat:

Tegen het licht van een reeks internationale wetten (Verdrag betreffende het verbod van militair of ieder ander vijandelijk gebruik van technieken om het milieu te veranderen, het Zuidpool-verdrag, het Verdrag houdende beginselen voor het gedrag van de landen bij het onderzoek van de ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen, en het VN-verdrag betreffende zeewetgeving) komt HAARP naar voren als zeer twijfelachtig, niet alleen vanuit menselijk en politiek standpunt, maar ook vanuit juridische optiek.

Dit betekent dat HAARP een overtreding van het volkerenrecht is.

Een volledig rapport over een vergadering die de Europese Unie over het milieu en ook over HAARP gehad heeft, en als u dat leest, dan begrijpt u mijn bezorgdheid nog beter, en dan vraagt u zich pas ?cht af, hoe het toch in hemelsnaam mogelijk is, dat je hierover nooit een woord in de krant leest, geen woord op televisie hoort, dat het dus kortweg gewoon voor het grote publiek ( U en ik ) geheim gehouden wordt.

Het Verslag is dubbel interessant, omdat er in dit zelfde verslag ook heel veel andere zaken aan het licht komen, die u en ik ook niet horen te weten, want dit soort verslagen zijn eigenlijk vertrouwelijk, wat simpelweg een ander woord is voor GEHEIM.

Weg met die geheimhouding.! Hieronder volgt het volledig ( Geheime ) verslag.
14 januari 1999 A4-0005/99

Alex Hunter is diep gegaan, heel diep, hij neemt nergens een blad voor de mond, en dit boek is dan ook een aanklacht tegen alle regeringen op aarde, en tegen de regering van Amerika in het bijzonder; een echte aanrader voor iedereen die geen weet heeft van het stiekeme spelletje dat het Amerikaanse leger speelt met de gehele bevolking van deze planeet!

Iedereen dient dit te weten! Lees het zelf, en vorm uw oordeel.

Het boek is te lezen als E book  en te bestellen als paperback via onderstaande link:

http://www.pumbo.nl/boek/haarp
______________________________________________________________
14-09-2010, 17:12
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #16
Re:HAARP ______________________________________________________________
26-02-2011, 19:47

Keywords: