A Forum...The Place to be, voor tech- en andere neuten ( Technologie-Hobbie, Mens & Maatschappij )

Welkom gast! Registreren
ufo  
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #21
Re:ufo
ge neemt er wel direct de goede uit he  :sunny: maar hij was er inderdaad mee bezig  :evil5:
______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 02-09-2009, 23:50 door tatooke.)
02-09-2009, 23:45
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #22
Re:ufo
Het was den deze of die van Stalin. Confused
______________________________________________________________
02-09-2009, 23:50
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #23
Re:ufo
JFK, Marilyn en de UFO'S

Een zelfs nog vreemder verhaal betreft de uFo-connectie tussen president Kennedy en het Hollywood-idool Marilyn Monroe - jarenlang het onderwerp van geruchten die wil-den dat er romantische band en waren tussen de actrice en John en Robert Kennedy.
In 1994 verkreeg de particuliere onderzoeker Milo Spiriglio, die drie boeken schreef over Monroes controversiele dood, een slecht gereproduceerde kopie van wat schijnbaar een cIA-rapport was met de datum 3 augustus 1962 - slechts twee dagen voordat de actrice overleden zou zijn aan een overdosis drugs. Het rapport verldaarde dat agenten via een afluisterapparaatje op de telefoonlijn een gesprek hadden afgeluisterd tussen de be-faamde reporter Dorothy Killgallen en een goede vriend in Hollywood. De vriend praat-te over een breuk tussen Monroe en de Kennedy's en zei dat de actrice party's bezocht die werden gehouden door de 'inner circle' van Hollywood. Daar dreigde ze een pers-conferentie te houden en 'geheimen' te openbaren die ze te weten was gekomen van John en van Robert Kennedy.
Volgens het rapport omvatten deze geheimen haar kennis over 'bases' op Cuba - mis-schien een verwijzing naar de sovjet-raketlanceerinrichtingen die twee maanden later de Cubacrisis veroorzaakten - en de plannen van Kennedy om Fidel Castro te vermoor-den.
Maar het eerste 'geheim' op de lijst was een 'bezoek van de president aan een geheime luchtmachtbasis om dingen uit de ruimte te inspecteren'. Kilgallen leek niet geschokt door deze opmerking. In feite antwoordde ze volgens het cIA-rapport dat ze misschien de oorzaak wist van zo'n bezoek - een ongeluk in New Mexico laat in de jaren veertig. Ze verklaarde dat ze middenjaren vijftigvan een Britse regeringsfunctionaris gehoord had over een geheime poging de herkomst van het neergestorte ruimteschip en de dode li-chamen vast te stellen.
Spiriglio, een beedigd documenten-deskundige, weigerde de naam te openbaren van de persoon die het rapport gegeven had. Hij zei dat minstens twee federale organisaties be-zig waren de zaak te onderzoeken, hoewel er nog geen berichten waren van officiele zij-de. Hij voegde er echter aan toe dat verscheidene eX-CIA-contacten de inhoud van de do-cumenten hadden gecontroleerd. 'Het lijkt een samenvatting te zijn, bedoeld om te worden doorgegeven aan andere instellingen,' luidde het commentaar van onderzoeker

Vic Golubic. Hij onderzocht het document meer dan eenjaar lang en kon nog steeds niet zeggen ofhet echt was of niet. 'Ik heb het laten controleren door veel mensen en vijftig procent van hen zegt dat het echt is en vijftig procent zegt van niet. Of het is een erg slimme grap, ofhet is echt.'
Het document leek getekend te zijn door niemand anders dan James Angleton, de voor-malige chef van de cIA-contraspionage. Wat de verdenkingen over de echtheid van het document versterkte, waren een referentie aan het project Moon Dust en een viezige op-druk onderaan de pagina die men leek te kunnen lezen als 'MJ-12'.
Hoe het ook zij, er is enige intrigerende steun voor de waarheid van het verhaal. Aller-eerst is er een artikel door Dorothy Kilgallen, gepubliceerd in 1955. Onder de kop 'Wrak van "Vliegende schotel" vertelt Briton de werkelijkheid' schreef ze: 'Ik kan zondag ver-slag doen van een verhaal dat ronduit griezelig is, om niet te zeggen bloedstollend. Brit-se geleerden en piloten zij n er na onderzoek van het wrak van een mysterieus vliegend vaartuig van overtuigd dat deze vreemde voorwerpen in de lucht geen optische illusies zijn, maar werkelijk vliegende schotels die hun oorsprong hebben op een andere pla-neet. De bron van mijn informatie is een Britse functionaris op kabinetsniveau die liever anoniem wil blijven. "We gel oven op basis van de huidige onderzoeksresultaten dat de schotels worden bemand door kleine mannen - waarschijnlijk minder dan een meter twintig lang," vertelde mijn informant mij. "Het is angstaanjagend maar het valt niet te ontkennen dat de vliegende schotels van een andere planeet komen." Deze functionaris citeerde geleerden die zeiden dat een vliegend vaartuig van dit type onmogelijk op de aarde gebouwd kon zijn. De Britse regering, zo heb ik vernomen, houdt op dit moment een rapport achter over het onderzoek van de "vliegende schotel", mogelijk omdat ze het publiek niet bang wil maken. In de Verenigde Staten zijn allerlei verklaringen geop-perd. Maar geen enkele verantwoordelijke functionaris van de Amerikaanse luchtmacht heeft nog laten doorschemeren dat de mysterieuze luchtschepen inderdaad uit de ruim-te zijn opgedoken.'
Aanzienlijke steun voor het verhaal van Kilgallen kwam er in diezelfde tijd toen de Brit-se luchtmaarschalk Lord Dowding, bevelhebber van de RAF-jagers tijdens de Slag om En-geland, veelbetekenend aan de London Sunday Dispatch zei: 'Ik ben ervan overtuigd dat deze objecten [UFO'S] bestaan en dat ze niet door enig land op aarde gemaakt zijn ... Ik denk dat we de neiging moeten onderdrukl<en aan te nemen dat ze allemaal van dezelf-de planeet komen, of dat ze door dezelfde motieven gedreven worden. Het kan zijn dat de bezoekers van de ene planeet ons wilden helpen bij onze evolutie, opererend vanuit het hogere niveau dat zij hebben bereikt. Een andere planeet zou een expeditie kunnen sturen om zekerheid te krijgen over wat die verschrild<elijke explosies zijn die ze hebben waargenomen, en om te verhinderen dat we anderen ongeriefbezorgen met het nieuwe speelgoed waar we zo luchthartig mee spelen. Andere bezoekers zouden alleen geko-men zijn omwille van wetenschappelijk onderzoek; ze zouden ons kunnen bekijken met de ongeemotioneerde afstandelijkheid waarmee we insecten bekijken die we ontdekt hebben onder een omgedraaide steen.'
Verdere steun voor de mogelijkheid dat men op hoog niveau over kennis over UFO'S beschikt, kom t van een voormalig purser aan boord van Air Force One, het Amerikaanse pre-sidentiele vliegtuig. Hij vertelde over een cryptische opmerking van president Kennedy. Bill Holden, die ook dienst deed als ladingmeester van de Air Force One, reisde met Ken-nedy naar Europa in de zomer van 1963. Een uFo-conferentie in Bonn was aan boord op een morgen aanleiding voor een discussie over het onderwerp.
Holden zei dat hij zich tot Kennedy wendde en vroeg: 'Wat denkt u over UFO'S, meneer de president?' Hij zei dat Kennedy heel ernstig werd en even nadacht voor hij antwoord-de: 'Ik zou het publiek over de toe stand met de buitenaardse wezens willen vertellen, maar ik ben aan handen en voeten gebonden.'
Geprikkeld door zulke verlokkelijke stukjes bewijsmateriaal, hebben sommige onder-zoekers zelfs beweerd dat de moord op Kennedy bedoeld was om te voorkomen dat hij nieuws over buitenaards bezoek aan het publiek zou doorgeven.
Niet alleen lijken deze verhalen enige bewijslast op te leveren voor de geschiedenis van de geborgen schotels, maar ook maken recente brieven van de regering duidelijk dat Project Aquarius - het onderwerp van de telex die de hele discussie over de documenten op gang bracht - werkelijk bestaat.
Toen een onderzoeker een verzoek in gevolge de wet Vrijheid van Informatie verzond aan de National Security Agency (NSA), antwoordde Dennis Chadwick, hoofd Informa-tiebeleid: 'Neemt u alstublieft aan dat Project Aquarius niets te maken heeft met ongel-dentificeerde voorwerpen in de lucht.' Chadwick voegde eraan toe: 'Aangezien u in uw brief aangeeft dat u de vergoeding van 15.000 dollar voor het zoeken van gegevens be-treffende Aquarius niet zal betalen, is wat ons betreft uw verzoek met dit antwoord af-gehandeld.' Hierdoor niet afgeschrokken informeerde de onderzoeker verder en kreeg op 15 april 1986 dit intrigerende antwoord van Julia Wentzel, directeur Beleid van de NSA: 'Het document dat gevonden is ingevolge uw verzoek per brief van 7 maart, is door de NSA bekeken, zoals verlangd wordt door de FOIA (Freedom ofInformation Act) en er is van vastgesteld dat het op dit moment naar behoren als geheim is geclassificeerd ... en TOP SECRET blijft ... Het document heeft een geheimhoudingsclassificatie omdat van de openbaarmaking ervan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze de nationale veilig-heid uitzonderlijk grote schade kan berokkenen ...' Terwijl ze het bestaan van een TOP SE-CRET Project Aquarius bevestigde, gaf de NSA geen aanwijzing dat dit betrekking had op UFO'S. Met in het achterhoofd de mate waarin de regering in het verleden placht terug te vallen op semantische dubbelzinnigheid, geloofden sommige onderzoekers dat de ont-kenning dat het project 'ongeldentificeerde voorwerpen in de lucht' betrof, de vraag open liet omtrent wel geldentificeerde voorwerpen op de grond.
Het was ironisch dat terwijl de officiele lijn van de regering dat UFO'S domweg niet be-stonden, zich verhardde, zulke gegevens als hierboven samen met officiele rapporten en anekdotes toenamen in kwaliteit en kwantiteit. Erwas absoluut iets gaande, maar via de officiele regeringskanalen zou het publiek niet te weten komen wat het was.

Bron:UFO.be
______________________________________________________________
02-09-2009, 23:56
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #24
Re:ufo
UFO Greatest Story Ever Denied - Opening______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 02-02-2010, 03:26 door tatooke.)
02-09-2009, 23:56
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #25
Re:ufo
deze text even uit JFK gehaald : Geprikkeld door zulke verlokkelijke stukjes bewijsmateriaal, hebben sommige onder-zoekers zelfs beweerd dat de moord op Kennedy bedoeld was om te voorkomen dat hij nieuws over buitenaards bezoek aan het publiek zou doorgeven.

er is meer over te vinden, dat inderdaad JFK de intentie had om dit publiekelijk te maken ! geef me nog wat tijd ik zoek het nog wel eens op :evil5:
______________________________________________________________
03-09-2009, 00:01
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #26
Re:ufo
JFK moord opgebiecht door ex CIA topman

bekijk filmpjes hier : http://www.niburu.nl/index.php?articleID=19467
______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 03-02-2010, 21:18 door tatooke.)
03-09-2009, 00:03
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #27
Re:ufo
bekijk hier de reeks over JFK geplaatst door Niburu : http://www.niburu.nl/index.php?scherm=zoeken typ bovenaan JFK en hopla lezen en kijken maar  :toothy9:
______________________________________________________________
03-09-2009, 00:05
Punto
Op bezoek


 

 Bericht: #28
Re:ufo
JFK is niet alleen door de mafia omgebracht,ze hebben hem ook aan de macht geholpen.Daar heeft papa Kennedy voor gezorgt.
______________________________________________________________
03-09-2009, 00:20
tatooke Offline
Full member


Berichten: 3.114
Lid sinds: Jun 2005

 Bericht: #29
Re:ufo
(03-09-2009, 00:20 )Punto link schreef:JFK is niet alleen door de mafia omgebracht,ze hebben hem ook aan de macht geholpen.Daar heeft papa Kennedy voor gezorgt.

haa nu zijn we der ..... dit is veel opzoek werk maar op donkere elite heb ik artikels staan ivm illuminatie 13 families ! jackie Onassis niet  zelf, maar deze familie behoord tot de 13 BLOODLINE zoals rockefeller rothschild collins enz enz past de puzzel een beetje ?
______________________________________________________________
03-09-2009, 00:29
Cookie Monster Offline
MuSicK & Satmaster


Berichten: 1.625
Lid sinds: Aug 2004

 Bericht: #30
Re:ufo


______________________________________________________________
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 02-02-2010, 03:28 door tatooke.)
03-09-2009, 00:31

Keywords: